HABERLER>GÜNCEL
9 Mart 2021 Salı - 12:39

TMMOB İKK ve İzmir Barosu'ndan hükümete 'şeffaflık' çıkışı

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ve İzmir Barosu İzmir Depremi sonrası yaşanan süreç ile ilgili düzenlediği ortak toplantıda hükümete ‘şeffaflık’ üzerinden eleştiriler yapıldı.

TMMOB İKK ve İzmir Barosu ndan hükümete  şeffaflık  çıkışı

Oktay GÜÇTEKİN / EGEDESONSÖZ - 30 Ekim tarihinde İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem sonrası İzmir'de büyük çaplı maddi hasar oluşurken, 117 vatandaş ise yaşanan deprem sonrası hayatını kaybetmişti.

Deprem sonrası gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümet el birliği ile depremin yol açtığı yaraları sarmaya çalışırken, İzmir'de bulunan meslek odaları da süreç hakkında düzenledikleri açıklamalar ile sürece dâhil olmuştu.

Yaşanan süreç ile ilgili ise bugün İzmir Barosu ve TMMOB İKK ortak bir basın açıklaması düzenledi.

KONUTLARININ ESKİ SAHİPLERİNİN YENİDEN ORALARI ALABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
TMMOB İKK  Sekreteri Aykut Akdemir, "Depremden 2 ay geçmeden ihaleler yapılmaya başlandı. Kamunun güvene ihtiyacı var. Depremde mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının sağlanması için kamunun yapması gereken bir durum var. Bugün hükümetin davranışlarını şikâyet etmek için buradayız. Depremde canlarımızı enkazın altından çıkarmaya çalışırken, 8'nci katarı yıkacağız 5 kat yapacağız diye ses geldi. Daha enkaz kalkmadan Bayraklı'da bir alanı rezerv alan ilan ettiler. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ve gördüğümüz, yıkılan alanların depremden önceki değerinden daha yüksek bir fiyatlı yerler yapılacağı ancak oranın yeni sahiplerinin yıkılmadan önceki sahipleri olmadığını görüyoruz. Bayraklı'daki inşaat maliyetleri 180 bin TL ile 220 bin TL arasındaydı. Ancak depremden sonra baktığımızda bu fiyatların arttığını görüyoruz. Normalde devlet bir ihale yapacaksa toplu verileceği için fiyatların düşmesi gerekiyor. Rayiç bedel belirlenecekti, depremden önce 700-800 bin arası rakamlar 2 milyon TL'ye çıkması muhtemel. Bu fiyatlardan eski sahiplerinin alması mümkün değil" dedi.

Sözlerine devam eden Akdemir, "Bölgeye ve bölgedeki zemine dair hiçbir bilimsel veri yok ve çalışmada yok. Açıklamada bundan kaynaklı yok. İnşaatçı kafası ve rantçı kafasıyla bu sözler söyleniyor. Aynı sitede aynı müteahhit in yaptığı binalar duruyor. Rıza Bey apartmanının 3 bina arkasındaki oldukça sağlam olan bina orayı boşaltmak için ağır hasarlı raporu verildi ve yıkıldı. Hasar tespit sürecinde TMMOB hiçbir şekilde sürece dahil edilmedi. Çok hızlı yürüyeni her şeyin hayır olduğu çok hızlı bir proje süreci" dedi.

 BİLİMSEL VERİLERİN ORTAYA KONMASI ŞART
Süreç ile ilgili konuşan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise, " 30 Ekim İzmir ve bayraklı için büyük bir yıkıma yol açtı. Yanıtlanması gereken çok soru var. Biz o zaman söylemiştik. Asıl vahamet ortalıktaki toz duman ortadan kalkınca görünecek demiştik. Sorumuz şu: Bu alanlar gerçekten bu şekilde mi imara açılmalı? Neden 8’den 5’e indirdiğiniz? Beş kat olmasının bilimsel bir nedeni varsa bizimle paylaşın. Yarın öbür gün o rezerv alanlarının yanındaki alanlarda 8 kata imar izni verilecek mi? Bunları açıklayın. Sosyal devlet maalesef ki İzmir'de bu özelliğini kaybetmiş durumda. Düşünün ki bir deprem alanında devlet, iki farklı kanunu uyguluyor ve bunun nedenini kimseye açıklamıyor. ‘Neden’ sorusunun yanıtı kimsede yok. Ve o sorunun yanıtı yani 6a’nin uygulandığı ve devletin çöktüğü kısım rant alanına döndürülmeye çalışılıyor. O alanlardaki kat yüksekliğinin nedeninin açıklanması gerekiyor" diye konuştu.

5 BİN KONUTA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU
Toplantıda dağıtılan basın metninde ise şu ifadelere yer verildi;

"Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 25220 ada 1,4 ve 5 parseller ile 25279 ada 1 parsel 1. Bölge, 3789 Ada 1 ve 2 Parseller ile 54 Ada 159 Parseller 2. Bölge   8004 Ada 2 Parsel 4.Bölge, 3783 Ada 2 Parsel 5.Bölge, 67 Ada 9 Parsel 6.Bölge ve 3927 Ada 1 Parsel 7.Bölge olarak adlandırılmıştır.

Söz konusu Rezerv Yapı Alanlarında, deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapılardan dolayı 6306 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahipleri ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki hak sahiplerine tabi oldukları Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere, konut üretimine yönelik çalışmalara başlanması gereği doğmuştur. Bu kapsamda, yapı nizamı korunarak hazırlanan imar planı değişikliği ile; meri uygulama imar planında 8 kat olan yapı yükseklikleri 6 kat olarak düzenlenmiştir. Depremin üzerinden dört ay geçmiştir. Bu dört ay içinde iki rezerv alan ilan edilmiş ve 7 proje bölgesinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır. Ancak uygulamalar halen belirsizdir. Depremde zarar gören yapılar sadece Bayraklı’da değildir. Kentin farklı yerlerinde ağır hasar almış yapılar için süreç devam etmektedir.

Rezerv kelimesinin anlamı Türk dil kurumunda sözlüğünde “Yedek- saklanmış biriktirilmiş “ olarak açıklanmaktadır. Bayraklı bölgesinde yıkılmış apartmanların olduğu bölgeler rezerv alan ilan edilmiştir. Oysa TDK daki sözcük anlamı ile bile bağdaşmayan bir yaklaşım ile bu alan rezerv alan ilan edilmiştir.  Depremin üzerinden dört ay geçip temel atma törenleri yapılırken aklımızda yanıtlanmamış pek çok soru vardır. En basitinden kaç konut ağır hasarlı, kaç konut yerinde dönüşmektedir, kaç konuta rezerv alanda yer verilecektir. Bayraklı şehir hastanesi yanına 5000 konut yapılacağı söylenmiştir. 5000 konuta ihtiyaç olduğu nereden bilinmektedir. Zaten yapıların büyük çoğunluğu yerinde dönüştüğüne göre 5000 konuta neden ihtiyaç duyulmuştur?

Bayraklı’nın üst tarafında, şehir hastanesi yanında ilan edilen rezerv alanı Laka Deresi sel felaketinden sonra oluşturulmuş orman alanıdır. Neden bu alan orman alanı kalıp başka bir alanda rezerv alan ilan edilmemiştir. İzmir de rezerv alan yeni konut yapılabilecek başka alan yok mudur? Rezerv alandaki binaların ihaleleri yapılmıştır. O halde daire başına kaç lira harcanacağı bilinmektedir. Neden hak sahibi olmak için imzalattırılan belgede kaç lira borçlanıldığını gösteren kısım boş bırakılmaktadır?"

ODALARDAN HÜKÜMETE 32 MADDELİK SORU

TMMOB İKK ve İzmir Barosu, toplantıda ayrıca deprem sonrasındaki süreçte yaşanan sorunlar ile ilgili 32 maddelik soru listesi yayınladı.

1-  Depremde hasar almış yapıların bulunduğu özel mülkiyete tabi olan arsalar rezerv alan ilan edilmiştir. Rezerv alan tarifine göre bu alan rezerv alan edilebilir mi? Depremde yıkılan ve hasar gören alanın yerinde dönüşüm yapılması gereken alan olması gerekirken bu bölgenin rezerv alanı ilan edilmesinin yasal dayanağı ve kriteri nedir?

2- Bakanlık tarafından ilan edilen yedi proje alanında sekiz kata kadar inşaat izni verilirken yeni yapılan projelerde zemin +5 kat inşaat izni verilmiştir. Bu kazanılmış hakkın ihlali değil midir? Mahalle kültürünü devam ettirmek bir plan kriter midir? Türkiye de bu plan kriteri ile planlanmış hangi bölgeler vardır? 

3- İzmir şehrini ilgilendiren 1/100000 ve 1/25000 planlar yapılırken, planın bütünlüğü ilkesi sebebi ile proje alanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine hiç danışılmış mıdır?

4- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21.maddesinin 6.fıkrasında “Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamaz.” denmektedir.  Bakanlığın söz konusu yönetmelik hükmüne aykırı  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği onaylamasının nedeni nedir?

5- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri dikkate alındığında uygulamaya esas işlemlerin yapılabilmesi için yürürlükte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının olması gerekmektedir. Proje alanında 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan temel atma töreni hangi yasal dayanağa göre gerçekleştirilmiştir?

6- İzmir depreminde deprem anında yıkılmış kaç bina, hafif -orta - ağır   zarar görmüş toplam kaç yapı vardır? Yıkılmış veya yıkılacak apartmanlarda kaç adet konut kaç adet ve dükkân bulunmaktadır?

7- Deprem anında yedi binanın yıkıldığı bilinmektedir. Bu binaların enkazlarından çıkanlar vatandaşlara usulüne uygun teslim edilmemiştir.  Bina enkazlarından çıkan özel eşyalar, ziynet eşyaları, paralar, kasalar ve kasalardaki kıymetli evrakların akıbeti nedir?

8- İdareniz tarafından orta hasarlı olduğu halde yıkılmış bina var mıdır? Eğer yıkıldı ise hangi dayanak ile yıkılmıştır? Diğer orta hasarlı binalarla ilgili uygulamanız ne olacaktır?

9- Depremde en çok zarar gören alanda zeminin alüvyonlu olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle zemin etüt raporları önem taşımaktadır. Proje alanında yapılmış ise zemin etüt raporları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Kaç metre, kaç adet sondaj yapılarak zeminlere karar verilmiştir?

10- Proje alanında fore kazık ve jet grout uygulaması yapılacağı söylenmektedir. Hangi proje alanında kaç adet fore  kazık ve ne kadar jet grout yapılmaktadır?

11-  Yedi proje alanı hangi kriterlere göre oluşturulmuştur, projelerin hazırlanmasında mülk sahiplerinin görüş ve önerileri neden alınmamıştır? Projeler neden hiç askıya çıkarılmadan ihale edilmiştir?

12- Sadece yedi proje alanındaki yapılar mı ihale usulü yaptırılacaktır. Diğer bölgelerdeki yapılarda mal sahipleri istedikleri şirketler ile anlaşabilecekler midir?

13- Proje alanından çıkmak isteyen maliklere neden izin verilmemektedir?

14- Yedi proje bölgesinde yapılacak toplam konut ve dükkân sayısı nedir. Eski durumdaki sayılar ile karşılaştırıldığında kaç adet konut / dükkân eksik kalmaktadır? Eksiklik var ise bu eksikliğin telafisi nasıl olacaktır?

15- Deprem tüm Bayraklı genelinde etkili olmuş ve toplamda 652 bina ağır hasar almışken,  yedi proje alanının neye göre hangi kriterler dikkate alınarak seçildiği bilinmemektedir. Proje alandaki binalar hangi bilimsel kriterler gözetilerek 7269 ve 6306 sayılı kanunlara tabi kılınmıştır. Tüm bunların nedeni rant bölgesi olan lokasyonlarda anayasadaki mülkiyet hakkına aykırı olarak 6A maddesine işlerlik ve uygulama alanı kazandırmak mıdır?

16- Depremden zarar görmüş 652 adet ağır hasarlı bina varken orta hasarlı ve az hasarlı binaların dahi dahil edilmek suretiyle sadece yedi proje alanı oluşturulmasındaki kamu yararı nedir?

17- Hastane bölgesinde ilan edilen rezerv alanda kaç konut yapılması planlanmaktadır. Bu konutların kaçı depremzedelere verilecektir? Hastane yanındaki rezerv alana yapılacak konutlar sadece 7269 nolu kanun şerhi bulunan ağır hasarlı apartman maliklerine mi verilecektir? Uygulanacak kredi oranı ne olacaktır?

18- 6306 kentsel dönüşüm 6/A maddesi, vatandaşa ait tapuların hazineye devredilmesini vatandaşın mülkünde idarenin istediği gibi tasarrufta bulunmasını sağlamaktadır. Bu durum mülkiyet hakkına ve anayasaya aykırı değil midir?

19- İdare ancak ve ancak kanunlarla öngörülen şekilde kamulaştırma ile ivedi durumlarda kamulaştırmasız el atma ile satın alma veya takas trampa ile mal edinebilir.  Proje alanındaki örnekler vatandaşın mülkiyetini hazineye geçirip, istendiği gibi plan proje üretilip, ardından ihaleye ile vatandaşın malını vatandaşa satılması durumu ortaya çıkmaktadır. Vatandaş kendi istediği ekip ile neden kendi inşaatını yapamamaktadır? Bu konudaki açıklamanız nedir? Bu durum mülkiyet ve eşitlik hakkına aykırı değil midir?

20- Proje alanında binaların bir kısmı 7269 sayılı yasadan bir kısmı ise 6306 sayılı yasanın 6A maddesinden yıkılmıştır. Ancak daha sonra tüm tapulara 7269 ve 6306 sayılı yasa şerhi işlenmiştir. Bu yasa hükümleri hangi kriterlere göre işletilecektir?

21- İhaleler yapılmış olmasına rağmen borçlandırma rakamları neden halen kamuoyu ile paylaşılmamıştır?

22- Hak sahipliği için imzalatılan belgede kullanılacak kredi miktarının belli olmadığı doğru mudur? Depremzedeler ne kadar borçlandığını bilmeden hak sahibi olmaya mı zorlanmaktadır?

23- 6306 sayılı kanunun 6/A maddesi uyarınca idare istediği her yeri riskli alan olarak tespit edebilecektir.  Hangi alanlar için bu uygulama yapılabilecektir?

24- Deprem anında DASK’ı olmayan daire sahibinin hak sahibi yapılmayacağı hükmü vardır. Elazığ depreminde bu hükmün uygulanmasından vaz geçilmiştir. İzmir depreminde de benzer uygulama yapılacak mıdır?

25- Depremde toplam 652 ağır hasarlı bina tespiti yapılmışken,  Proje alanlarındaki binalar acilen yıkılmıştır. Halen ağır hasarlı olup yıkılmayan kaç bina vardır?

26- Yıkımı resen gerçekleştirilen binaların enkaz bedelleri vatandaşlara ödenecek midir? Yıkım ihalesini alan firmalar ve ihale şartnameleri neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır?

27- Devlet vatandaşından yıkım bedellerini talep edecek midir?

28- İhale dökümanları, ihale şartnameleri, ihale edilen projelere ilişkin teknik ve hukuki detaylar neden kamuoyu ile paylaşılmamıştır

29- Bakanlıkça yerinde üretilecek konut ve dükkânlar için, oluşabilecek muhtemel fazlalığın dağıtımı ile ilgili uygulama ne olacaktır?

30- 7269 ve 6306 sayılı kanunların borçlandırma rakamlarının tesisi, yapılandırılması ve ödeme şekil ve şartları farklılık arz etmektedir. Binaların 7269 ve 6306 sayılı kanunlara tabi kılınarak ayrıştırıldığı gerçeğine binaen, uygulamada aynı afeti yaşamış vatandaşlar arasında gerek borç tahakkuku gerekse geri ödeme süre ve koşullarında da bu fark yaratılacak mıdır?

31- Çevre ve şehircilik bakanı tarafından anıt park olacağı ilan edilen Rızabey apartmanının bulunduğu bölgedeki anıt park projesi hazır mıdır?

32- 30.10.2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası Bayraklı Şehir Hastanesi bölgesinde orman vasfı dışına çıkarılarak ve alanın sit statüsü yeniden düzenlenerek bir kısmı tamamen doğal sit statüsü dışına çıkarılmak sureti ile alelacele “rezerv alanı” belirlenmesi hangi bilimsel dayanaklarla yapılmıştır? İzmir’de 1995 yılında meydana gelen sel felaketi sonucu yitirdiğimiz 65 vatandaşımızın 58’i Laka Deresi Havzası’ndan gelen sellere kapılarak hayatını kaybetmesi sonrasında harcanan kamu kaynakları yapılan binlerce km. teras, ağaçlandırma yapılan alanın yeniden konut alanına çevrilmesi yeni felaketlerin kapısını açmayacak mıdır? Kentsel alan içerisinde rezerv alan/alanlar olarak belirlenebilecek kamu mülkiyetindeki alanlar olup olmadığı konusunda bir araştırma yapılmış mıdır?

 
Hakan Taşıyan ameliyata alındı
 
BioNTech aşısı Brezilya mutantına karşı etkili oldu!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
55 kişi can veriyordu... Aliağa'da faciaya kıl payı!
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir konteyner limanında, İtalya'ya gidecek ...
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl merkezde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yasak aşk iddiası vahşette sonuçlandı!
Konya'nın Yunak ilçesinde kayıp olarak aranan Kaymakamlık çalışanı Hekim ...
 
YÖK'ten özel şartlar düzenlemesi
YÖK’ten yapılan yeni düzenlemeye göre, üniversitelerde profesör, doçent ...
Ege Orman Vakfı’nın 10 milyonuncu fidanı toprakla buluştu
Ege Orman Vakfı’nın 10 milyonuncu fidanını Folkart Yönetim Kurulu Başkanı ...
Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde cami kubbesine çıkan Hüseyin K. (57) itfaiye ...
 
İnternetten fırın aldı, oyuncağı geldi!
İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe'ye yeni taşındığı evi için ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özbekistan’a destek mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’da ...
İNGEDER Başkanı Karabulut'tan yatırımcılara 3 dilden çağrı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, sağlık turizmi odaklı İnciraltı planlamasında ...
 
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
İhtiyar bir genç kuşak!
Filiz SEZER
Filiz SEZER
Damdaki Kemancı
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Kalbi güzel bir doktor!
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Sistemin neresindensiniz?
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Işık Nereden Yükselir?
Neşe ÖNEN
Neşe ÖNEN
Hayat bayram olsa!
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
Canımızı verdik, kanımızı da vermeyelim mi?
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Bayramlarımız bayram ola
Melek ERYAZICI
Melek ERYAZICI
Çuvaldız
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Sütler neden Küçük Menderes’e dökülüyor?
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva