HABERLER>POLİTİKA
18 Mart 2023 Cumartesi - 20:00

CHP'li Öztrak: Sorunlara yerli ve milli çözümler arıyoruz

İktisat Kongresi toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Karşımıza çıkan sorunlara hep birlikte, yerli ve milli çözümler arıyoruz. Çözüm arayışlarımıza katkıda bulanacak, bu tarihi kongrede, ekonomiyi meydana getiren paydaşların temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bilim insanlarıyla bir aradayız. Bu birlik bize güç veriyor, önümüze yeni ufuklar açıyor" dedi.

CHP li Öztrak: Sorunlara yerli ve milli çözümler arıyoruz

Oktay GÜÇTEKİN / EGEDESONSÖZ- İzmir İktisat Kongresi’nin 4’ncü günü kritik toplantılar ile  tamamlandı. Günün ilk saatlerinde ‘deprem’ temelli katılımcıların gerçekleştiği toplantılarda, son olarak ise sahneye 6’lı Masa’nın genel başkan yardımcıları çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu.

RANT İŞTAHI, MİLLETİMİZİN CAN GÜVENLİĞİNİ BİTİRDİ
Ülkenin derin bir krizde olduğunu belirten Öztrak, “200 yıllık modernleşme, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık çok partili demokrasi tarihimizin, en buhranlı günlerinden geçiyor. Hem devlet yönetiminde, hem de ekonomide, derin ve iç içe geçmiş krizler yaşıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi, devlet yönetimindeki krizi daha da görünür kıldı. İnsanlarımız 48 saat boyunca, enkazın altında bir başına kaldı. Afet dendiğinde, ilk akla gelen kurumlarımız, seferber edilmedi. Askerlerimiz enkazın başına ilk anda gidemedi. Kızılay, depremde çadır kurmak yerine, çadır satmakla meşgul oldu. 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Ruhlarımızda, yüreklerimizde derin ve ağır yaralar açıldı. Deprem sadece beşeri değil, çok ciddi maddi kayıplara da neden oldu. Bizim hesaplarımıza göre, depremin ülkemize faturası, beşeri sermaye kaybı dâhil, 126 milyar dolar… Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göreyse, 104 milyar dolarlık bir maddi kaybımız var. 20 yıllık yönetimin devlette yaptığı tahribat, doymak bilmeyen rant iştahı, milletimizin can güvenliğini bitirdi” diye konuştu.

ÇOK AMA ÇOK YORULDUK
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Öztark, “Çok ama çok yorulduk. Tüm ülke olarak bir nefeslenmeye, rahatlamaya çok ihtiyacımız var. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, yüz yıl önce İzmir İktisat Kongresi’nde söylediği gibi, “milletin uğradığı bu üzücü durumun, bu düşkünlüğün sebeplerini arayacak olursak, Bunu doğrudan doğruya devlet kavramında buluyoruz.” Evet! Bugün içinde bulunduğumuz durumun en önemli nedenlerinden biri de, adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube bir sistemin, devlet yönetiminde neden olduğu ağır krizdir. Bundan ülkemizi çekip çıkaracak, Millet İttifakı’nı meydana getiren, altı siyasi partinin hazırladığı, somut hedefleri, reformları, politikaları ve projeleri içeren, ortak politikalar mutabakat metnini, 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna açıkladık. Bugün de burada sizlerin huzurunda, bu politikaları ana hatlarıyla ele alacağız” şeklinde konuştu.

 KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİL FELAKETTİR
Kontrolsüz gücün, güç değil de felaket olduğunu ifade eden Öztark, “Milletimiz bunu, keyfi, kural tanımaz bir yönetim altında, yaşayarak gördü. Onun için millet ittifakı olarak; ‘kural tanımaz bu ucube sistem’ yerine, kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, demokratik, adil, ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’ hızla geçmeyi amaçlıyoruz. Onun için biz; “etkin ve katılımcı yasama”, “istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme”, “bağımsız ve tarafsız yargı” diyoruz. Yapacağımız yasama reformuyla; Meclis’in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir meclis içtüzüğü hazırlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. “Torba kanun” uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisinin, sadece TBMM’de olmasını, anayasal güvence altına alacağız. Meclisin yürütme organını, millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Bütçe hakkı, TBMM’nin devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Komisyon başkanı, ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek. Bir yasama yılında an az 20 gün Meclis’te gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme yapılması imkânını getireceğiz” diye konuştu.

YÖNETİMDE İSTİKRARI SAĞLAYACAK ÖNLEMLER ALACAĞIZ
Ortak Mutabakat metinden yer alan reformları anlatan Öztrak, “Yürütme reformuyla, Cumhurbaşkanının yedi yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek, tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin değil 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkili hale getireceğiz. Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız. Yargı reformuyla, bağımsız ve tarafsız bir yargı için; Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız. Yerine, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet bakanı ve müsteşarı Hâkimler Kurulu’nda yer almayacak. Hâkimler, idari görevleri bakımdan Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. Özel yargılama usullerine, özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Görevini kötüye kullanarak, Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararına yol açan hâkimlere ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız. Savunma mesleğini Anayasal güvenceye kavuşturacağız. Ceza yargılamalarında, duruşma salonlarında “silahların eşitliği ilkesine” uygun olarak, iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz. Anayasa mahkemesi üyeliklerine, “hülle” yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3’E DÜŞÜRECEĞİZ
Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceklerini vurgulayan Öztrak, “Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin TBMM’ye en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Yurtdışında mukim yurttaşlarımızın, Meclis’te doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Siyasi partilere kapatma davası açılması için, TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Hürriyetin esas, sınırlamanın ise istisna olduğunu Anayasayla açıkça düzenleyeceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

TÜM TÜRKİYE, “PİLAV YAPABİLMEK İÇİN PLAN GEREKTİĞİNİ” ANLADI
Kamu yönetimini; eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı, “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nı, “İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı” olarak, Ticaret Bakanlığını, “Esnaf ve Ticaret Bakanlığı” olarak yapılandıracağız. Hazine’yi, Maliye Bakanlığı’ndan ayıracağız. Ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. “Şehircilik ve Afet Yönetimi”, “Bilişim ve Yenilikçilik” bakanlıklarını kuracağız. Siyasi hüviyetteki “bakan yardımcılıklarını” kaldırıp, liyakate dayalı “müsteşarlık” sistemini kuracağız. Artık tüm Türkiye, “pilav yapabilmek için plan gerektiğini” anladı… Bunun için “Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı” kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Seçimle gelenin, seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız.

ÜLKEMİZİ GRİ LİSTE AYIBINDAN KURTARACAĞIZ
Yolsuzlukla mücadele edeceklerini belirten Öztrak, “Bir diğer reform alanımız; yolsuzlukla mücadele. TBMM’nde “yolsuzlukları araştırma komisyonu” kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında; yargılama süreçlerini hızlandıracağız, zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak. Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan varlıkları, ülkemize geri getirmek için, “malvarlıklarının geri alınması ofisi’ni” kuracağız. Bu milletten gasbedilen milyarlarca doları (418 milyar dolar), mutlaka ama mutlaka, milletimize geri vereceğiz. Ekşi yiyenlerden, hesabı sorulacak, yaptıkları, yapanın yanına asla kar kalmayacak. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri, geriye doğru inceleyeceğiz. Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve diğer kara para faaliyetleriyle, etkin şekilde mücadele edeceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklama aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına getireceğiz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi, hep birlikte iktidarla taçlandıracağız. Önümüzdeki seçimde kaybeden; keyfi yönetim anlayışı olacak. Kaybeden, tek adam şahsım rejimi olacak. Kaybeden, milletin aşına, işine göz diken, kan emiciler ve beşli çeteler olacak. Bizim yönetimimizde, “kral değil, kural” olacak. Herkes önünü görecek. Yarınını planlayabilecek. Geleceğinden emin olacak. Aşını, işini büyütebilecek ve hiçbir çocuğumuz, yatağa aç girmeyecek. Üreteceğiz, kazanacağız. Kazancımızı da hakça paylaşacağız. Neyi yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, kimlerle yapacağımızı, biz biliyoruz. Ama işimiz, elbette kolay değil. Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi, “katı olanın bile buharlaştığı, küresel düzenin altüst olduğu zamanlardayız” diye konuştu.  

BU BİRLİK BİZE GÜÇ VERİYOR
Gerçekleşen kongreyle yeni ufuklar açıldığını belirten Öztrak, “2008’de küresel finans krizi; dünyaya hâkim olan ekonomik modeli temellerinden sarstı. 2020’de küresel covıd-19 salgını; küresel arz zincirlerinin dağılmasına yol açtı. 2022’de rusya’nın ukrayna’yı işgali; uluslararası güç ve güvenlik dengelerini çatırdattı. Gramsci’nin deyimiyle dünyada; “eskinin öldüğü, ama yeninin henüz doğmadığı… bu arada çok farklı hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı, bir ara dönemdeyiz.” Aynı bundan yüz yıl önce olduğu gibi, hem ülkemizde, hem de dünyada, derin bir alt üst oluş sürecindeyiz. Bu süreçte karşımıza çıkan sorunlara hep birlikte, yerli ve milli çözümler arıyoruz. Çözüm arayışlarımız katkıda bulanacak, Bu tarihi kongrede, ekonomiyi meydana getiren paydaşların temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bilim insanlarıyla bir aradayız. Bu birlik bize güç veriyor, önümüzde yeni ufuklar açıyor” dedi.

 
6'lı Masa'nın ekonomi patronlarından İktisat Kongresi sunumları... DEVA'lı Çanakçı: Enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indireceğiz!
 
'1 milyon 875 bin binada inceleme yapıldı'
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
tuna 18 Mart 2023 Cumartesi 21:25

belli avrupadan puan alma peşindeyiz diyor baskanın

Yorumu oyla      3      0  
Düz Partili 18 Mart 2023 Cumartesi 20:12

Sayın parti sözcüsü sizin söyledikleriniz doğrudur belki çünkü siz dededen toruna milletvekili olarak görev yapıyorsunuz ön seçim olmadan kontenjan milletvekili olarak sanırım şimdide sizin oğlunuzda milletvekili olarak görev almak,

Yorumu oyla      4      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
6'lı Masa'nın ekonomi patronlarından İktisat Kongresi sunumları... DEVA'lı Çanakçı: Enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indireceğiz!
İktisat Kongresi toplantısında konuşan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans ...
'Tahıl koridoru süresinin uzatılmasını sağladık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla ilgili, ...
Bahçeli: Türkiye, sinsi bir ablukanın hedefinde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bugünkü ortamda, tıpkı Çanakkale ...
 
'Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin ...
Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ, AK Parti'den aday adayı!
Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Adalet ...
Konteyner kentte kalıyorlardır... Bayraklı depremzedeleri Hilton'a yerleştirildi
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 30 Ekim depreminin ardından Bayraklı ...
 
'Adaylıktan çekil' çağrılarına yanıt: Beni değil, milyonları ikna edin!
Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine ...
CHP'li Sındır'dan iktidara 'giderayak' çıkışı: Ormanlar feda ediliyor!
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, tarım ve orman alanlarındaki düzenlemeleri ...
AK Parti İzmir'den 18 Mart mesajı!
Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yayınlayan ...
 
Dr. Hakan Tartan
Dr. Hakan Tartan
Şiir kimindir?
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Neden kadın vekil sayısı İzmir’de az?
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Su diye kıvranacağımız yaz günleri yaklaşırken
Tayfun MARO
Tayfun MARO
İktisat Kongresi’nde ilk dört gün
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Ödemiş usulü
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Lozan Antlaşmasının 100. yılında
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Çadır!
Serdar DEĞİRMENCİ
Serdar DEĞİRMENCİ
Adam kazanmasın
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Liyakat ve Nepotizm kıskacında…
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Yakın gelecek
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva