HABERLER>YEREL YÖNETİMLER
17 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:12

Karaburun’da ‘iskele’ tartışması: Başkan Erdoğan'dan detaylı açıklama

Karaburun’da yapılması planlanan yüzer iskele yapımı ile ilgili eleştirilere kapsamlı yanıt veren Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Hiçbir işletmenin önünü kapamayan, görüntü kirliliğine sebep olmayan bir alanda yapılıyor” dedi. Erdoğan ayrıca kalıcı bir iskele ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan liman sonrasında yüzen iskelenin kaldırılacağını söyledi.

Karaburun’da ‘iskele’ tartışması: Başkan Erdoğan dan detaylı açıklama

Ozan EKİZ/EGEDESONSÖZ- Karaburun Belediye Meclisi Olağan Toplantısı, Başkan İlkay Girgin Erdoğan yönetiminde bir araya geldi.

Meclisin gündeminde Karaburun-Kordon bölgesinde yapılması planlanan yüzer iskele vardı. İzmir ile Karaburun arasında deniz üzerinden yolcu ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan projede iskelenin yeri ve deniz çayırlarının temizlenmesi konusu tartışmalara yol açmıştı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise yüzer iskele projesi ile ilgili çok detaylı bir bilgilendirme yaptı. Erdoğan yaptığı bilgilendirmede iskele ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen süreç hakkında bilgi verdi. İskelenin bölgenin ekonomik olarak gelişimine olumlu yönde etki yaratacağını söyleyen Erdoğan, iskelenin kurulacağı yer konusunda detay verdi.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış bilgiler hazırlandığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Vapur iskelesi –bir yazıda gördüm- 9 Mart’ta başlandı hiçbir bilgi yapılmadı. Bu 2019 Haziran’ında temelleri atıldı. O yıla yetişmedi, geçen yıla yetişmesi bekleniyordu ama bölgenin özel çevre koruma alanı olması nedeniyle çalışmalar 2019 Haziran’ından itibaren hızla devam etti ve gerekli incelemeler yapıldı. Bu incelemeleri yapanlar da, bu iskelenin yerini belirleyen Ulaştırma Büyükşehir’in İZDENİZ ve her şeyi bırakıp yarımadamız hem toprak üstünde hem denizaltında özel çevre koruma alanı olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izinler verildi. Bu izinler kağıt üzerinde değil, birebir buraya gelindi, incelendi uygun yer belirlenirken. Toplumda yanlış bilgilendirmeler oluyor bununla ilgili bir açıklama yapacağız bir sunum hazırlandı” dedi.

Süreç ile ilgili bilgi veren Erdoğan, “Karaburun’dan deniz yoluyla seferlerin yapılabilmesi amacıyla gemilerimizin güvenli bir yere yanaşabileceği yanaşma yerlerinin tespit edilmesi amacıyla Karaburun’da İZDENİZ A.Ş. yetkilileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü incelemeler yapmıştır. Yanaşacak olan gemilerimizin eni 11,5 metre, boyu 39 metre olup gemilerimizin güvenli bir şekilde yanaşma yerine yanaşabilmesi için sudan yüksekliği 2 metre olan en az 15 metrelik bir yanaşma yerine ve 4 metrelik su derinliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle daha önce Turyol gemilerinin sefer yaptığı mevcut iskelede incelemede bulunulmuştur. Yapılan incelemelerde mevcut iskelenin genişliğinin 4,3 metre olduğu, gemilerimizin genişliğinin 11,6 metre ve ihtiyaç duyulan yanaşma yerinin genişliğinin ise 15 metre olduğu ve bu nedenle iskelenin mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olmadığı, söz konusu iskelenin gemilerimize uygun hale getirilmesi için iskelenin bulunduğu alana deniz içerisinde 15 metre genişliğinde su içi beton dökülüp denize dolgu yapılması gerekeceği ayrıca iskelenin ön tarafındaki deniz derinliğinin gemilerimizin için uygun olmadığı ve yine tarama yapılması gerekeceği, iskelenin açığında ve gemilerimizin manevra alanında kalan bölgede deniz yüzeyine yakın çöp kayalarının bulunduğu, iskelenin bulunduğu alanın rüzgara açık olduğu ve ayrıca iskelenin her iki tarafında yer alan kayalık yapı nedeniyle olumsuz bir durumda geminin karaya oturabileceği ve risk oluşturacağı hususları tespit edilmiştir.

Karaburun bölgesinin özel çevre koruma sitesi olması nedeniyle denize herhangi bir şekilde dolgu yapılması Ulaşım Daire Başkanlığı Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından uygun görülmemiş olup bu nedenle gemilerin yanaşabileceği alan ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde en uygun bölgenin mevcutta kıyı betonu olan bölge olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bölgedeki derinliklerin tespit edilebilmesi amacıyla Karaburun iskele koyunda hidrografik ölçümler ile derinlik haritası yapımı hizmet alımı yapılmıştır. Söz konusu iş 18/10/2019 tarihinde tamamlanmış olup temin edilen derinlik haritası kapsamında gemilerin yanaşabilmesi için en uygun alanın balıkçı barınağına ait mendireğin koruma yetkisinde kalan diğer alanlarına göre rüzgar ve deniz koşullarına göre daha korunaklı olan aşağıda fotoğrafları olan işaretli alanın olduğu tespit edilmiştir” dedi.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE YOL AÇACAK YERDE OLAMAZ
İskelenin konulacağı yer hakkında konuşan Erdoğan, “Bununla ilgili kimisi Altın Tabak restoranla Deniz Kızı arasında olduğunu söyledi. Öyle bir şey yok. Belirlenen alan tam yolun karşısında. Sadece orada Karaburun Belediyesi’nin bir parseli var. Onun karşısında şu anda o parsel boş. Hiçbir işletmenin önünü kapamayan, görüntü kirliliğine sebep olmayan bir alanda yapılıyor. Belirtildiği şekilde değil o yapılacak yer. Pasaport’taki aynı şekilde doğa dokusunu bozmayalım diye farklı malzemeyle yapılıyor. Birkaç iskelede ahşap malzeme kullanılacak” dedi.

Erdoğan yaptığı detaylı açıklamada “Tespit edilen yanaşma yerlerine gemilerin güvenli bir şekilde yanaşması için aşağıda mavi çizgilerle belirtilen bölgede geminin baş tarafına denk gelen kısımda 4 metre, pervanelerine denk gelen kısımda ise 5 metrelik su derinliğinin sağlanması amacıyla 11 bin 996 metreküp deniz taraması yapılması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu 11 bin 996 metreküp deniz dibi taraması talebinin değerlendirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve tarama alanının bulunduğu bölgenin Karaburun Ildır Körfezi özel çevre koruma bölgesi içerisinde kalması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 21/10/2019 tarihli yazı ile görüşme olmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 6/11/2019 tarihli yazısında söz konusu deniz dibi tarama faaliyetinin yönetmelik eşik değerinin 50 bin metreküp altında kaldığından ÇED yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bildirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 9/7/2020 tarihli yazısında da bir ekolojik raporun hazırlanması, uygulama aşamasına çıkacak dip tarama malzemesinin Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisine dökülmemesi, 31 bin 8 sayılı dip tarama malzemesinin çevresel yürütme yönetmeliğinin tüm şartları yerine getirilmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu Hüküm Bildirme mevzuatına yönelik hüküm esaslarına uyulması, yapılacak tüm bu uygulamaların İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrol ve denetimde yapılması hususları talep edilmiştir. 31 bin 8 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan dip tarama malzemesinin çevresel yönetmeliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dip tarama çevresel yönetim planı hazırlanması hizmet alımı kapsamında 29/9/2020 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici tarafından yapılan çalışmalar esnasında tarama alanına deniz çayırları tespit edilmiştir. Bu kapsamda etkilenecek deniz çayırı miktarının azaltılması amacıyla tarama sahası azaltılmış olup, tarama miktarı 11 bin 996 metreküpten 8 bin metreküpe düşürülmüştür. Yüklenici firma tarafından hazırlanan dip tarama çevresel yönetim planı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmuş olup Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15/1/2021 tarih 80 bin 305 sayılı yazısı ile plana uygun olduğu belirtilmiş ve uygunluk belgesi düzenlenmiştir. Yaklaşık 900 metrekare alanda bulunan deniz çayırlarının tarama sahasının dışına çıkmasıyla ilgili olarak akademisyenlerce hazırlanan denizsel ekosistem değerlendirme raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Söz konusu raporla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları’nı Koruma Genel Müdürlüğü’nün 9/3/2021 tarihli yazısında ise raporun incelendiği ve yapılan sunumların ardından çayırların taşınması talebiyle uygun bulunduğu belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları’nı Koruma Genel Müdürlüğü’nün söz konusu görüşü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarama öncesinde deniz dibi tarama alanında bulunan deniz çayırlarının tarama sahası dışında taşınması kapsamında 2021/201 bin 586 numaralı ihale kayıt numaralı taşıma hizmeti alım ihalesi 9/4/2021 tarihinde yapılmış olup ihaleyi kazanan İSAD (İzmir Su Altı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) firması ile 19/4/2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 26/4/2021 tarihinde yüklenicinin yer tespiti yapılarak işe başlanmıştır ve işin süresi 30 takvim günüdür. Deniz çayırlarının taşınma işlemine devam ederken süreçte gecikme yaşanmaması adına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz dibi tarama talebi 24/3/2021 tarihli yazı ile baş mühendisliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü’ne verilmiştir” dedi.

SATIN ALMA SÜRECİ BAŞLATILDI
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, denize hiçbir şekilde dolgu yapılmayacağını dile getirdi. Urla’daki yüzer iskelenin aynısı olacağını anlattı. Erdoğan açıklamasında “Tarama işlemi kıyı güvenliği amacıyla kıyıdan itibaren 10 metre geriden başlayacak olup söz konusu 10 metre sığ alan kısmının ise 8 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bir yüzer iskele vasıtasıyla aşılması planlanmıştır. Çelik malzemeden inşa edilecek söz konusu yüzer iskele kıyıya bağlanacak, yolcu gemileri ise söz konusu yüzer iskeleye yanaşarak yolcu operasyonunu yapacaktır. Yüzer iskele sadece halatlarla karaya bağlanacak olup denizin içerisinde herhangi bir kazık vb. bulunmayacaktır. Yüzer iskele ile ilgili satın alma süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılmıştır. Söz konusu yüzer iskele kıyıda yapılacak yükseltilmiş platforma bağlanacaktır” dedi.

İskelenin Mordoğan’a canlılık getirdiğini söyleyen Erdoğan, “Halkımız ve esnafımız Karaburun’dan da bunu istiyor. Daha önceki yıllarda yanaşan gemilerle şu anki gemiler çok farklı. Yapılan ölçümlerde önerdiğimiz yer için mümkün olmadığını ve deniz dibine daha çok zarar verileceği söylendi. Bu sadece geçici bir iskele. Bu ucuz bir yatırım değil, en azından buraya geminin gelmesini sağlayacak. Kalıcı bir iskele ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan liman sonrasında bu yüzen iskele kaldırılacak” dedi.

YÖRE İNSANI BU ÇAYIRLARIN TAŞINMASINDA FAYDA OLMAYACAK DİYOR AMA
Deniz çayırları ile ilgili sürecin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinden titizlikle ilgilenildiğini söyleyen Erdoğan, “Şimdi dip taraması için biz rica ettik durdurun diye. Tarama ile birlikte belki bir koku oluşacak. Bunu göze alamayız. Esnafın tam iş yapacağı dönemde bu olsun istemiyoruz. Biz bunu Eylül’e kadar durdurulmasını önerdik. Yöre insanı bu çayırların taşınmasında fayda olmayacak diyor ama teknik bir bilgi bu ben de uzman olamam bu konu hakkında. Çevre ve Şehircilik bu konuda çok hassas” dedi.

 
Terastan düşmüştü... İfadesi dehşeti çözecek!
 
Konak'ta 'gecikmeli' faaliyet maratonu! 'Oyumuz yüzde 70'
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Cem BALKAN 18 Mayıs 2021 Salı 10:31

Yorumdaki 22.08.2021 tarih sehven yanlış yazılmıştır. 22.08.2020 olacaktır. Yanlışlık için özür dilerim.

Yorumu oyla      0      0  
Cem BALKAN 18 Mayıs 2021 Salı 08:55

TC Tarım ve Orman Bakanlığının 22.08.2021 /31221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/20 sayılı tebliğinin 16. Maddesi Denizlerde avlanması yasak olan türlerin listesini verir (Ki bu liste içerisinde Deniz Çayırlarıda vardır) ve şöyle der : Çizelgede yer alan türlerin , iç sular dahil bütün sularımızda ,avlanması toplanması , gemilerde bulundurulması , karaya çıkartılması , nakledilmesi ve satılması yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır. Görüldüğügibi tebliğ açık ve net. Rapor tutularak taşınabilir gibi bir istisna yok. Burada İzmir BB bu tebliği yok saymaktadır. Karaburun Belediyeside bu tebliği yok saymaktadır. Çevre Bakanlığı verdiği ruhsatta 'deniz çayırları taşınacaktı , taşınabilir gibi bir ifade kullanmışmı.? Karaburun Belediye Meclis Toplantısında da deniz çayırları konuşulurken bir tek Tarım Bakanlığının bu tebliği geçtimi.? Siyaset için çevreyi katletmekten vazgeçmediğimiz sürece yerimizde sayarız.

Yorumu oyla      0      0  
Mordoğan 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:31

Mordoğan sahilinde restoranlara özel iskeleler yapılıyor. Deniz üzerine masa atılabilsinler diye bu yapılırken, halkın deniz kıyısındaki bankları kaldırılıyor. Artık deniz kıyısında oturabilmek için restoranda yer ayırtacağız anlaşılan..

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Bergama Meclisi'nden İsrail’e kınama
Bergama Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Hakan ...
Saruhanlı'da esnafa bin lira nakit desteği
Saruhanlı Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici ...
Meclisten plan notu hamlesi: Bayraklı için kat sınırlaması yolda!
Bayraklı Beleye Meclisi’nde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, İsrail’in ...
 
Avrupa'nın en büyüğü Ödemiş'te kuruluyor!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çöpün kaynak olarak ekonomiye ...
Bornova Meclisi'nde 'deprem etüt merkezi' krizi!
Bornova Belediyesi bünyesinde kurulması planlanan 'Deprem Etüt Merkezi' ...
Mobil kent rehberi Visitİzmir erişime açıldı
Mobil turizm uygulaması Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve ...
 
Başkan Sandal'dan 19 Mayıs mesajı
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ...
Bornova'da 17 günlük park harekatı
Bornova Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma ...
Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı sonbahara hazır
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Daha yeşil bir İzmir” ...
 
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Neden kalbimiz hep Ege’de kalır?
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Şekerin tadı, kota ve özelleştirme ile nasıl kaçtı?
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Gündüz denetleme, geceleri kirletme!
Hanzade ÜNUZ
Hanzade ÜNUZ
Babayı kim oynar?
Kemal ARI
Kemal ARI
Atatürk’ü yeterince tanıyor muyuz?
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Futbol ırkçılık, vandalizm ve lümpenlik değildir
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Kızı ve gelini
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Müzik susmaz, ritim durmaz
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Aydınlar
Filiz SEZER
Filiz SEZER
Doğanın adaleti
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva