HABERLER>GÜNCEL
4 Mart 2021 Perşembe - 16:37

Koruma Amaçlı İmar Planı meclisten geçmişti: Kültürpark Platformu kapıya dayandı!

Kültürpark Platformu üyeleri,  İzmir Büyükşehir Meclisi'nden oybirliğiyle geçen Koruma Amaçlı İmar Planını durdurmak amacıyla, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü binası önünde eylem gerçekleştirdi. Planın eksik olduğunu öne süren eylemciler, eksikleri ve platformun isteklerini içeren dilekçe verdiler

Koruma Amaçlı İmar Planı meclisten geçmişti: Kültürpark Platformu kapıya dayandı!

EGEDESONSÖZ - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Koruma Amaçlı İmar Planı, Büyükşehir Meclisi'nden oybirliğiyle geçmişti. Kültürpark Anayasası olarak da kabul edilen bu plana karşı çıkap EGEÇEP ve Kültürpark Platformu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Polisin müdahale ettiği eylemde basın açıklamasını okuyan Kültürpark Platformu Üyesi Yasemin Sağlam, eylemcilerle birlikte taleplerini içeren dilekçeyi koruma kurulu yetkilisine verdiler. Ayrıca, "Belediye Meclisi kentimizde bir kent suçu işlenmesini onayladı ama kurul üyelerinin bunu durdurma fırsatı var" çağrısında bulundular.

PLANDA YOĞUN YAPILAŞMA TALEBİ OLDUĞU İDDİASI
Söz konusu planın, yapılan bilimsel çalışmalara rağmen hem plan özelliği, hem de koruma sıfatını taşımadığı iddiası öne sürülürken, basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Plan önerisi Meclis’inden geçti, Koruma Kurulu’na sunulmak üzere imza ve çoğaltılma aşamasında.  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kültürpark’a ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi, hiçbir temele oturmayan, korumayan ve plan olmayan, eksiklerle dolu bu metin olarak ortaya çıktı. Metinde yer alan yoğun yapılaşma talebi Kültürpark'ın, kentin ve bizlerin aklına, kalbine, anılarına kalbine hançer gibi saplandı. Bu metin şu anda İzmir 1 No.lu Koruma Kurulu’nun önünde duruyor. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi, plan önerisinde mutabık değiliz. İtirazlarımızın yer aldığı dilekçelerimizi, mesleki ve bilimsel formasyonları ile bu yanlışa engel olacaklarına ilişkin inancımızla Koruma Kurulu üyelerine, erkenden iletmek üzere toplandık. Bu planı hazırlayanlar ve onaylayanlar bizleri, İzmirlileri hiçbir şey bilmeyen rahatlıkla ikna edilebilecek, kandırılabilecek, Kültürpark’ın gerçeklerinden uzak kişiler güruhu mu sanıyorlar?"

"BU YANLIŞLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

“Plan olmayan planda yıkılacağı belirtilen Odalar Birliği Pavyonu ile Celal Atik Spor Salonu’nun toplam zemini 9.175 m2 iken, yerine (12 bin m2 temel alanı olan kaç kat yüksekliği olacağı belli olmayan bir yapı ile 6 bin m2 Spor Salonu) toplam 18 bin m2’lik inşaat öngörülmektedir. Bunu önerebilmek, yapılaşmayı artırmanın önünü açmak için de; 420 dönümlük parkta; olmayan bir yaklaşım ile “tescilli ve korunan yapıları” hariçte tutacak % 5 emsal hesaplaması yapıldı. Sonra da yeşil alanı artırıyoruz, betonu azaltıyoruz deniyor. Ayrıca, yönetsel eksiklikler, tanımsız bırakılmış alanlar, yaptırılan altlık çalışmaları ile çelişen kararlar, plan notlarına bırakılan işlerle dolu “korumayan ve planlamayan” bir çalışma yapılmıştır. Tüm bu yanlışları kabul etmemiz mümkün değildir. İzmir halkı da, planın hazırlık toplantılarına katıldığı ve sözde “mutabık” oldukları söylenen TMMOB’a bağlı Odalar da bu hata, eksik ve çarpıtmalar içeren bu metni kabul etmeyecektir."

KÜLTÜRPARK PLATFORMU NELER İSTİYOR?

Platform üyeleri,  daha sonra, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne, dilekçelerini sundu. Eyleme katılan kurul üyeleri, 22 maddelik eksik buldukları ve talep ettikleri noktaları içeren dilekçede,öne sürdükleri yanlışlık ve yetersizlikler nedeniyle, planın tekrar çalışılmak üzere iadesini istediler.

Dilekçede, plan için yapılan analiz çalışmalarının, raporlarla bir bütün olarak değerlendirilmediği, analizlerin eksiklerinin giderilmesi talep edildi. Ayrıca, parka ilişkin kullanıcı anketinin 50 kişiden az bir kitleyle yapıldığı, kullanım kadar kullanmama anketine de gerek olduğuna dikkat çekiliyor. Dilekçede ayrıca şu görüşlere yer verildi.

* Kültürpark’ta yapılabileceklerin ve yapılamayacakların sınırları konmamıştır. Size gönderilen çalışma çok esnek olduğundan; buna “plan” demek hele “koruma amaçlı plan” demek hiç mümkün değildir.

* Basına yansıdığı kadarıyla, planın “yönetim planı” niteliği olmadığı gibi, öylesi bir içerik de taşımadığı görülmektedir. Hem planda hem de plan notlarında, Kültürpark’ı kim nasıl yöneteceği konusunda Planda açıklık olmadığı gibi, muğlaklık vardır.

* Planda alanda yer alması ve almaması gereken arazi kullanım tür ve fonksiyonlarının belirlenmesine yer verilmemiştir.  Plan notları oluşturulması gerekirdi.

* Kültürpark’ın kuruluşundan günümüze kazandığı ekolojik kimliğin, flora ve faunasının korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmaların yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi, koruma ve geliştirmeye yönelik kararların mutlak anlamda planlara aktarılması, planlara yansıtılamayan ayrıntı kalmamalıydı.

* Kültürpark’ın flora ve fauna varlığının korunması ve geliştirilmesi için planda “Ekolojik Niteliği Hassas Alanlar, Ekolojik Niteliği Korunacak Alanlar, Ekolojik Niteliği Arttırılacak Alanlar” olmak üzere 3 farklı tanım getirilmiştir. Ancak, hazırlanan paftada bölgelemenin mantığına aykırı bir şekilde, bölgelerin içerikleri aynılaştırılmıştır.

* Kültürpark’ın taşıma kapasitesi, ekolojik eşikler, flora ve fauna karakteri, hayvan popülasyonlarının yayılımı gibi analizler alanın bir “park” niteliği taşıdığı gerçeğini tekrar ve tekrar söyleyip, konunun ekolojik eksende değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

* Kullanılabilecek ve kullanılmaması gereken alanlar tanımlanmamıştır.  Kültürpark’da korunacak ya da yıkılacak yapıların kesin olarak ve gerekçeleri ile birlikte belirlenmesi gerekirdi.

* Hazırlatılan raporlarda sıklıkla Kültürpark’ın en çok ihtiyacı olan şeyin “yapısal yüzeylerin azaltılması” ve “yeni inşaat faaliyetlerine ihtiyaç duyulacak işlevlerden mutlak suretle kaçınılması” şeklinde tanımlamalar yer alırken, yapısal yüzeylerin, sert zeminlerin nasıl azaltılacağı, yeşil alana dönüştürüleceği konusuna hiçbir açıklık yoktur. İnşaata yönelik istek zaten çok açık ortadadır.

* Kültürpark’ın, “kent parkı” niteliğinden uzaklaşmaması, bu niteliğini yitirmemesi için atılması gereken adımlar net bir şekilde bilinirken, korunması konusunda mutabık kalınan yapılar dışında, tüm yapıların alandan ivedilikle uzaklaştırılması ve Kültürpark’ın hassas ekolojik dengesine olumsuz etkide bulunacak tüm inşaat faaliyetlerinden kaçınılması beklenirken, yapılan tersidir.

* Yürürlükte bulunan Kültürpark planlarında yapılaşma kararı Fuar, sergi işlevi için öngörülmüştür. Aslında Fuar işlevi alandan çıkartıldığı için sit alanında yeni yapılaşmaya ihtiyaç kalmamıştır. Mevcut hangar yapılarının olumsuz ekolojik etkileri göz ardı edilmiştir. Kültürpark için korunacak ve tescilli yapıların dışında yeni yapılar için % 5 emsal kararı getirilmiştir. Yeni yapılaşma kararının kendisi zaten yanlışken, 21 bin m²ye denk gelen bu emsalin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile % 30 oranında artırılabileceği de göz ardı edilmemelidir.

* Planda alandaki bazı binaların % 5 emsal alanının dışında tutulma çabası vardır. Mimarlar Odasının tanımı ile “bir nevi imar affını” andıran bu uygulama ile alandaki toplam emsalin 0,05 olduğunu söylemek imkansızdır. Kentin parkının, kamusal alanın üzerinden imar tartışması kabul edilebilir değildir.

* Yapılarla ilgili “kullanım kararlarının” Plan önerisinin sizler tarafından onayı sonrasına bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, yapılacak binaların işlevlerini ve oluşacak yoğunlukların bilinmesinin karar süreçleri için önemli olduğu kanısındayız.

* Korunacak ve yıkılacak yapılar ile tarihi niteliği olan peyzaj öğeleri belirlenmiş ancak tescil başvuruları yapılmadan yalnızca plana işlenmiştir. İşlem “vaat” düzeyinin ötesine geçmemiş, tescil süreçleri ve zamanlaması belirlenmemiştir.

 * Kültürel etkinliklerin doğal yapıya zarar vermemesi yönünde temel önlemlerin planda açık bir şekilde tarif edilmesi gerekirdi. Örneğin yapılan altlık çalışmalarında Kültürpark’ta an itibariyle olması gereken kişi sayının 5.600 kişiyi geçmemesine yönelik bulgunun, gündelik işleyişe nasıl yansıtılacağına ilişkin hiçbir açıklama yer almamaktadır.

* Planda, Kültürpark’ın vizyon tanımı;  gelecek öngörüsünü değil, yanlış, olumsuzluklar içeren geçmiş ve mevcut durumunun tariflenmesi sınırları içinde kalmıştır. Ne içerik kurgusu ne gelecek beklentisi, ne kentteki ekolojik ve anı değeri gibi başlıklara vizyonda yer verilmemiştir.

* Planda, kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis, Enternasyonal Fuar sergileme alanı gibi fonksiyonlar arka arkasına sıralanırken bunlar yeni inşaat alanları için bahane olarak sunulmuştur.

* Kültürpark’ın yılın 12 ayı kentliye hizmet etmesinin yollarına planda yer verilmemiştir.

* Kültüpark’ın korunması, geliştirilmesi ve nitelikli bir şekilde arttırılmasının gereklilikleri gündemde iken, planın doğal ve kültürel kullanımların bir potada eritilmesi sonucu oluşturulmadığı açıktır. Plan önerisi eklektik bir şekilde sanki tarihsiz bir kültürün, doğayı ezmesi üzerinden yapılandırılmış görüntü taşımaktadır.

 
ABD'deki o ilanlara Türkiye soruşturma açtı
 
Bayraklı'daki 33 bin 100 bina tek tek incelenecek!
YORUMLAR
Toplam 12 yorum var, 10 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Aziz sencer 5 Mart 2021 Cuma 18:21

Bunların. Bi bilgisi yok bunlar izmire ne zaman güzel bi yatırım yapılsa toplanıyorlar ellerinde pankart ne yapılacağını bile bilmeden itiraz moda oldu yaa bunları dikkate almamak lazım bunların. Isı gücü itiraz etmek ??????

Yorumu oyla      0      0  
Meslekleri neymiş? 5 Mart 2021 Cuma 12:33

Bu kadar teknik eleştiriyi fotoğrafta görülen kişiler mi söylüyor?

Yorumu oyla      0      0  
TC misafir 5 Mart 2021 Cuma 12:24

ak trollerle uğraşıyorduk bir de tunç trolleri çıktı başımıza. Laflara bakıyorum Tayyip Erdoğan gibi bir terörist demedikleri kalmış hep derim chp akplileşti diye aşağıdaki yorumlar da bunun kanıtı. Zamanında gezi parkı için itiraz edenler şimdi kültürpark için iktidar kafasına büründü haberleri yok. Burada yetti dediğiniz insanlar kentin ve çocuklarının geleceği için daha yaşanılabilir olması adına mücadele veriyor sizlerin verdiği mücadele sadece sırtını sıvazladığınız politikacının geleceğini düşünmek bence asıl terbiyesizlik ve artık yeter denmesi gereken nokta burası. Sürekli olarak aldığım bilgileri aktarıyorum sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantılar göstermelik, fikirler soruluyor ama fikirlere önem verilmiyor uyarılara kulak asılmıyor. Tunç Soyer sadece "bakın ben ne kadar demokratiğim sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişi yapıyorum" diyor ama yaptığı sadece kendi fikirlerini dayatıp "bakın anlaşmaya vardık" demek. Biri çıkmış aşağıda "bunları uzun havuza götür" demiş yahu arkadaşım daha yeni tüm izmiri niagara şelalesine götürdü millet sokakta yüzdü, havuzu mu kaldı bu işin? bir ara megaköylü denen zavallı vardı bakıyorum da onu aratmayacak tipler türedi bana da yeni eğlence çıktı.

Yorumu oyla      1      0  
saim35 5 Mart 2021 Cuma 10:13

Ve işte dağ fareyi doğurdu... Katılımcı ve demokratik diye allayıp pullanan planlama sürecinin ne kadar kadük olduğu ortaya çıktı. Neymiş? İki toplantı organize etmekle katılımcılık sağlanamıyormuş. Yeni yerel yönetimin, geçici ruhsatlı yapıları yıkıp yerine ağaç yerine bina dikme konusundaki ısrarı neden? Bu planı Aziz Kocaoğlu döneminde hazırlanan çalışmadan farklı kılan bir detay yok ki bu durumda. O zaman ne diye artistlik yapıp hazır planları, projeleri kurullardan çektiniz? Neden biz katılımcı şekilde yeniden planlayacağız dediniz? Aradan iki yıl geçti. Kültürpark mezbeleliğe döndü. Yazık değil mi? Rant sevicilik bu, başka bir şey değil.

Yorumu oyla      1      0  
Terbiyesizliğe dönüştü 5 Mart 2021 Cuma 00:43

Bu bir avuç kişinin yaptığı artık terbiyesizliğe dönüştü. Bırakın da bir iş yapılsın. İtiraz edecekseniz, gözünüz yiyorsa, yüreğiniz varsa, gidin Sarayın kapısına dayanıp Kanal İstanbul'a itiraz edin.

Yorumu oyla      3      4  
Yetti gari 5 Mart 2021 Cuma 00:34

Bi susun yahu. Resme bakıyoruz 15-20 kişisiniz. Koca İzmir'i siz mi esir alacaksınız. İnsanları rahat bırakın da işleriniyapsınlar.

Yorumu oyla      3      4  
sizden bıktık 4 Mart 2021 Perşembe 20:40

sizden görüş alınmadımı bütün agaçlar kayıt altında daha ne istiyosunuz anlamadım artık art niyet arıyorum hep itiraz..bıktık artık sizden

Yorumu oyla      9      6  
TC misafir 4 Mart 2021 Perşembe 20:17

Tunç taraftarları yine yorum yapmış önce itirazları okuyun be arkadaş, insanlar neye itiraz etmişler bir bakın. yaklaşık 60.000m2 betonarme yapının önü açılıyor ve bunların kaç kat olacağı ve ne amaçla kullanılacağı belirsiz. Biri ileride çıkar bu boşluktan faydalanır bir şahsın tahsisine peşkeş çekerler siz de aval aval bakarsınız. Mevcut planda kesinlik yok isteyen istediği gibi at koşturur ileride kise de dur diyemez, plan oy birliği ile geçmiş akpliler neden kabul etmiş hiç düşündünüz mü?

Yorumu oyla      6      8  
olacağı 4 Mart 2021 Perşembe 19:44

Demokrasi söylemlerinin varacağı yer buydu! Kim adına ve ne hakla itirazlarını sürdürüyorlar? Birileri bunlara bizi temsil etmediklerini, egolarını tatmin ettiklerini neden anlatmıyor?

Yorumu oyla      8      7  
Yeter artik be ! 4 Mart 2021 Perşembe 18:57

Burası bizim çocukluğumuzun FUAR'ı. Sizin entel kaprisleriniz yüzünden Aziz Kocaoğlu'nun başlayacağı iş durduruldu.Şimdiye kadar bitip Kültürpark bu mezbelelik halinden kurtulcak idi. Bari buna taş koymayın. Yettini zartık.

Yorumu oyla      9      6  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
ABD'deki o ilanlara Türkiye soruşturma açtı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında ...
Antalya Festival Çarşısı'nda yangın
Antalya'da Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangına ...
Başvurular birden hızlandı: İzmir'de evlilik rüzgarı!
Pandemi nedeniyle bir hayli azalan düğün ve nikah törenlerinin, yeni normalleşme ...
 
Cenazeden yayıldı: 100 kişiden 40’ının testi pozitif!
Trabzon'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi ...
Yargıtay, 25 FETÖ sanığının dava kararını onadı!
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki ...
Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
Amasya'da corona virüs tedavisi gören Nazmi Küçük ve eşi Saliye Küçük, ...
 
İzmir'de zehir tacirlerine darbe!
İzmir'in Menderes ilçesinde evlerine kurdukları özel düzenekle skunk bitkisi ...
Bergama'da besi çiftliğinde yangın: 2 milyon kül oldu!
İzmir'in Bergama ilçesinde bir besi çiftliğinin depo bölümünde çıkan yangın, ...
Evcil hayvanlara pasaport ve mikroçip zorunluluğu
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında ...
 
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Yeşil ile mutabakat...
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Arkası yarın
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Kitlesel cinnetin eşiğinde
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
Giraud’un domuzu
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Zor günlere kalmak
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Şekerin tadı, kota ve özelleştirme ile nasıl kaçtı?
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Gündüz denetleme, geceleri kirletme!
Hanzade ÜNUZ
Hanzade ÜNUZ
Babayı kim oynar?
Kemal ARI
Kemal ARI
Atatürk’ü yeterince tanıyor muyuz?
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Futbol ırkçılık, vandalizm ve lümpenlik değildir
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva