HABERLER>İŞ DÜNYASI
16 Nisan 2024 Salı - 13:29

Bakanlığa 10 ‘zehir gemisi’ sorusu!

Son olarak ömrünü tamamlamış İtalyan Donanmasına ait ait 3 denizaltı, 2 devriye gemisi ve 2 fırkateynin İzmir’in Aliağa sökülmek istenmesine tepki gösteren İzmirli odalar deniz araçları ile ilgili Bakanlığa 10 soru sordu.

Bakanlığa 10 ‘zehir gemisi’ sorusu!

Oktay GÜÇTEKİN / EGEDESONSÖZ - Gemi sökümünün çevreye ve işçi sağlığına etkileri kamuoyunda tartışmalara neden olan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’ne yeni ömrünü tamamlamış yeni gemilerin gelmesine meslek odaları ve kitle örgütlerinden tepki geldi.

Son olarak İtalyan Donanması’na ait 3 denizaltı, 2 devriye gemisi ve 2 fırkateyn İzmir’in Aliağa ilçesine getirilmişti. Gemiler 1,7 milyon Euro ile Ege Çelik Şirketi tarafından satın alınmıştı.

Artigliere ve Bersagliere devriye gemileri, Scirocco ve Maestrale fırkateynler ve Carlo Fecia di Cossato, Leonardo da Vinci ve Guglielmo Marconi isimli denizaltıların söküm hazırlık işlemleri başladı.

Gemilerin tehlikeli atık envanter raporunun açıklanmadan sökülmesiyle ilgili İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu basın toplantısı düzenledi. İzmir Mimarlık Merkezi’ndeki basın toplantısında ortak açıklamayı TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir yaptı.Geminin risk raporlarının olduğunun ve bunların paylaşıldığının belirtilmesi üzerine konuşan Akdemir, "İlgili firma yetkili arkadaşlara kapıda görüştük ve bize bunları iletti. Geçen sefer izin vermediğimiz Sao Paulo gemisini Brezilya geri almadı. Onların da belgeleri vardı.  Asbest barındırıldığı belirtilen gemilerden bahsediyoruz. Bunlar bu süreçlerden geçti denilerek sorulduğunda gösterilen belgeler değildir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın beyan etmesi gereken belgelerdir.  Tüm kurumlar kamu yararı üzerinden itiraz gerçekleştiriyoruz. Biz buralarda neler olduğunu bilmek istiyoruz. Bugüne kadar sökülmüş olan asbestlerin nerede saklandığını ve bertaraf edildiğini Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'nün beyan etmesi gerekiyor. Savaşların sonucunda oluşan atıkları biz topluyoruz. Bu ülkede kamuya güven kalamadığı için bizim itirazlarımız gerçekleşiyor. Biz  bunları istediğimiz kadar söylesek de kamusal denetim sağlanmadığı sürece aynı devam edecek” dedi.

AKDEMİR:  CEVAPLARI BEKLİYORUZ!
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Akdemir katılımcılar adına yaptığı konuşmasında hükümete sorular yöneltirken şu ifadeleri kullandı; 

Aliağa yıllardır sanayi tesisleri ve gemi söküm tesislerinin yarattığı kirlilik ve yaşam sorunları ile mücadele ediyor. İzmir Aliağa’ da bulunan gemi söküm tesisleri için yıllardır uyarılarda bulunuyor, tehlikeye dikkat çekiyor ve yaşamımız için, kent için, çevre ve halk sağlığı için mücadele ediyoruz.

Aliağa’da söküm için gelen gemilerin isimleri değişse de gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan çevresel önlemler ile birlikte sorun büyümeye devam ediyor.

Uluslararası ve ulusal mevzuat, teknik yeterlilikler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kurumlar tarafından yurtdışından gelen gemilerin notifikasyon süreci, gemi sökümü, atık yönetimi sürecine ilişkin izin ve lisansları verilen, denetime tabii olan tesislerde yapılan uygulamaların kağıt üzerinde kaldığı örnekleri Otopan, Ethan, Kuito, Sao Paolo Gemileri ile yaşamıştık. Kuito ve Ethane gemilerinde hukuki süreç devam ederken gemi söküm işlemleri tamamlanmıştı.

Nae Sao Paulo gemisi ile ilgili Gemi Koordinasyon Grubu olarak uluslararası platformlarla birlikte verilen ortak mücadele sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen izinler kaldırılmış, gemi Brezilya Çevre Bakanlığı tarafından geri çağrılmıştı. Ancak içerdiği asbest, tehlikeli ve radyoaktif atıklar ile bütünü ile bir tehlikeli atık olan gemi; Gemi Brezilya hükümetinin  kabul etmemesi sonuca okyanusta batırılmıştır. Uluslararası ölçekte ses getiren, tüm bileşenler ve katkı koyanlar ile yürüttüğümüz toplumsal mücadele sonucu ülkemize giremeyen gemi okyanusta batırılmak  ekolojik yıkıma neden olan kara bir leke olarak hatırımızdadır. Mücadelenin başarıya ulaşmaması halinde geminin Aliağa’da sessiz sedasız sökülmüş olacağı gerçeğini unutmamak gerekmektedir. 

Ancak Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde mevcut koşullarda gemi sökümü devam ediyor. Tehlikeli atık envanter raporları olmaksızın ya da gemilerin gerçek atık envanterini yansıtmayan şaibeli raporlarla sökümü gerçekleştirilen gemilere ilişkin haberler basında yer aldı. Geçtiğimiz aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmaması ve çevreye zarar verme gerekçesi ile İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren iki tersaneyi, Onaylı Gemi Geri Dönüşüm Listesi'nden çıkardığı basında da paylaşıldı.

Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinin tabi olduğu Avrupa Birliği Yasal Mevzuatı ile Türkiye’de uygulanan yasal mevzuat karşılaştırıldığı zaman Türkiye’deki yasal mevzuatın yetersiz kaldığı adeta gemi geri dönüşüm tesislerinin çevreyi ve doğayı katletmesinde bir sakınca olmadığı ve denetimlerin şeklen yapıldığı “kanun üstünde” bir bölge statüsü kazandığı görülmektedir.

Yaşanan örnekler gemi sökümleri ile ilgili işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşmediğini, denetimlerin yetersiz kaldığını göstermekte, söylemlerimizi ve kaygılarımızı doğrulamaktadır. Geçtiğimiz aylarda Aliağa’ya getirilen RaymondCroze gemisi ile ilgili iddialar ile birlikte atık envanteri ve sürece ilişkin sorularımızı, uyarılarımızı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bugün yine söküm için Aliağa’ya gelen İtalyan donanmasına ait hurdaya çıkarılan “Carlo FeciadiCasatto”, “GuglielmoMarconi”,” Leonardo da Vinci”isimli denizaltılar;“Bersagliere”, “Artigliere”isimli devriye gemileri ve “Maestrale”,“Scirocco” isimli fırkateynler ile ilgili benzer iddialarla karşı karşıyayız. Gemilerin yapım yılı, teknolojisi ve kullanım alanları göz önünde bulundurulduğunda asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlıatık içerme ihtimali bulunuyor.

Biz bu süreci, bu gemiyi, bu iddiaları ilk kez yaşamıyoruz. Daha önce de Otopan, Kuıto, Ethan, Sao Paulo ve nicelerinde olduğu gibi yine bir atık gemi ve ülkemizin atık çöplüğü olduğu gerçeği ile mücadele ediyoruz.

Aşağıdaki sorularımızı tıpkı daha önceki mücadelelerimizde olduğu gibi tekrar soruyor, cevaplarını bilgi ve belgeleri ile ilgili yetkili kurumlardan bekliyoruz.

-Gemi ile ilgili Tehlikeli Madde Envanter Raporu bulunmakta mıdır?

-Geminin notifikasyon onayı var mıdır?

-Gemi Aliağa’ya gelmeden önce gas free belgesi sunulmuş mudur?

-Gemiye ilişkin söküm izni verilmiş midir?

-Radyasyon ölçümü yapılmış mıdır? Sonuçları nelerdir?

-Geri dönüşüm ve atık bertaraf süreçlerine ilişkin planlar sunulmuş mudur?

-Gemide boyaların potansiyel olarak asbest içerdiği hakkında söküm tesisi bilgilendirilmiş midir?

-Bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından atık içeriği ve miktarı ile ilgili değerlendirme ve denetim yapılmış mıdır?

-Söküm işlemleri safhasında alınacak çevresel önlemler nelerdir?

-İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler nelerdir?

Sorularımızın cevapları verilmeden, kamuoyu ile paylaşılmadan yapılacak her türlü çalışmaya dair mücadelemizi büyüteceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

1960’lı yıllara kadar balıkçılık ve tarımla geçinen bir sahil kasabası olan Aliağa’nın Sanayi Bölgesi ilan edilmesinden bugüne geldiğimiz süreçte; bölgede giderek büyüyen petrokimya endüstrisi, demir çelik tesisleri, bu tesislere hammadde sağlayan gemi söküm tesisleri yan sanayiler ile ağır sanayi,  İzmir Kenti bütününde çevre ve halk sağlığını tehdit eden yaşam sorununa dönüşmüştür.

Aliağa Bölgesinin çevresel yük ve kirlilik taşıma kapasitesinin aşılmış olduğu bilimsel ve kurumsal raporlarla defalarca ortaya konmuş, son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen TUBİTAK ve Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü ortaklığında yapılan çalışma ile gerçekleştirilen Mevcut Durum tespitinde bilimsel veriler ve güncel ölçümler ile kirlilik bir kez daha ortaya konmuştur.

Türkiye'nin tek gemi söküm tesisinin bulunduğu yer olan Aliağa, hem de ağır sanayinin bulunduğu bölge olması nedeniyle çok hassas bir bölgedir ve kapasitesini doldurmuş durumdadır. Bu nedenle özel işletim koşullarının gerekli olduğu bir yerdir. Bu nedenle de şeffaf, çalışan sağlığı, çevre ve halk sağlığı ile doğayı koruyan bir perspektifle süreç yürütülmelidir. Yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, hem gemi söküm tesislerinin hem de tüm Aliağa'da bulunan ağır sanayi tesislerinin işletim koşulları etkin bir şekilde denetlenmelidir. Ayrıca kapasite artışı ve yeni tesislerin açılmasına izin verilmemelidir. Aliağa’da çevresel mevzuata aykırı işlem yapan, çevre ve halk sağlığı sorunu yaratan işletmelerde gemi sökümüne son verilmelidir. Gemi Sökümü sürecinin bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ile etkin bir kamusal denetimle yürütülmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İzmir’de meslek odaları, sivil toplum örgütleri, yaşam savunucuları; Gemi Söküm Tesislerinde gerçekleştirilen usulsüz işlemler, çevre ve halk sağlığını tehdit eden, sektör emekçilerinin yaşamına mal olan usulsüz işlemler ve uygulamalara karşı, ülkemizin ve Aliağa’nın atık çöplüğü haline gelmemesi mücadelesine vazgeçmeden devam ediyoruz.

Aliağa bölgesindeki gemi söküm çalışmaları başta olmak üzere, kentte  insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm çalışmaların bilime, hukuka, kamu ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesi nihai hedefi ile kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

 
Kan donduran ihbar: Birini öldürdüm, gelin!
 
Böbrek ağrısıyla gitti... Karnından 8 kiloluk tümör çıkarıldı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybederek 9.679,80 puandan tamamladı
Teleferik faciasından İzmirli şirket çıktı!
Antalya’da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin ise ...
Uçak Kardeşler'den 'İsrail ile ticaret' iddialarına yanıt: Ticari faaliyetimiz bulunmamakta!
İzmir merkezli Uçak Kardeşler Şirketler Grubu'nun İsrail'le ticaret yaptığı ...
 
e-ticaret yapan sektör sayısı ETBİS ile artıyor
Ticaret Bakanlığınca e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla ...
Başkan Yorgancılar'dan enflasyon ve döviz çıkışı: Yüksek cari açık oluşacak!
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Enflasyonla mücadelede ...
ESBAŞ'ın çevreci yatırımları tam gaz
Yenilenebilir enerji, sıfır atık ve su tasarrufuna yönelik çevreci yatırımları ...
 
ATM'lerde yeni dönem: Bayram sonrası başlıyor!
Banka ATM'lerinde bayram sonrası yeni dönem başlıyor. Bankalar tarafından ...
Körfezdeki kruvaziyerin sırrı çözüldü
8 Nisan’dan bu yana İzmir’de demir atan, Karşıyaka ve Güzelyalı sahillerinde ...
Dünya Bankası’ndan Türkiye tahmini!
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini ocak ayında ...
 
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Müsavat Dervişoğlu’nu dinlerken…
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
O’nsuz geçen ‘huysuz’ yıllar!
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Kara Şimşek
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Çeşme’de 550 TL’ye ekmek, İspanyada turiste su tabancası!
Dr. Hakan TARTAN
Dr. Hakan TARTAN
Fenomen – influencer kandırmacası bitmeli!
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Avrupa'da kıyamet alametleri
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
İş insanları, İş’te insanlar…
Ahmet Aydın AKANSU
Ahmet Aydın AKANSU
Çevreci insanların varlığı; umut verici
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Çocuk istismarı
Aylin AKDOĞAN
Aylin AKDOĞAN
İzmir-İN
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA EGE'DE SON SÖZ
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva