HABERLER>EKONOMİ
24 Ocak 2023 Salı - 16:59

İZTO Başkanı Özgener: Günübirlik kararlar dengeleri bozuyor

İzmir İş Dünyası Toplantısı’nda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Günübirlik alınan kararlar ve yapılan ani değişiklikler ticaretin ve ihracatın akışında zorluklar yaşanmasına, mali zararlara, üretim dengelerindeki bozulmalara neden oluyor. Özellikle Merkez Bankamızın sık aralıklarla makro ihtiyati tedbirleri devreye alması, iş dünyamızın uyum sürecini zorlaştırıyor. Günlük politika değişikliklerinin, sistemin bütünlüklü ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinde sıkıntılar yarattığı kanaatindeyim" dedi.

İZTO Başkanı Özgener: Günübirlik kararlar dengeleri bozuyor

Diren ÇELİK/EGEDESONSÖZ- ‘İzmir İş Dünyası Toplantısı’, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde, Swiss Otel Büyük Efes İzmir Smyrna Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katılım gösterdi.

EN BÜYÜK SORUN ENFLASYON
Toplantıda açılış konuşmaları kapsamında konuşan Özgener, “Ülkemiz ekonomisinin en önemli sorununun enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu yüzden, işlerimizin sürdürülebilirliği ve yatırım kararlarını sağlıklı verebilmemiz açısından, öncelikli olarak enflasyon seviyesini ve para politikasının yönünü bugünden tahmin etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.  Bu veriler sadece 2023 için değil; 2024 yılı için de önemli olacak.  Aralık ayının baz etkisiyle %64,27 olarak gerçekleşen yıl sonu enflasyonunda önümüzdeki 3 ayda da düşüşlerin yaşanabileceğini öngörüyoruz. Ancak bu yılın ilk çeyreğinden sonraki kritik dönemde enflasyonun yeniden yükselme eğilimine girme riskini göz ardı edemeyiz” dedi.

BAZ ETKİSİNE BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL
Enflasyonla mücadeleyi sadece baz etkisine bağlamanın doğru olmadığı kanaatinde olduklarını ifade eden Özgener, “Enerji fiyatları, kredi politikası, EYT düzenlemesi ve asgari ücrette yapılan güncelleme ve bunun diğer maaşlara yansımasının baz etkisini azaltacağını ve fiyatlar genel seviyesine ivme kazandırabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Enflasyondaki düşüşün nasıl sağlanacağıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var. Bunun için de; uluslararası alandan gelebilecek negatif şoklara karşı, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını arttırmak üzere; enflasyon-cari açık-büyüme üçgeninde alternatif bir senaryo üzerinde çalışılması, enflasyonla mücadelede para ve sermaye piyasası enstrümanlarının kullanıldığı, tüketim, tasarruf, kur ve faiz dengelerinin sağlandığı, etkin ve akılcı yönetildiği politikaları içeren bir paketin mutlaka uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

PARA POLİTİKA FAİZİ NORMALLEŞMELİ
“Makro ihtiyati tedbirler kapsamında yapılan düzenlemelerin şu ana kadar hedeflenen faydayı sağlayamadığını görüyoruz” diye konuşan Özgener, “ Deneyimleme süreci sonunda sosyal yapıyı olumsuz etkileyen bir enflasyon, reel seviyesi düşük bir Türk Lirası’na rağmen, yükselen cari açık ile karşı karşıyayız. Alınan ekonomik ve finansal kararların maliyeti artarken, seçim sonrasına ötelenen ek maliyetlerin oluşabileceğini de öngörüyoruz. Enflasyonun düşmesi için, yılın ikinci yarısında talebin ciddi bir şekilde daralması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle para politikasında bir değişiklik olup olmayacağına dair görüşleriniz bizler için çok önemli. Öncelikli konularımız arasında; para politikasının normalleşmesine ilişkin beklentimiz de yer alıyor.  Politika faizi ile piyasa faizi arasındaki fark azaldığı zaman, borç verenler ve borç alanlar, döviz açığı ve fazlası olanlar bilançolarında ani değer farklılıkları ile karşılaşabilirler. Bilançoların yeniden sermayelendirme ihtiyacının doğduğu hassas bir döneme girebiliriz.Bu süreç, enflasyon muhasebesini firmalarımız için zorunluluk haline getirdi.Hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyette bulunan firmalarımız, bilançolarındaki fiktif kar ve matrahlar nedeniyle haksız şekilde yüksek vergiler ödemeye devam ediyor. İş dünyası olarak enflasyon muhasebesinin uygulanması konusunda da gerekli adımların atılmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu

DÖVİZ GİRİŞİNE DAHA BAĞIMLI HALE GELDİK
Özgener konuşmalarının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye Ekonomi Modeli açıklandığı zaman artan ihracat ve turizm gelirlerine bağlı olarak cari açık fazlasına ulaşacağımız hedeflenmişti.Bugün ise cari açığın finansmanında eskiden çok önemsemediğimiz ve sıcak para dediğimiz kısa vadeli yatırımların payı azalırken, rezerv kullanımına ve net hata ve noksan denilen kaynağı belirsiz döviz girişine daha bağımlı hale geliyoruz.Yarısından fazlası net hata ve noksan ile finanse edilen ve Ocak-Kasım 2022 itibariyle 41,8 milyar dolara ulaşan cari açığın; Türk Lirası’nın istikrarı ve ekonomik büyümenin sürekliliği ile ilgili olarak yatırımcılara ihtiyaç duyulan öngörülebilirliği sağlayamayacağını da ifade etmek isterim. Bu durum aynı zamanda ülke risk primimizin de yüksek seyretmesine neden olan etmenler arasında yer alıyor.Pek çok firmamızın finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşamaya başlaması ve kredi alma koşullarının gittikçe ağırlaşması sıkça dile getirdiğimiz başlıca konular arasında yer alıyor.Üyelerimizin finansmana erişimi yetersiz kaldığı sürece; üretim, yatırım ve ihracat potansiyelimizin etkin bir şekilde kullanılmasında sorunlar yaşanması kaçınılmaz. Bu nedenle, işletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmana ulaşmada yaşanan zorlukların çözümü noktasında açıklanan 14 aşamalı KGF Paketini olumlu buluyoruz. Bununla birlikte, KGF paketlerinin kalıcı bir fayda üretmesi için sürekliliklerinin sağlanması ve Eximbank kaynaklarının artırılması gerektiğini de ifade etmek isterim. KGF paketlerinin dağılımı ve kullanım şartlarında yaşanan sorunları da paylaşmak istiyorum. Öncelikle bankalar tarafından şubelere tahsis edilen miktarlar nedeniyle üyelerimin birçoğu bankalardan limit olmadığına dair bilgi alıyorlar.Üyelerimizin tüm sektörlerimizi ilgilendiren, önemli taleplerinden biri de, kamu borçlarının yeniden yapılandırılması. Sayın Cumhurbaşkanımız dün bu konuda açıklama yaptı, teşekkür ederiz.Stok affı, matrah artırımı, kasa affı gibi uygulamaları içeren yeni bir yapılandırma hakkında kapsamlı bir çalışma yapıldığını da memnuniyetle öğrendik. Ancak tüm kamu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarımızın teşvik edici bir indirimi hak ettiğini düşünüyor, bunun devletimiz ve iş dünyamız arasındaki bağı daha da güçlendireceğine inanıyorum.

GÜNLÜK POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Ekonomi politikalarında tutarlılığa dikkat çeken Özgener, “Seçime kadar olan süreçte beklentilerimiz arasında ayrıca; ülkemizin yeniden doğrudan yabancı sermaye akımlarını çekmesi için uluslararası finans dünyasına güven tesis etmesi yer alıyor. Bunun tek yolu istikrarlı, kararlı ve tutarlı ekonomik politikalardan geçiyor. Ancak piyasa faizlerine ve reel sektörün işleyişine yapılan müdahaleler, fiyatlama davranışlarının daha da bozulmasına sebep oluyor. Fiyatlama mekanizmasının yanlış politikalar sonucunda bozulması karşısında, daha fazla makro ihtiyati tedbirle karşılaşıyoruz.  Faizler düşmesine rağmen, risk primleri yüksek olduğu için, fiyatlamalar daha fazla müdahale ile düzeltilemiyor ve arz-talep dengesinin bozulmasına neden oluyor.Siz de konuşmalarınızda, ülkemizin serbest piyasadan asla taviz vermeyen bir ülke olduğunu vurguluyorsunuz. Ancak ekonomiye yön veren kurumlar olan Merkez Bankası ve BDDK’nın bazı tedbirlerinin piyasamızı gereğinden fazla sıkıştırdığını, kararların piyasalardaki oynaklığı arttırdığını, serbest piyasa koşullarını zorlaştıran kararlarla ve sermaye kontrolü algısı yaratarak güvensizliğe neden olduğunu da belirtmek zorundayım. Özellikle Merkez Bankamızın sık aralıklarla makro ihtiyati tedbirleri devreye alması, iş dünyamızın uyum sürecini zorlaştırıyor. Günlük politika değişikliklerinin, sistemin bütünlüklü ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinde sıkıntılar yarattığı kanaatindeyim” dedi.

KDV VE TEVKİFAT KARMAŞIK BİR YAPIYA SAHİP
Günübirlik alınan kararlar ve yapılan ani değişiklikler ticaretin ve ihracatın akışında zorluklar yaşanmasına, mali zararlara, üretim dengelerindeki bozulmalara neden olduğunu kaydeden Özgener, “Geçtiğimiz yıl içerisinde, temel gıda ürünlerinde, konutlara yönelik elektrik fiyatlarında, çalışanlarımıza yapılan elektrik ve doğal gaz destekleri üzerinden alınan vergi ve prim yükününün kaldırılmasında, hijyenik ürünler başta olmak üzere toplumumuzun her kesimini ilgilendiren ürünlerde yaptığınız KDV indirimleri sektörlerimize bir nebze de olsa nefes aldırdı. İhtiyaç olan sektörlerde KDV indiriminin devamı konusunda üyelerimizden talepler gelmeye devam ediyor. KDV ve tevkifat uygulamaları çok karmaşık bir yapıya sahip. Her sektörden iş insanımızın anlayabileceği sade, kolay uygulanabilir bir sistemin hayata geçirilmesi beklentilerimiz arasında yer alıyor.İş dünyasını ilgilendiren makro-ekonomik konulara ilişkin çözüm önerilerimizi sizlerle paylaştım. Sektörlerimizin gelişimini etkileyen ve işlerini geliştirmelerini kısıtlayan taleplerimizi ise üyelerimiz size bizzat aktaracaklar. Güncel sorunlarımızın sebeplerini iyi anlayarak globalleşmenin gideceği yönü iyi analiz edip, ülkemizin geleceğe yönelik stratejik politikalarını buna uygun şekilde orta ve uzun vadeli planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Şubat ayında düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi’nin, 100.yılında bu bakış açısına hizmet edecek bir vizyonla gerçekleşmesini diliyoruz. Yatırım önceliklerimizi küresel alandaki eğilimler dikkate alınarak yeniden düzenlemeli, gıda ve enerjideki yatırımlarımızı da gözden geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ÜÇ ALANDA MİLLİ POLİTİKA REVİZE EDİLMELİ
Gıda, tarım ve enerjiye alanında milli politikaların revize edilmesi gerektiğini söyleyen Özgener, “Ülkemizin bu okumayı doğru yapması, geleceğin dünyasında bulunacağımız konumu güçlendirecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını, küresel ölçekli dönüşüm süreciyle iç içe geçmiş olarak yoğun bir gündemle karşılıyoruz. Bu nedenle, 2023’ün, birikmiş sıkıntılarımızın ve artan beklentilerimizin çözümleriyle geldiği, bununla birlikte derinleşen değişim ve dönüşümün yaşanacağı bir yıl olmasını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

HEP BİRLİKTE AŞABİLİRİZ
Son dönemde iş dünyasına yapılan desteklerin önemine dikkat çeken Özgener, “KGF paketlerinin devreye girmesi, kamu borçlarının yapılandırılması, asgari ücret desteğinin artırılması, teknoloji destek programı, çiftçilere yönelik teşvikler ve Yeni Evim Paketi gibi programların hayata geçirilmesini sağladığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve zat-ı alinize teşekkür ediyorum. Bizler ülkemizin gücüne ve potansiyeline her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntıları Türkiye ekonomisinin dinamizmi, üretim gücümüz, tedarik süreçlerinin iyi yönetilmesi ve turizm-tarım-sanayi-ihracat potansiyelimiz sayesinde hep birlikte aşabiliriz. Devletimizin gücü ve sanayicimiz, tüccarımız, esnafımız, çiftçimiz ve işçimizin özverili çabalarıyla bu zor dönemi hep birlikte aşarak düzlüğe çıkabileceğimize inanıyorum. Bizler iş insanları olarak, moral motivasyonumuzu yüksek tutmalı ve aynı inançla çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. Kardeş kurumlarımızla birlikte düzenlediğimiz toplantımızda bizlerle birlikte olduğunuz için size tekrar teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

 
Taksiye zam geldi!
 
Kayınbiraderini defalarca bıçakladı... Müebbet hapis cezası aldı!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Bakan Nebati'den 'İktisat Kongresi' mesajı: Türkiye Yüzyılı, İzmir’den inşa edilecek!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şubat ayında başlayacak olan ...
Borsa Başkanı Kestelli: İzmir’e yapılan yatırımın çarpan etkisi yüksek!
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir’in ...
İhracatın amiral kaptanı Eskinazi: Dolar 25 TL olursa ihracata olumlu katkı sağlar!
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dolar kurundaki ...
 
THY, Berlin'e yapılacak bazı seferleri iptal etti!
Türk Hava Yolları (THY), Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda yer hizmetleri ...
Bakan Nebati İktisat Kongresi mesajı: Hedefimiz ilk 10!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin (1. ...
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza
Rekabet Kurulu'nca kozmetik ürünleri sektöründe faaliyet yürüten firmaya, ...
 
Sosyal yardımlarda memur maaş katsayısı oranı arttı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında ...
ANKA Proje ve Danışmanlık Ofisi hizmete açıldı
Semih Kanık, Ayça Acar ve Gizem Bozbalak tarafından kurulan  ANKA Proje ...
Kahve fiyatları globalde düştü... Türkiye'de arttı!
Kahve fiyatları uluslararası piyasada gerilese de Türkiye’de kahve zincirleri ...
 
Hanzade ÜNUZ
Hanzade ÜNUZ
What Churchill Faik Bey?
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Başkanın altın çocukları!
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Vesayet ve özerklik kıskacındaki belediyeler
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Öncü sınıf
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Toplumsal Belleğin Mübadelesi
Ender ALDANMAZ
Ender ALDANMAZ
AK Parti İzmir'de nerede hata yapıyor?
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Bir daha!
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Paranın turası…
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Oxford’da ‘İmparatorluk, Sömürü, Irkçılık’ adında bir sergi
Neşe ÖNEN
Neşe ÖNEN
Haydi gülümse!
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva