RÖPORTAJLAR
17 Haziran 2020 Çarşamba

‘Ciddi önlemler aldık, üretime devam ettik’

Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, gazeteci Muhittin Akbel’in sorularını yanıtladı.

‘Ciddi önlemler aldık, üretime devam ettik’

Sivri, üç yıllık başkanlık döneminde neler yaptıklarından, yatırımcıların İzmir’e nasıl baktığına dek her şeyi konuştuk. Pandemi sürecinde üretim sektörünün her türlü önlemi hiçbir ayrıntıyı es geçmeden aldığını, zor şartlarda üretime devam ettiğini belirten Sivri, genç işsizliğe çare olacak önerilerde de bulundu. Başkan Sivri, eylül ayında yapılması planlanan ESİAD Genel Kurulu’nda aday olmayı düşünmediğinin altını çizerken, “ESİAD bünyesinde büyük bir samimiyet ve özveriyle başkanlık yapacak, kapasitesi uygun olan arkadaşlar her zaman vardır. Başkanlık profiline uygun çok başarılı adaylarımız olacaktır ” ifadesini kullandı.

Üç yıldır ESİAD başkanlığı yapıyorsunuz. Bu süreçte derneğe ne gibi yenilikler getirdiniz, üyelerinize ne gibi hizmetler sundunuz?

F.S.: Üç yıldır yaptığımız faaliyetler beş ana grupta toplanıyor. Öncelikle ekonomi üzerinde hem analiz hem yorum, hem öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından kalkınmanın ne gibi modellerle gerçekleşebileceği konusunda çalışmalar yaptık. Üyelerimizle de bunu paylaşıyoruz. 12 kişilik ekonomi gözlem kadromuz, her yıl iki kere rapor hazırlıyor. Bu raporlar çerçevesinde üyelerimizin fikirlerini de alarak her yıl ESİAD anketi yayınlıyoruz. Ekonomi konusunda yapılması gereken, öncelikle yapısal bir üretim modelinin üretimi, teknoloji ve inovasyonu destekleyen bir anlayışın getirilmesidir. Bunları bekliyoruz. İkincisi; gençlik ve nitelikli işgücü kapsamında yaptığımız çalışmalar var. İki yıldır, işadamlarından ve profesyonel yöneticilerden oluşan 30 kişilik ESİAD Mentörler Grubu, üç ayrı üniversiteyle, üniversite mezunlarıyla çalışarak onları iş hayatına hazırlıyorlar. Her yıl bu çalışma tekrarlanıyor. Klimaton etkinliğimiz var. Gençlik ve nitelikli işgücüyle ilgili.. Her yıl iklim teknolojileri konusunda çalışma yapıyoruz. 25 öğrenciye, iş garantili üç ay sürecek eğitim veriyoruz. Ben aynı zamanda İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan yardımcısıyım. Teknoloji günleri adı altında buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle ertelenmişti, bu ay içinde gerçekleşecek. Üçüncü başlığımız ise sürdürebilirlik... Global Compact'ın Ege bölge yürütücüsüyüz.”10 ilk 17 hedef” kapsamında sürdürebilirlik, eşitsizliğin ortadan kaldırılması, çevre gibi başlıklarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Burada kurumsal şirketlerin temsilcileri, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, geri verimliliği gibi başlıklar üzerinde birikimlerini paylaşıyor. Acıpayam köylerinde 700 öğrenciye ulaşan bir proje yaptık. Çocukları tarladan alıp teknolojiye, bilime yönlendiren yaz eğitimi düzenledik. Bu etkinliğin yenisini yapacağız. Yine sürdürebilirlik başlığı altında toplantılarımız oldu. Tarımda sürdürebilirlik konusunu işledik. Tarımda sürdürebilirlik ve teknolojiyle ilgili farklı çözümler üreten firmaları ve iyi tarım uygulamalarını lanse eden bir kongre düzenledik. Bu kez su kaynaklarının güvenliği, jeopolitiği ve özellikle su tasarrufu, temiz suya ulaşım gibi konularda yapacağız. Bunlar bizim dönemimizde rutinleşen çalışmalar. Farklı perspektifte ele alan içerikler halinde devam ediyor. Dördüncü başlığımız, kentsel kalkınma.’İş dünyası gözünden İzmir’ başlığı altında kentsel kalkınmaya yönelik çözüm ve proje önerilerini, seçimler öncesi siyasilere anlattık. Bunu bir kitapçık haline getirdik. İş dünyasının taleplerini yansıttık. Kentin ihtiyacı olan, kenti özellikle yarınlara hazırlayacak olan geleceğin sektörleri, kentin inovatif yaratıcılığının artırılması, yerel pazarlar, tarımda sürdürülebilirlik, yerel teknolojik ağlar gibi konularda çok ciddi projelerimizi üyelerimizle ve yerel yöneticilerle paylaştık.  Kentsel kalkınma ve geleceğin sektörleri çok önemli. Beşinci başlığımız da kadın... Kadınların işgücüne kazandırılması gerekiyor. Bu anlamda BM ve WEP adı altında kadınların güçlendirilmesi prensiplerinin Ege yürütücüsüyüz. İstihdamın artırılması, kadınların işgücüne kazandırılması ve nitelikli eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir İzmir kitapçığı hazırladık. “İzmir'de 1850-1930 yılları arasında İzmir'in ticaret hayatı ve çarşıları” isimli bir kitabımız yayınlandı. Kitap, İzmir'de eskiden de çok güçlü bir ticaret hayatı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.  70'in üzerinde etkinlik gerçekleştirdik.

ESİAD üyeleri, koronavirüs salgınından ne denli etkilendi? Korona sürecinde dernek olarak ne gibi önlemler aldınız?

F.S.:  ESİAD olarak anket çalışmamız devam ediyor. Korona ile ilgili verileri toplamaya çalışıyoruz. İlk dalga dediğimiz, bugün de içinde olduğumuz süreçte, fabrikalar, tesisler, kendi ortamlarını kontrol altına aldılar. Çalışanlarına ve ailelerine, minimum zarar verecek şekilde en güzel önlemi aldılar ve üretime devam ettiler. Bundan etkilenen hizmet sektörü gibi sektörler oldu. Bir yandan da ihracat ve üretim ağırlıklı çalışan firmalar, mümkün olduğunca üretimleri belli kapasitelerde de olsa devam ettirdiler. Küçülmeler yaşanmış olsa da istihdamı korumaya çalıştılar. Bundan sonrası için, birinci dalganın tekrar tezahür etmesi korkusu içindeyiz. Bizi endişelendiriyor. Üç gündür anormal artışlar gözleniyor. Üretim sektörü her ne kadar kendi fiziksel ortamını korumuş olsa bile sivil hayatın, sokağın kontrol altına alınamadığını görüyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, eski yaşam tarzına geri dönüldü. Bu endişe verici. Sosyal hayat içinde koronavirüs geçmiş olduğu algısını yanlış buluyoruz.

Başkanlığınız döneminde hayata geçirmek isteyip de geçiremediğiniz bir projeniz oldu mu? Genel kurulu ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Yeniden aday olacak mısınız?

F.S.:  Verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. ESİAD'ın belki de gelecek vizyonu için temellerini oluşturduğumuzu, yeni kanallar, yeni faaliyet alanlarını ESİAD'a kazandırdığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönem, yeni bir dönem olarak başlayacak ama ESİAD kaldığı yerden, daha da güçlenerek, daha da içerik üreterek çalışmalarına devam edecek. Bizim nisan ayında genel kurulu açıklamıştık. Fakat pandemi nedeniyle yapamadık. Daha sonrasında ise İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi çerçevesinde, 31 Temmuz'a kadar derneklerin genel kurulları yasaklandı. Kesin tarih belirlemedik ancak eylül ayı başlarında genel kurulumuzu yapacağımızı düşünüyorum. Adaylık konusuna gelince… Aday olmayı düşünmüyorum. Yeni adayların önlerini açacak şekilde çalışılmasının doğru olduğu inancındayım. Yeni liderlerim kuruma kazandırılmasından yanayım. Benim teknoloji alanında yatırım projelerim var. Dijital dönüşümle ilgili, yazılımla ilgili... Bir süredir ara vermiştim. Yeni projelere ağırlık vermek istiyorum. Bu nedenle aday olmayı da pek düşünmüyorum. ESİAD bünyesinde büyük bir samimiyet ve özveriyle başkanlık yapacak, kapasitesi uygun olan arkadaşlar her zaman vardır. Başkanlık profiline uygun çok başarılı adaylarımız olacaktır.

Yatırımcılar, İzmir’e nasıl bakıyor? Kente daha çok yatırım yapmayı mı planlıyorla, yoksa uzak durmaya mı çalışıyorlar?

F.S.:  Yatırımcılar konusunda İzmir çok şanslı. İzmir bana göre çok büyük bir çeşitliliği ve potansiyeli olan bir kent. Bu turizm olabilir, sağlık teknolojileri olabilir, biyoteknilojileri olabilir. Üretim ve sanayideki çeşitliliği pek çok şehirde yok. Elektronikten tutun tarıma, sağlıktan tutun kimyaya kadar, aklınıza gelmeyecek sektörlerde çok büyük yatırımlar var. Bunlara yenilerinin ekleneceğine inanıyorum. Geleceği en açık şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum. Sadece düşünmekle kalmayıp somut verilerle de görülebilir. Bu konuda da çalışmamız var.’Verilerle İzmir’ kitapçığımız hazırlanıyor. Turizmden sanayiye, dijital ekonomiden serbest bölgelere teknoparklara kadar ne kadar büyük bir yatırım ekosistemine sahip olduğunu ortaya koyuyoruz. İzmir'in geleceği, yabancı ve yerli yatırımcı açısından çok parlak. Farklı sektörlerde, özellikle geleceğin sektörlerinde iyi bir planlama ve altyapı desteği çok önemli. Stratejik planlama, olmazsa olmaz. Kurumların işbirliği de ivme kazandı. Hem merkezi hükümetle hem yerel yönetimlerle, STK işbirliği ve ortak aklı, bu dönemde çok gelişmiş durumda.

Türkiye’de, özellikle İzmir’de genç işsizlik tavan yapmış durumda. Bu büyük sorunun çözümü için neler öngörüyorsunuz?

F.S.: ESİAD olarak, öncelikle genç işsizlik kavramıyla hem bunu analiz edip bunun sebeplerinin temeline inerek yapısal önlemlerin alınması gerektiğini belirttik. Sebep; eğitim sistemiyle sanayi ve ekonominin ihtiyaç duydukları iş niteliklerinin eşgüdümlenememiş olması.  Sanayi ve ekonomi bir yandan belli bir eğitim ve deneyimi arıyor. Eğitim sisteminin buna uygun, daha üretime yönelik, daha pratiğe yönelik, verimliliği artıracak bir eğitim sisteminin oluşturulması lazım. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un da katıldığı bir toplantıda ESİAD olarak sunum yaptık. Kapsamlı eğitim nitelikleri, yetenekleri nelerdir? Bu sorunun temeline indik, başarılı bir sunum gerçekleştirdikt. Genç işsizliğin birinci sebebi, eşgüdüm eksikliği dedik. İkincisi, büyümenin niteliği konusu.Büyüme 7.4 rekor düzeyde açıklandığında, bizim beyanatımız bu konuda büyümenin niteliğine dikkat çeken yapıdaydı. Büyümenin niteliği, istihdamı artıran, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmalıdır. Büyüme, sadece rakamsal bir mesele olarak görülmekten öte, insanların yaşamına, insanların iş hayatına, hane gelirlerine de direkt etki eden kapsayıcı bir hal almalıdır. Bu anlamda üretim yatırımları,makine ve teçhizat yatırımlar, yabancı yatırımı ve direkt olarak istihdam yaratacak, katma değer yaratacak, teknoloji ve verimliliği artıracak bir büyüme modeline ihtiyacımız var.

 
'İzmir’e Şehir Hastanesi değil, butik hastaneler lazım'
 
Başımızın koronası...
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
'İzmir’e Şehir Hastanesi değil, butik hastaneler lazım'
Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol koronavirüs günlerinde ...
'Hükümetten hak etttiğimiz yatırım paylarını alamıyoruz'
Yazarımız Muhittin Akbel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ...
Korona günlerinde Ege ihracatı
Yazarımız Muhittin Akbel, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı ...
 
Atatürk: Zaferde akılcı ve dengeli bir lider
Yazarımız Dr. Berna Bridge, Bard Üniversitesi hocası, Prof. Dr. Sean McMeekin ...
'Esas sorun üretim değil, pazarlama'
Yazarımız Muhittin Akbel, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ...
Koronavirüs deniz ticaretini nasıl etkiledi?
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, koronavirüs günlerinde ...
 
Ege ekonomisi S.O.S. veriyor!
Yazarımız Muhittin Akbel, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile pandemi günlerinde ...
Koronayı birlikte aşacağız
Hanzade Ünuz, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ile Korona virüsünü ...
'CHP'nin önceliği kazanamadığı ilçelerdir'
Yazarımız Muhittin Akbel, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz ...
 
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
İzmir'in 'yoksulluk' fotoğrafı!
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Beni hatırlayınız!
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Birleşik Krallık yasta-Fransa’yla ara çok gergin
Neşe ÖNEN
Neşe ÖNEN
Anda kalmadan, anı yaşamak
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Faiz/Riba mümkün mü?
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Kapitalizmin cinnet eşiği
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Diyabet, yoksulluk ile bağlantılı değil mi?
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Yaprak dökümü...
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Karşıyaka çizgileri
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Sizin Derdiniz ne?
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva