RÖPORTAJLAR
13 Temmuz 2020 Pazartesi

'Sırada Veterinerlik ve Ziraat fakülteleri var'

İki yıl önce eğitim öğretime açılan genç Bakırçay Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, gazeteci Muhittin Akbel’in sorularını yanıtladı.

 Sırada Veterinerlik ve Ziraat fakülteleri var

Üniversitesinin hedeflerini, planlarını anlatan Prof. Berktaş, Çiğli Devlet Hastanesi ile yaptıkları protokol kapsamında, bu hastanenin Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmet vereceğini, bunun da bölge halkına çok önemli bir sağlık hizmeti olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Ulaşımdan barınmaya pek çok sorun hakkında da bilgi aktaran Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Berktaş, sorularımıza şu yanıtları verdi:

ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ

- Bakırçay Üniversitesi, çok genç bir üniversite. Bölge ekonomisine ne gibi katkılar sağlamayı planlıyorsunuz? Orta vadede ne gibi gelişmeler olacağını öngörüyorsunuz?

M.B.: İzmir Bakırçay Üniversitesi,ülkemizde bütüncül bakışla örneğini göremediğimiz, ekonomik ve ekolojik olarak kendine yetebilen akıllı üniversite konsepti ile inşa edilmektedir. Ekolojik açıdan enerji ve su kaynakları yönü ile çevreci, yenilenebilen enerji üretimiyle bağımsız, atık sorunu olmayan, kampus yönetiminde dijital dönüşümün hayata geçirildiği, sağlık teknolojisi alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemiyle girişimciliği teşvik eden ve ekonomik bağımsızlık modeli ile sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip saygın bir tekno-girişim üniversitesi olarak kurgulanmaktadır.

Planlanan katkılar açısından ise bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere ülkemizin ve insanlığın sağlıklı yaşam konusunda ihtiyaç duyduğu tüm alanlara girmeyi hedeflemekteyiz. Orta vadede bölgemiz ve ülkemizin sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında önemli çözüm ortağı olmayı, uzun vadede ise dünyada tanınan ve değer verilen sağlık temalı bir üniversite yapılanmasını hedeflediğimizi ifade edebilirim.

İKİ YENİ FAKÜLTE MÜJDESİ VERDİ

- Bakırçay Üniversitesi, sanayi, tarım ve maden havzasında faaliyet gösteriyor. Mühendislik fakültesiyle sanayiye hitap ediyorsunuz. Fakat bölgenin tarım ve maden alanlarını da güçlendirecek okullar yok gibi. Bu konuda adımlar atılacak mı?

M.B.: Üniversitemizin de içerisinde bulunduğu Menemen ovası ve Bakırçay havzası, Ege bölgesinin tarım ve hayvancılıkta en önemli lokasyonu durumundadır. Egenin incisi ve merkezi konumundaki İzmir’de bir Ziraat, bir de Veteriner Fakültesi bulunmakta olup bölge için yetersizdir. Ayrıca üniversitemizin de bulunduğu kuzey aksında, bu fakültelerin faaliyet alanları bulunmamaktadır.

Mühendislik alanında yer alan bilgisayar, elektrik-elektronik, endüstri ve biyomedikal mühendisliği bölümlerimiz, hem sanayi ve endüstriyel alanlardaki sorunlara çözüm getirecek, hem de sağlık alanındaki yazılım, tıbbi cihaz ve kit üretimi ile sağlıkta yapay zekâ konularında üreterek sağlık alanında yüksek teknoloji transferine katkıda bulunma misyonunu üstleneceklerdir.

Bu yapılanma dikkate alınarak üniversitemizin orta vadeli planında yer alan Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nin öncüsü olarak planlanan Menemen Meslek Yüksekokulu, önümüzdeki eğitim yılında öğrenci alımına hazır hale getirilmiştir. Menemen Belediyesi tarafından üniversitemize devredilen Kubilay Kültür Merkezi’nin onarım, tadilat ve tefrişatı tamamlanarak önümüzdeki yıl iki önlisans programı (Laborant ve Veteriner Sağlık Hizmetleri ile Sulama Teknolojileri  Önlisans programı) ile eğitime başlanacaktır. Bu programlarda görev alacak akademisyenlerin ve eğitim alacak öğrencilerimizin, bölgenin tarım ve hayvancılığına önemli katkılarda bulunacaklarını öngörmekteyiz. Bu iki programı geliştirerek orta vadede üniversitemize Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’ni de kazandırmak istiyoruz. Bu fakültelerin açılması ile özelde Menemen ovasını ve İzmir kuzey aksını, genelde ise Ege bölgesini ve ülkemizi tarım ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan yeni ve yüksek teknoloji ile tanıştırmak istiyoruz.

Üniversite olarak öğrencilerimizin tüm mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortamda yetişmelerini önemsiyor, bununla birlikte etik ve ahlaki açıdan donanımlı, bölge ve ülkemize faydalı bireyler yetiştirerek, iş arayan değil işveren mezunlar vermeyi hedefliyoruz.

SAĞLIK TURİZMİNİ ÖNEMSİYORUZ

- Bakırçay Üniversitesi, 7Fakülte, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 10 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1Yüksekokul, 1Meslek Yüksekokulu ve 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na sahip. Bu kadar bölüm, büyük hedefleri olan bir üniversite için yeterli mi?

M.B.: Katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada Türkiye’de öncü rolü üstlenerek toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyoneller yetiştirmeyi ilke edinen Üniversitemiz, teknoloji alanında ise proje odaklı yapılanan, ekosistemiyle girişimciliği teşvik eden ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip saygın bir tekno-girişim üniversitesi olmayı hedeflemektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir’in en yeni devlet üniversitesi olarak 7 fakülte, 1 enstitü ve 3 yüksekokula sahiptir. Yapısında var olan ancak öğrenci alımı yapılmayan Eczacılık Fakültesinin eğitime başlaması, Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin de kurulmasıyla olgunlaşma sürecini tamamlayacak olan üniversitemiz, 9 fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Lisansüstü Eğitim Merkezi ile 11 Araştırma ve Uygulama Merkezine sahip olacaktır.

Bu akademik yapının tamamlanmasından sonra kurulum çalışmalarına başlanan Teknoloji Merkezi ile Sağlık Teknoparkı da tamamlanacak, ilaç, kit ve tıbbi cihazlar gibi sağlık konularında yapılacak araştırma projeleri ile ülkemiz, sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ile buluşturulacaktır. Üniversite bünyesinde kurulumu tamamlanan Kariyer ve Yetenek, Kalite ve Akreditasyon, Nörobilim, Sağlıkta Yapay Zekâ ve Mikrobiyota gibi Araştırma ve Uygulama Merkezleri bünyesinde de tematik projeler aracılığı ile araştırma faaliyetleri yürütülecektir.

Üniversitemizin uzun vadeli hedeflerinden bir diğeri sağlık turizmidir. Bu kapsamda yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Tüm bu hizmetler düşünüldüğünde Üniversitemizin yatay gelişme yerine dikey gelişme planı içerisinde olduğu, aldığı öğrenci sayısı ile değil topluma hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda bütüncül yaklaşımla vereceği yüksek nitelikli hizmetleri önemsediği ifade edilebilir.

İZMİR’İN 4. ÜNİVERSİTE HASTANESİ

-Çiğli Devlet Hastanesi, Bakırçay Üniversitesi’ne bağlandı. Hastane, artık Üniversite Hastanesi olarak hizmet verecek. Bu gelişme, üniversite için nasıl bir anlam taşıyor? Vatandaşlar, bu değişimi nasıl yorumlamalı? Hastaneden alacağı sağlık hizmetinin kalitesinde ne gibi değişiklikler olacak?

M.B.: Çiğli Devlet Hastanesi ile yapılan afiliyasyon protokolü sonucunda İzmir, dördüncü üniversite hastanesine sahip olacak. İzmir’in kuzeyine hizmet veren ilk ve tek üniversite hastanesi olarak 3. basamak sağlık hizmeti sunulmaya başlanacaktır. Bu hastanemizin sahip olduğu yüksek insan gücü ve teknolojiye rağmen, 3. basamak olmadığı için yapılamayan tıbbi işlemler yapılabilir duruma gelecektir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan branşlarda alınacak doçent ve profesör kadrolu akademisyenler ile verilen hizmetin kapsamı ve niteliği de iyileştirilmiş olacaktır. Sağlık alanındaki hizmet planlamamız bununla da sınırlı olmayıp, Bayraklı ilçesinde önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Şehir Hastanesi’nde verilecek sağlık hizmetlerinin bazı bölümlerinin, Üniversitemiz tarafından yürütülmesi için hazırlıklara devam edilmektedir.

Özetle İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile imzalanan işbirliği protokolü ile sağlık hizmet sunumu daha kaliteli bir düzeye çıkarılacak,eksik kadroların tamamlanması ile birlikte ilimiz ve bölgemizde verilen sağlık hizmet sunumu nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmiş olacaktır.

Üniversiteler, eğitim öğretim yuvası olmalı, terör örgütlerine ev sahipliği yapmamalı. Fakat geçmişte öyle olmadı. Bakırçay Üniversitesi Rektörü olarak, bu tür kötü oluşumları engellemek adına ne gibi önlemler aldınız?

M.B.: Çok güzel bir konuya değindiniz. Üniversitelerde sadece mesleki eğitimle yeterli donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesinin yanlış ve yetersiz olduğu gerçeğinden hareketle kurumsal yapımızın ayrılmaz bir parçası olarak mesleki açıdan olduğu kadar sosyal ve ahlaki açıdan da mükemmel insanlar yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu tür kötü oluşumların engellenebilmesi açısından öğrenci kulüpleri, araştırma uygulama merkezleri ve seçmeli dersleri özel olarak belirliyor, bunlar aracılığı ile özgüveni yüksek, ülke sevdalısı, etik ve ahlaki değerleri benimseyen mezunlar vermeyi hedefliyoruz.

O KADAR ÇOK ARTIMIZ VAR Kİ…

- 2019-20 Eğitim öğretim yılında kaç öğrenciyle tamamladınız? Gelecek yıl, bu rakamın hangi seviyeye gelmesini bekliyorsunuz? Öğrencilerin Bakırçay Üniversitesi’ni tercih etmesi için, üniversitenin artıları nelerdir?

M.B.: 2019-2020eğitim ve öğretim döneminde 2.000’in üzerinde öğrenci ile eğitime başladık. Bu sayı yeni açılan iki önlisans, üç lisans ve 20’ye yakın lisansüstü program ile birlikte 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde alınacak 1.500 yeni öğrenci ile toplamda 4.000 öğrenciye ulaşacaktır. Üniversitemiz, orta vadeli projeksiyonda 8.000 lisans ve 2.000 lisansüstü olmak üzere toplamda 10.000 öğrenciye eğitim verilecek şekilde kurgulanmaktadır. Az sayıda öğrenci ile etkin eğitimin planlanması; gerek öğrenci başına açık ve kapalı alan miktarı, gerek öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları ile dünya ortalamasını yakalama ve o standartlarda eğitim verme hedefimizden kaynaklanmaktadır. 120 dönümlük merkezi kampusta, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerin tek bir çatı altında sunulduğu bir yapı inşa edilmiştir.

Üniversitemizde yer alan bölümlerde ortalama 40 ile 80 arasında öğrenci olması da verilen eğitim açısından öğrenci lehine önemli bir avantaj sağlamaktadır. Eğitim alanlarımızın tümünde gerekli donanım seviyesi en üstte tutulmuş, uygulamalı dersler için laboratuvar ve stajlarda ihtiyaç duyulan tecrübenin kazanılması için gerekli şartlar oluşturulmuştur. 35 ve 70 öğrenci kapasiteli derslikler, bölüm laboratuvarları, 150-400 öğrenci kapasiteli amfiler, tüm dersliklerde bilgisayar, projeksiyon cihazı ve kampüs alanında sunulan kablosuz internet ağı, açık amfi tiyatro ve geniş yeşil alanlar, her türlü bilimsel gelişmelerin takip edilerek gerekli araştırmaların yapılabildiği geniş merkezi kütüphane, kongre ve sempozyumlar için500 kişilik konferans salonu, 150 kişi kapasiteli 4D sinema salonu, 800 metrekarelik spor salonu ve 200 metrekarelik alana sahip fitness merkezi ile tüm sanatsal ve kültürel organizasyonun yapılabileceği 700 metrekare büyüklüğünde 500 kişilik sergi salonumuz,bu imkanlardan bazıları olarak Üniversitemizin artıları başlığı altında sıralanabilir.

100 KİŞİLİK YENİ BİR YURT YAPILIYOR

- Bakırçay Üniversitesi öğrencilerinin barınma sorunu nasıl çözülebilir? Bu konuda devlet ve özel sektör bazında çalışmalar var mı?

M.B.: Şu anda ana kampüsün olduğu Seyrek’te biri erkek ve diğeri kız yurdu olmak üzere iki özel öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Ayrıca başta Çiğli ve Bornova olmak üzere İzmir içerisinde farklı KYK yurtları bulunmaktadır. Bunların yanında Menemen ilçesi ile Seyrek’te, yeni KYK yurtlarının ve özel yurtların yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Seyrek kampüs alanında toplam 1.000 kişi kapasiteli öğrenci yurdunun yapılması için gerekli inşaat izni çalışmaları yürütülmektedir.

Öğrencilerin barınmaları açısından Seyrek’in çok avantajlı olduğu bir pozisyonu da belirtmek gerekir. Seyrekte yapımı tamamlanan 2.000 civarındaki 0+1, 1+1 ve 2+1 özellikli stüdyo daireler, öğrencilerimizin ve personelimizin barınması açısından başka üniversitelerin sahip olmadığı avantajları sunmaktadır. Maliyetlerin iyileştirilmesi ve yakın gelecekte yapımı tamamlanacak olan yeni 2.000 daire ile öğrencilerimiz, barınma sorunu yaşamayacak ve Seyrek bir Üniversite kenti konumuna gelecektir.

- Bakırçay Üniversitesi öğrencilerinin bir başka sorunu da ulaşım sanırım. Ulaşım sıkıntısı yüzünden yatay geçişle başka üniversiteye gidenler var. Bu sorunu aşmanın yolu yok mu?

M.B.: Üniversitemizin açıldığı ilk zamanlarda ulaşımın önemli bir sorun olduğunu kabul etmek doğru olur. Ancak daha önce toplu taşıma ile yolcu hareketliliğinin hiç olmadığı bir güzergahta,bir anda oluşan günlük 2.500 kişinin toplu ulaşım ihtiyacına yönelik sorunun anlık çözümünü beklemek de yanlış olacaktır. Ulaşım sorununun çözümünde gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım birimi olan ESHOT ile, gerek Menemen Belediyesi ile gerekli görüşmeler yapılarak sorunun hızla çözülmesi sağlanmıştır. Bir taraftan var olan hatların sıklığı ve kapasitesi artırılmış, diğer taraftan Menemen Belediyesi tarafından İZBAN durağı ile Üniversitemiz arasında yeni Halk Otobüsü hattı ihale edilmiş, salgın öncesi dönemde bu sorun büyük oranda çözümlenmiştir.

Bu konuda bir bilgi olarak üniversitemize yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısının, diğer üniversitelere geçen öğrenci sayısından çok fazla olduğunu da memnuniyetle belirtmiş olayım.

SAĞLIK KÖYÜ PROJEMİZDE İDDİALIYIZ

- Akademik kadronuzu ve öğrenci profilini teraziye koyacak olursak… Bakırçay Üniversitesi’nin en iddialı bölümü hangisidir?

M.B.: Üniversitemiz, vizyon ve misyonuna uygun biçimde, uluslararası bir tecrübeye ve araştırma yeteneğine sahip güçlü akademik kadrosu ve bu akademik altyapıyı profesyonel ortama başarıyla aktarabilen bir eğitim ve araştırma kurumudur. Bu bağlamda her bir bölümümüz; kendi alanlarında gelişen güncel beklentilere cevap verecek nitelikteki akademik kadrosu ve fiziki imkanları ile birlikte ilgili kuruluşlar tarafından akredite edilmiş akademik programlar yürütecek, mesleki yeterliliğin yanında sosyal, kültürel, etik ve ahlaki alanlarda da yetkin mezunlar verecektir.

İzmir Bakırçay Üniversitesinin en iddialı olduğu alan sağlık temalı yapılanma ile açıklanabilir. Bu kapsamda; Sağlık Teknoparkı ile gerçekleştirilecek araştırma ve projelerin, sağlık hizmeti sunucusu olarak verilecek akredite 3. basamak sağlık hizmetlerinin, son olarak orta ve uzun vadede sağlık turizmi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan sağlık köyünün, üniversitemizin iddialı alanlarını oluşturacağını düşünüyoruz.

 
‘Seyyar yoksa İzmir de yok!’
 
'Herkes fikrimi soruyor, kenti yönetenler hariç!'
YORUMLAR
Toplam 4 yorum var, 4 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
sezer 20 Ekim 2020 Salı 22:58

akademik kadrolar akp il binasında belirleniyor. Bilim yok, vizyon yok . Lafa gelince her şey çok güzel.

Yorumu oyla      0      0  
Fikret ASLAN 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:30

AKEPEnin ilçe başkanı gibi çalışan Rektör efendi.

Yorumu oyla      0      0  
ST 13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:43

Neredeyse sayılamayacak kadar çok Ziraat ve Veteriner Fakültesi var ülkemizde, gençlere hüsrandan başka ne faydası olacak acaba?

Yorumu oyla      0      0  
bıyıksız 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:17

Allah akıl fikir versin. Etraf veteriner fakültesi kaynıyor. Daha yeni Kiraz'a veteriner fakültesi açıldı. Ne gerek var!! Ziraat mühendisi olup da işsiz kalan onbinlerce genç var. Sen daha ziraat fakültesi açıyorsun. Ege ziraatın yerleşme puanları bile yerlerde geziyor. Tabi rektör ne yapsın değil mi? Balık baştan kokar. Umarım bu yorumum yayınlanır.

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
‘Seyyar yoksa İzmir de yok!’
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez “Sokak Ekonomisi Şube ...
‘En kıymetlimiz, sayfaları yırtılmış 900 yıllık Kur’an’
İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, gazeteci Muhittin Akbel'e "İzmir'in hazinesi"ni açtı.
Başımızın koronası...
Hanzade Ünuz, Enerji Tıbbı Uygulamaları Derneği Başkanı Op. Dr. Mustafa ...
 
‘Ciddi önlemler aldık, üretime devam ettik’
Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, gazeteci ...
'İzmir’e Şehir Hastanesi değil, butik hastaneler lazım'
Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol koronavirüs günlerinde ...
'Hükümetten hak etttiğimiz yatırım paylarını alamıyoruz'
Yazarımız Muhittin Akbel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ...
 
Korona günlerinde Ege ihracatı
Yazarımız Muhittin Akbel, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı ...
Atatürk: Zaferde akılcı ve dengeli bir lider
Yazarımız Dr. Berna Bridge, Bard Üniversitesi hocası, Prof. Dr. Sean McMeekin ...
'Esas sorun üretim değil, pazarlama'
Yazarımız Muhittin Akbel, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ...
 
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Siyaset sevda hizmet aşkımız!
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Günlerin getirdiği
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Atatürk Müslüman olamaz mı?
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Doğruya doğru yanlışa yanlış!
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Dış güçler edebiyatı!
Kemal ARI
Kemal ARI
Mübadele niçin gerekli oldu?
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
İmar işleri
Nüvit TOKDEMİR
Nüvit TOKDEMİR
108. yılda kaos!
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Birleşik Krallık’ta hükümet zorda
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Hayret etme gayret et!
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva