HABERLER>YEREL YÖNETİMLER
16 Haziran 2021 Çarşamba - 13:16

Özuslu'dan 'temcit pilavlı' gönderme... Kiraz düellosu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef alan Kiraz Belediye Başkan Saliha Özçınar’ın iddialarına yanıt verdi. Özçınar’ın daha önce yaptığı açıklamaların bir benzerini yaptığını belirten Özuslu,'temcit pilavı' göndermesi yaptı. Özuslu açıklamasında “İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkı manipüle edip kendi siyasi duruşlarını sağlamlaştırmaya çalışan ve yerel yönetimin gücünü küçümseyen bu duruşa karşı her zaman hukuk çerçevesinde halkın huzuru için cevap vermeye ve çalışmaya devam edecektir” dedi.

Özuslu dan  temcit pilavlı  gönderme... Kiraz düellosu!

EGEDESONSÖZ- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu tarafından yapılan yazılı açıklamada Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın Başkan Soyer’e sosyal medya hesabından yaptığı eleştirilere kapsamlı bir yanıt verdi.

Özçınar’ın kullandığı dilin eril ve militarist olduğunu söyleyen Özuslu, Büyükşehir Belediyesi’nin Kiraz’da yapımı devam hastane inşaatı ile ilgili planlamalara dikkat çekti. Özuslu, projede sağlık ve eğitim plan alanını küçültüldüğünü ve planda ticari ve konut alanının genişletildiğinin altını çizdi. Konu ile ilgili yargının da lehlerine karar verdiğini hatırlatan Özuslu, “Bu gerçekleri halkın bilgisinden saklamaya çalışmak ancak siyasi bir amaç güderek konuyu bağlamından kopartmak, saptırmaktır” dedi.

Özuslu’nun açıklaması şöyle:

Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, 15 Haziran tarihinde yayınlanan açıklamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i maksadını aşan biçimde Kiraz’a kurşun sıkmakla suçlamış, Kiraz’a yapılmak istenen yatırımların kasıtlı olarak engellendiğini ileri sürmüştür.

Belirtmem gerekir ki; siyasetin dilinin eril dilden, militarist söylemleri çağrıştıran ifadelerden, mesnetsiz suçlamalardan, şiddet öğelerinden ayrıştırılarakçok daha nezih, nezaket dolu, kapsayıcı bir mahiyete büründürülmesine uğraşan bir ekolün temsilcileri olarak kurşun sıkmak ifadesi bizleri son derece şaşırtmış ve üzmüştür. Kurşun sıkmak gibi şiddet dolu ifadeye rağmen siyasetin toplumsal cinsiyet perspektifi ile bu tür ifadelerden ve düşünce biçimlerinden arındırılacağına yürekten inandım, inanıyorum ve inanmaya devam edeceğim.

Açıklamalarında projelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahkeme kararlarıyla engellenmeye çalışıldığını ifade eden Özçınar, mahkeme kararlarının hukuki süreçlerin sonucu olarak mevcut kanuni düzenlemeler doğrultusunda verildiğinin bilincinde değilmişçesine, İzmir Büyükşehir Belediyesine daha önce de benzer tondan yönelttiği suçlamalarını sürdürmüştür.

Yapılan hizmetlere engel olunduğunu ileri süren Özçınar, Kiraz’da yapılması planlanan hastane ve TOKİ konutlarına itiraz edildiğini söylerken; asıl itiraz edilen noktanın imar planı düzenlemelerindeki ticari alan ve konut inşaatıyla ilgili olduğunu nedense ifade etmemektedir.

Süreci takip edenler bilecektir. Sn. Özçınar’ın aynı minvalde belediyemize ve belediye başkanımıza yönelttiği mesnetsiz, gerçek dışı ve sorumsuzca açıklamalarına yönelik 14 Mart 2020 tarihinde ‘Gerçekler Özçınar’ın paşa gönlüne göre şekillenmiyor’ diyerek bir karşı açıklama yapmıştım. Merak edenler bu tarihte yapılan açıklamama açıp bakabilirler. Nitekim Özçınar’ın bugün de temcit pilavı gibi ısıtıp İzmir kamuoyunu meşgul ettiği eleştirilerine cevaplar o açıklamada mevcuttur.

HALKA HESAP VERMEK SOYER'İN DOĞAL DAVRANIŞIDIR
Özçınar’ın, Başkanımız Sn. Tunç Soyer’e yönelik olarak hamasi biçimde sarf ettiği “Kirazlı vatandaşlar bunun hesabını soracaktır”sözleri büyük talihsizliktir. Ancak belirtmeliyim ki Tunç Soyer hesap vermekten imtina etmez ve etmeyecektir. Halka hesap vermek Tunç Soyer’in doğal davranışıdır. Yine de, söz konusu iddialara ve suçlamalara, mevcut yargı kararları ve Büyükşehir Belediyesi olarak dayandığımız yasal mevzuatlar çerçevesinde cevap vermek; sözü edilen durumun halkımız tarafından tüm gerçekliğiyle öğrenilebilmesi noktasında oldukça önemlidir.

Daha önce belirttiğimiz bir noktanın altını tekrar çizmek konunun çarpıtılmasının önüne geçmek açısından oldukça önemlidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Özçınar’ın suçlamalarında bahsettiği gibi Kiraz Belediyesi’nde bir Hastane, Yurt ve Üniversite yapımına itiraz etmemenin yanında, süreç içinde bu yapıların inşasını içeren projelere zaten onay veren görüşünü Kiraz Belediye Başkanlığına 13.01.2017 tarih, E.8739 sayılı yazıile; söz konusu parselde yapılmak istenilen "Eğitim Tesis Alanı", "Sağlık Tesis Alanı", gibi kullanımların 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararlarına uygun olduğunu belirterek iletmiştir.

TİCARİ VE KONUT ALANI KÜÇÜLTÜLDÜ
Büyükşehir Belediyesi’nin itiraz ettiği noktalar yasal mevzuatlara aykırı olarak proje kapsamında Sağlık ve Eğitim tesislerinin alanının küçültülerek; ticari alan ve konut alanlarının yapılmak istenmesidir. Bu gerçekleri halkın bilgisinden saklamaya çalışmak ancak siyasi bir amaç güderek konuyu bağlamından kopartmak, saptırmaktır.

81 MECLİSİN SADECE 3'ÜNE KATILDI
Gönül isterdi ki Sn. Özçınarkentimizin önemli temsil ve karar alma organı olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir üyesi olarak toplantılara katılsın ve görüşlerini orada sergilesin. Ancak kendisi bugüne kadar gerçekleşen 81 meclis toplantısının sadece üçünekatılarakkentimizin bu anlamda en demokratik kanalını kullanma konusundaki isteksizliğini ortaya koymuştur. Meclise gelmeden Kiraz’ın hakkı, hukuku savunulamaz Sn. Özçınar. Kendisine seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin de bir üyesi olduğunu hatırlatmayı borç bilirim.

Özçınar yaşanan hukuki süreçleri nedense kişisel olarak algılamakta ve açıklamalarında Sn. Tunç Soyer’in kendisiyle kasten ve kişisel olarak uğraştığına dair bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Bu noktada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkanımız Tunç Soyer’in icraatlarında asla ve katiyen insanları ötekileştirmediğini, siyasi duruş ve politika amacı olarak kapsayıcı ve iyileştirici bir saikle hareket ettiğini bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. İktidar partisi ve bağlı belediyeleri böyle bir tavra alışık olmadıklarından olsa gerek durumu nedense farklı algılamakta ve halka yanlış aksettirmek için gerçekleri gizlemeye çalışmaktadırlar.

Söz konusu projelere ilişkin alınan yargı kararı ortadadır fakat burada yine Büyükşehir Belediyesi olarak temelde nelere karşı çıkıldığını belirtmek gerekirse;

-Söz konusu plan değişikliğinin İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda hedeflenennüfus projeksiyonundan bağımsız olarak ilave nüfus getiren ve 1/25.000 Nazım İmar Planı’nın genel ilkelerine aykırı nitelikte olduğu;

- 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile söz konusu parselin bir kısmının Sağlık Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı olarak yeniden düzenlendiği, Sağlık Alanı’nın yaklaşık olarak %75 oranında, Yüksek Öğretim Alanı’nın yaklaşık olarak %25 oranında azaltıldığı;

- Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) ve bağlantı yolu için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına Belediye Başkanlığımızca başlanılmış olduğu, söz konusu Katı Atık Tesisleri Alanı ile Arkacılar Mahallesi, 1 parsel üzerinde kurulması planlanan Toplu Konut Alanı arasında bulunan mesafe, rüzgar yönü ve eğim parametreleri dikkate alındığında yer seçim kararının uygun olmadığı yönündeki bilimsel ve yasal gerekçelerimizi Kiraz halkımızın faydasına olacak şekilde itirazlarıma konu ederek ve yargı mercilerin tarafından haklı görülerek projelerin itiraz ettiğimiz kısımlarıyla ilgili iptal kararları alınmasını sağlamışızdır.

"SOYER'DEN BİR ŞEY İSTEMİYORUM" SÖZÜNE YANIT: DEMOKRATİK ZEMİNDE UZLAŞMAK İSTEMİYOR
Açıklamalarında “Ben Tunç Soyer’den bir şey istemiyorum. Bakanlığıma istediklerimi yaptırıyorum” sözüyle aslında Özçınar’ın nasıl da “Yerel irade” ve “Yerel Demokrasi” kavramlarındanuzaklaşarak bunları küçümseyen bir tavır takındığını üzülerek seyrediyoruz. Bir Belediye Başkanı olarak, yerel iradeyi bu kadar öteleyen ve gücünü yok sayan, merkezi iradeye mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışan tavır aslında, mevzunun özünde amaçlanan noktayı gözler önüne sermektedir. Merkezi idare tarafından türlü gerekçelerle (!) her geçen gün yetkileri tırpanlanarak merkezde toplanan belediyelerin demokratik olarak zedelenmeleri sürecinde, bir yerel yöneticinin yüzünü sürekli merkezi idareye dönmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili organlarını by-pass’a girişmesi demokratik zeminde uzlaşmak istemediğinin göstergesidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkı manipüle edip kendi siyasi duruşlarını sağlamlaştırmaya çalışan ve yerel yönetimin gücünü küçümseyen bu duruşa karşı her zaman hukuk çerçevesinde halkın huzuru için cevap vermeye ve çalışmaya devam edecektir”

ÖZÇINAR NE DEMİŞTİ?

 
Balyoz sanığı 7 kişinin beraatı bozuldu
 
Cani baba, minik kızlarını okyanusa attı!
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
basit bir soru 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:31

mahkeme planları niye iptal etmiş?

Yorumu oyla      0      0  
Kirazli 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:22

Agamemnon ve Pagos ismi verirken hiç zorlanmayan ve hiç düşünmeyen sizler Alparslan Türkeş ismi verilirken neden hayır dediniz. Türk''e mi dusmanliginiz...

Yorumu oyla      0      2  
Pasif kalınıyor 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:49

Bu tip konularda Soyer neden hep sessiz kalıyor? Ben olsam kalkar hemen Kiraz'a giderim. Planlarda hastane alanı küçültüldü mü küçültülmedi mi diye halkın önünde sorarım.

Yorumu oyla      3      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Mask Müzesi’ne ödül
Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi, Müze Özendirme Yarışması’nın ...
Bergama UNESCO şehirlerine uçurtma uçuracak
Kadim şehir Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 7.yıl ...
Ruhsatı iptal edilip rafa kaldırılmıştı... Belediye istasyon açacak!
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un önceki dönem projelendirilmesine ...
 
İzmir İtfaiyesi'nde şeffaf sınav: Hak eden kazanacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edilecek itfaiyeci adayları, ...
Karşıyaka'nın İmar Çözüm Ofisi yola çıktı
Karşıyaka Belediyesi, bina yenileme süreçlerinde riskli yapı tescili, ...
Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği ...
 
İzmir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” ...
Buca’da 7’den 70’e kurslar açılıyor
Buca Belediyesi’nin hobi ve meslek edindirme kursları, 8 merkezde kapılarını ...
Çiğli’de Gençlik Söyleşileri başlıyor
Çiğli Belediyesi tarafından, gençlerin ilgi alanlarına ve gelecek planlamalarına ...
 
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
Tunç Soyer’den subliminal mesajlar
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Ben Demirel’in kızıyım! İnsan babasına ihanet eder mi?
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Sistemin buyurduğu gibi…
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Herkes tatile, o köylere!
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Turizm kurtuldu ya eğitim?
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Doğrular
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Paşa'nın rotası...
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Bir Ters Bir Yüz Haraşo’sun Hayat…
Filiz SEZER
Filiz SEZER
Jeff Bezos ve Takiyüddin
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Darlanmak
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva