HABERLER>GÜNCEL
18 Haziran 2021 Cuma - 12:40

Mimarlar Odası, kurula başvurdu: İsmi Kent Parkı olsun!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onaylanmak üzere koruma kuruluna gönderdiği “Kültürpark Planı” ile ilgili çalışmalar devam ederken Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin yaptığı yeni başvuruda ayrıntılar dikkat çekti. Oda, Kültürpark’ın fuar organizasyonlarından arındırılmasını isterken planlara “kent parkı” tanımının getirilmesini talep etti. Başvuruda ayrıca, “Geçici olarak yapılmış olan hangarların tamamen kaldırılıp yerine hiçbir yapı yapılmaması konusundaki talebimizin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Mimarlar Odası, kurula başvurdu: İsmi Kent Parkı olsun!

EGEDESONSÖZ- İzmir’de tartışmalara neden olan “Kültürpark Planı” ile ilgili süreç devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “ortak akıl” adı altında yaptığı arama konferansları sonrasında son şekli verilen koruma amaçlı nazım imar planına odalar ve Kültürpark Platformu karşı çıkmıştı. Başta Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve diğer teknik kurumlar düzenlemeyle emsal artışına vurgu yaptı. Yeni yapılan düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun incelemeye aldığı ve önümüzdeki günlerde yerinde inceleme yapacağı konuyla ilgili Mimarlar Odası’nın başvurusunda ayrıntılı bilgiler yer aldı. Oda birçok konudan durumu değerlendirirken emsal artışına dikkat çekti.

İŞTE O BAŞVURU
Koruma Kurulu’nun gündeminde yer alan "Kültürpark" konusu hakkında Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin aşağıdaki maddelerinin “Koruma Amaçlı imar Planı" değerlendirirken siz değerli kurul üyeleri tarafından dikkate alınmasını istiyoruz.

Bir yapının büyüklüğü ihtiyaç programına göre ortaya çıkar. İhtiyaç programının oluşturulabilmesi için elbette yapının kullanım amacı bilinmelidir. Ne yazık ki YI ve Y2 olarak adlandırılan hangarlar ve Celal Atik Spor Tesisi alanlarındaki kullanımın ne olduğu bilinmemektedir. Bu durumda bu alandaki yapılaşma ihtiyacının belirlenmesi mümkün değildir.

1985 yılında Kültürpark içinde yapılaşma hızının artması üzerine Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu alanı doğal sit tanımı ile koruma altına almıştır. Belediye ise muhtemelen park içindeki yapılaşma inisiyatifini kaybedeceği korkusu nedeni ile sit kararına aynı yıl itirazlarda bulunmuştur. Özellikle 1987 yılında park içinde İslam Merkezi Kompleksi yapılmak istemiş olması koruma altına alma düşüncesine neden karşı çıkıldığının da göstergesidir. Merkezin temelleri de atılmış ancak tepkiler üzerine ertelenmiştir. Eğer yapılacak yapıların tarifleri netleştirilmez ise daha önceki uygulamaya benzer İslam Merkezi Kompleksi türü yapılar da Kültürpark içine yapılabilecektir.

Yapılarla ilgili kullanım kararının Koruma Kurulu onayı sonrasına bırak aldığı bilinmektedir. Ancak, kurulun yapılacak bina kompleksi sebebi ile oluşacak yoğunlukları bilmesi karar süreçlerinde önemli olacaktır.

YERALTI OTOPARKI HARİÇ OLSA BİLE!
Yapılaşma hakkının kullanımı işin mevcut hollerin bulunduğu alanda Taban Alanı=12.000m2 olacak şekilde YI gösterimi ile, Celal Atik Spor Salonu’nun bulunduğu alanda da Taban AIanı=6.000m2 olacak şekilde Y2 gösterimi ile iki yapı alanı belirlendiği görülmüştür. (Yapılan hesaplamalar  sonucunda  verilen emsal değeri ile yaklaşık  21.022 m"  inşaat  alanı,  Yeraltı Otoparkı hariç olmak üzere tescilli ve Korunacak Yapıların mevcut inşaat alan 9.032 m'  olmak  üzere  alanda  toplamda  47.367  2  inşaat  alanı  oluşacağı  öngörülmüştür

OTOPARK OLMAYACAĞI SÖYLENDİ ANCAK…
Büyükşehir Belediyesi, ilave olarak Planlı Alanlar imar Yönetmeliğinin 5. maddesinde izin verilen yer altı otoparkı gibi tamamen emsal dışı alan kullanımının olmayacağını tarafımıza sözlü olarak iletmiştir. Ancak, bu durum plan kararlarına dönüşmediği sürece bir iyi niyet beyanından öteye gidemeyecektir. Yöneticilerin değişmesi durumunda inşaat hakkının PIan Alanlar İmar Yönetmeliğinde ifade edildiği şekilde uygulanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinde “22’nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanlar ın toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30 unu aşamaz" şeklinde belirtilen hüküm doğrultusunda alanda öngörülen emsal değeri ile 21002 m2 inşaat alanına ek %30'a kadar emsal harici inşaat alanı oluşabilecektir)

Bununla birlikte alanda gerçekleşebilecek olan yapılaşma oranının, alanın taşıma kapasitesi ve belirlenen çağdaş “bilgi toplumu” vizyonu gereksinimi çerçevesinde, gerekçelendirilerek belirlenmesi gerekmektedir. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzden beklentimiz yapılaşma oranının, yapılaşma gereksiniminin amacı ve ihtiyaç duyduğu büyüklük belirlendikten sonra saptanmasıdır. Aksi takdirde istenilen alan büyüklüklerine doğru karar vermek neredeyse imkansızdır.

Kültürpark'ın bugünkü haline gelmesinde 1990 yılında açılan Kültürpark yarışması öncülük etmiştir. Şartnamesine göre alan A-B-C bölgelerine ayrılmıştır. A bölgesinde E:0.05 olarak saptanmış, bu bölümdeki bazı binaların korunması yarışmacılardan istenmiş, bazı binaların korunmalarının teklifi (emsal içinde kalmak koşulu ile) yarışmacılara bırakılmıştır.

Yarışma sırasında dahi 0,05 emsal alanına dahil edilerek önerilen binalar bugün geldiğimiz noktada emsal alanının dışında tutulmaktadır. Bir nevi imar barışını andıran bu uygulama ile alandaki toplam emsalin 0,05 olduğunu söylemek imkansızdır Öneri planda tüm binalar dahil edilerek bir emsal çıkartılmalıdır, bu durumda hesaplanan emsal alanının 0,09 a yaklaştığı görülecektir. Günümüzde Kültürpark'taki yapıların toplam inşaat alanı, yer altı otoparkı hariç iken bile 70.000 m2'nin üzerindedir. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, E=0.05'in korunacak yapılar ve tescilli yapılar dâhil edilerek uygulanması gerektiğini düşünmektedir.

Kültürpark'ın yapı envanteri araştırmalar, alanda tescillenmesi gereken kültür varlığı niteliğinde yapı ve mimari öğelerin bulunduğunu ortaya koymuştur. İdare, söz konusu yapı ve öğelerin bir kısmı için tescil sürecini tamamlamış, ancak bir kısmını planda "korunacak yapı" kategorisinde değerlendirmiştir. Korunacak Yapı gösterimi bir plan karan olarak bağlayıcılık taşısa da yapı ve öğelerin ülkemiz ve kentimizin kültür envanteri olarak belgelenmesinin ve korunmasının bilimsel süreçlerle gerçekleşmesini sağlamakta yetersiz kalabilecektir.

Bu sebeple, korunacak yapı niteliğindeki yapılar için ivedilikle tescil sürecinin başlatılması gerekmektedir Benzer bir süreç Kültürpark'ın heykel ve havuzları için de geçerlidir. Dönemlerinin kentsel sanat ve tasarım akımlarını yansıtan ve Kültürpark in kimliği açısından önemli bir unsur olan korunacak heykel ve havuz gibi mekânsal öğelerin de, plana işlenmesi ve tescilleri için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önceki plan notlarında da yer aldığı gibi; alanda "Kültür sanat-spor-eğlence-sosyal tesisler, yeşil alan” Enternasyonal Fuar sergileme alanlarının yer almasına yönelik plan notu hükümlerini, öneri plana da aktarmıştır.

Bu notun yanında “Yeşil alan kullanımının yanı sıra kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis. Enternasyonal Fuar sergileme alanı fonksiyonları yer alacaktır” şeklinde plan notu eklenmiştir. Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alan 'Fuar, Panayır ve Festival Alanı" olarak tanımlanmıştır)

KENT PARKI İŞLEVİNE UYGUN YAPILMALIDIR
Bu not ve kararlarda "Park" sözü geçmemektedir. Fuar ise Gaziemir'e taşındığından bu alanda üst ölçekli planlarda tarihlenecek tanımın "Kent Parkı" harici bir söylem olmamalıdır. Plan notundan ise Enternasyonal Fuar sergileme alanı fonksiyonları yer alacaktır sözü çıkartılıp Kent Parkı işlevine vurgu yapılmalıdır. Bu nedenle geçici olarak yapılmış olan hangarların tamamen kaldırılıp yerine hiçbir yapı yapılmaması konusundaki talebimizin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kültürpark doğal, kültürel tarihi değerleri ile bir bütündür. Bu bütünün en büyük getirisi kamu yaranıdır. Kültürpark’ın ekonomik değerinin bu anlamda bir önemi yoktur. Ne yazık ki Kültürpark’in C bölgesi Kamu Mülkiyetinden çıkarılmış 105 bin metrekarelik bir inşaat alanı ile Kültürpark üzerinde sermaye baskısı oluşturulmuştur. Yürürlükte bulunan Kültürpark planlarında yapılaşma kararı Fuar işlevi için öngörülmüştür.

Aslında ideal olarak Fuar işlevi alandan çıkartıldığı için sit alanında yeni yapılaşmaya ihtiyaç kalmamıştır. Celal Atik Spor Salonu dönem yapısı olarak önemli bir eserdir. Zaman içinde farklı eklentiler sebebi ile ne yazık ki özgünlüğünü kaybetmiştir. Yeniden inşa edilmesi düşünülen Celal Atik Spor Salonu'nun bunun yerine niteliksiz eklerinden arındırılarak korunması ve kamu kullanımının devamlılığının sağlanması gereklidir.

PLANA PARK SÖZCÜĞÜ EKLENMELİDİR
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden beklentimiz üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alan "Fuar. Panayır ve Festival Alanı" olarak yapılmış tanımlamaya "Park' sözcüğünün de eklenmesidir. Ayrıca yapılaşma önerilen alanlara "Park teması gözetilerek emsal kararı verilmelidir. İhtiyaç duyulan kapalı alanların Celal Atik Spor Salonu gibi değerli yapıların özgün işlevlerine döndürülerek elde edilmesi şubemiz tarafından önemsenmektedir. Plan önerisinin bahsedilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bahsedilen konular ışığında değerlendirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

 
Karşıyaka Belediyesi’nden kadın üreticilere destek
 
'Israrlı takip' için yeni düzenleme mecliste
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
19 Haziran 2021 Cumartesi 06:43

yeşil kalsında azcık nefes alalım.yoksa izmirin merkezinde evler 100bin tl etmiyecek.

Yorumu oyla      0      0  
ST 18 Haziran 2021 Cuma 22:22

Kültürpark adının nesi rahatsız ediyor da adı değişsin isteniyor. Büyük hangar denilen kapalı alanlar spor salonu, sinema, sergi salonu, tiyatro gibi işlevler görebilir. Şehrin merkezinde hiç de fena olmaz, adı ile de uygun olur.

Yorumu oyla      0      0  
Pagos 18 Haziran 2021 Cuma 14:16

Yıkılıp, AVM yapılsın.

Yorumu oyla      1      2  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
HDP iddianamesi için kabul istemi!
HDP'nin kapatılması için yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından ...
Yeşil kategoride aranan PKK'lı teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'nca, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride ...
HDP'ye saldıran provokatörden savunma: Beni serbest bırakın!
İzmir’de Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yapılan silahlı saldırıda ...
 
Dijital karneler erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki ...
12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak, ...
Cinsiyet değiştirmek istedi, canından oldu!
İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ...
 
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu!
Ankara'da kırsal alanda park halindeki otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.
Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari ...
Mehmet KARABEL yazdı... Neden İzmir?
Mehmet KARABEL yazdı... Neden İzmir?
 
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
En az 100 sene beni kimse unutmayacak!
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Yok ki sonrası durmuşsa zaman...
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Değişimin soğuk yüzü
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Akla takılan sorular
Filiz SEZER
Filiz SEZER
İklim felaketlerinin düşündürdükleri
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Mutsuz, öfkeli ve hiç merak etmeyen insanlar…
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Hala Endişe Sürüyor (HES)
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
Tunç Soyer’den subliminal mesajlar
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Herkes tatile, o köylere!
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Doğrular
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva