HABERLER>ASTROLOJİ
30 Kasım 2020 Pazartesi - 09:34

Büyük tutulma

Bugün İkizler burcunda Ay Tutulması yaşanacak. Peki, bu önemli ay tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? Astrolog Seçkin İlbuğa yorumladı.

Büyük tutulma

Bugün gerçekleşecek tutulmanın önemli başlıklarından biri ‘’gökyüzü gözcülerinin gözü’’nden görebilmektir.
Ruhsal, duygusal, zihinsel ya da fiziksel düzlemde adil, dürüst, aşırılıklardan uzak, güce tapmayan, aldanıp-aldatmayan, bilgiye ve değişime açık, başkalarının hayrını düşünen, yani kolektif yasalarla uyumlu yaşayan kişi; gözcülerin gözünden görebilen, yani hakikati idrak edendir. 

Kendini yaratmak gerçek sanattır!

Başkalarının yaşamlarına odaklanmanız, kendinizi gözlemlemenize ve önünüze çıkan engellerin size öğretmek istediği dersleri fark etmekte zorlanmanıza sebep olmaktadır. Gerçek bir konsantrasyonla manyetik alanınızı yükseltmek üzere bireysel yaşamınızı (iş, aile, para, statü, sanat vb.) irdeleyip iyileştirmeye öncelik verin. Senin işin, benim işim, O’nun işi sıralamasında kendi işlerinize öncelik vermenizin önemli olduğu bir dönemdesiniz. Toplumsal görev ve sorumluluklar insanın temel ödevidir ve öyle olmaya da devam edecektir. Ancak kendi kapınızın önünü temizlemeden dünyayı temizleme gücü ve yetkisine erişemezdiniz.

Yeni strateji!

Dönem, geçmişten getirilenin değerlendirilmesi ve geleceğin şekillenmesinde aklın yolunun seçilmesi dönemidir. Tutulma karneleriniz, geliştirilmesi ve tamamlanması gereken konuların altını çizerek önünüzdeki aylar için bir rota belirlemenize rehberlik edecektir. İç ve dış çatışmalardan kaçınarak enerjinizi geleceğinizi programlamaya aktarın. Yaşanan dönemin hususiyeti açıktır; dünya geri dönülemez bir değişim devresine girmişken sizin eski tip yöntemlerle ilerlemeniz gerçekçi bir tutum olmayacaktır. Anın enerjisini, mesajını, stratejisini kavramak ve denklik kurmak, olası beklenmedik durumlara karşı da alternatifler belirlemek zorundasınız.
İkizlerin heyecanlı, sosyal, hareketli, bilmek-öğrenmek isteyen doğasının her birinizde vücut bulması doğaldır. Duygusal karışıklık ve belirsizliklerin enerjinizi düşürmesine izin vermeyin. Yaşamınızı ciddi şekilde değiştirip dönüştürecek olaylar, korku ve kaygı yerine kulağınıza tedbir ve planlama fısıldamalı.
Somut ve gerçek değerlere, bilgilere ulaşma istek ve arzusunun yoğunlaşması gizli kalmış bilgilerin ortaya çıkmasını destekleyecektir. Aydınlatılmasına ihtiyaç duyduğunuz konulara yoğunlaşarak ışığı hayatınıza aktarın.   
Becerilerinizi ve isteklerinizi en üst düzeyde sergilemek arzusu ile gayret içinde olduğunuz alanlarda sahne ışıkları size dönebilir. Konu; iş, para, aşk, aile ya da sanat olarak değişebilir, sonuç; gayretiniz ve sahip olduğunuz insani özellikler ölçüsünde ödüllendirileceğiniz gerçeğidir. 
KOÇ

Sizin için, neyle kimle iletişimde kalmanız gerektiğini düşünme vakti! Kardeşler ve yakın çevrenizle ilişkileriniz, eğitim hayatınız, hukuki konular her türlü iletişim ve yenilik tutulma gündeminiz. Adil, samimi ve dürüst bir iletişim dili kullandıkça içerde ve dışarda dengeyi kurabilirsiniz. Daha çok bilmek, yeni konu ve alanlar keşfetmek istemeniz doğaldır hatta mutlaka denemelisiniz. Kendinizi ifade etmek istediğiniz alan ve konulara yönelmeniz, uzaklaşmanız gereken alanlardan da kopmanız gerekmektedir. Ödeviniz; yeni gelenin özünüzle aranıza girmesine izin vermeyecek dikkat ve özene sahip olmaktır. Bu ödev; dönemin değişen gündem ve gerçeklikleri içinde kaybolmanın engellenmesini sağlamak istemektedir.   

BOĞA

Sahip olduğunuz tüm kaynakların, kazançların size sağladıklarından neden tatmin olamadığınızı düşünme vakti. İçerlerde bir yerde size ait olmayanla bağ kurmaya direnç göstererek kendinizi sabote etmektesiniz. Aitliği, sahipliği emek ya da hizmetle özdeşleştirmek belki de, sizi huzursuz eden. İlahi teraziye inanın; fiziki koşullarda bir gayret olmaması ruhsal, zihinsel ve duygusal bir bedel ödemediğiniz anlamına gelmez. Yüce Alemin ölçü ve terazisi sizinkine benzemese de tartıda hata olmaz. Hak ettiniz ki sahipsiniz!  Hak ettiğinize inanmanızı sağlayacak zihinsel restorasyon ise zihinsel ödeviniz. Bu ödev; ilahi teraziyi anlama ödevidir. 

İKİZLER

Kendinizi şimdiye kadar ilişki içinde tanımaya ya da tanımlamaya gayret ettiniz. Artık insan veya olaya odaklanmak yerine kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak yaratmanın sırlarına odaklanmanız gerekmektedir. İkili temasların hemen her türlüsünde sınandınız, çok sağlam sonuçlara da ulaştınız. Usta bir heykeltıraş dokunuşuyla kendinizden bir sanat eseri yaratın. Maddi-manevi her alanda benliğinize uygun bir yaşam standardını yakalamak zorundasınız. Zihinsel ödeviniz; ilişkiler ve ortaklıklar bahçesinde size özel bir alan yaratmanıza engel olan zihinsel kodları temizlemektir. Bu ödev; varlığınızın kutsallığını anlama ödevidir.

YENGEÇ

Yaşamı perdeler arkasından izlemekten vaz geçmeniz, büyük resmi görmeye hatta resme dahil olmaya gayret etmeniz gerekmektedir. Özünüze korku kaygı denizleri üzerinden erişmeye çalışmak nafile bir gayrettir. Şimdi kendinizi ruhsallığın içinde görmek, günlük yaşamın sorumluluklarına kurban olmadan yaşamayı öğrenmek zamanıdır. Hayaller kurmaya başlamanız maddi yaşamdan kopmanız anlamına gelmemektedir. Dünya sizin kurduğunuz hayallerden beslenir. Zihinsel ödeviniz; iç dünyanıza yönelmenin rutin yaşamın durmasına sebep olacağı kaygısından kurtulmak üzerine düşünmektir. Bu ödev; ruh ve maddeyi reddetmeme bilince varanların hakikati kavrayıp, yansıtma ödevidir.

ASLAN

Gruplar içinde ideal davranışlar geliştirmekte ustalaşmak, defolu alanları mükemmelleştirmek aşamasındasınız. Toplum içindeki ideal davranış biçiminizi geliştirirken etkin ve başarılı olduğunuz aşk, eğlence motiflerini kullanabilirsiniz. Kişiliğinizin tüm güçlü yanlarını kullanarak varlığınızı kolektif alanlara açmanızda hiçbir sakınca yok. Toplumsal hizmetleri yüksek motivasyonla gerçekleştirmek katlanarak büyüyen, yayılabilen etkilere sahiptir. Ödeviniz; topluma hizmet ve liderlik arasındaki farkları zihin süzgecinden geçirebilmektir. Bu ödev; benliğini adamanın benliğin yok olması anlamına gelmediği yansıması yapma ödevidir.

BAŞAK

İş-meslek toplum önünde sergilediğiniz kimlik konusunda derinleşmeniz gerekir. İstek ve arzularınızı hayata geçirirken gerçekçilikten ayrılmayın. Toplum tarafından bilinirliğinizi oluşturan unsurlar en az kökleriniz kadar size aittir. Toplum önünde tanınmak, bilinmek istediğiniz kimliği, iş-statü seçimlerinizi keşfetmek ve keşiflerinizi yaratmak için harekete geçin. Bağlarınız, bağlılıklarınız manevi bir hassasiyet yaratarak olmak istediğiniz kişi olmaktan vaz geçmenize sebep olmamalıdır. Zihinsel ödeviniz; benliği var saymanın, kendini yaratmanın kökleri reddetmek anlamına gelmediği düşüncesinin altını doldurmaktır. Bu ödev; özünü bilen kişinin, özünü topluma açmakta cesur ve dürüst olmasını sağlamaya yönelik bir yansıma programıdır.   

TERAZİ

Fikirlerinizin, inançlarınızın değişimine gebe bir dönemin eşiğindesiniz. Daha ruhsal ya da idealist yaklaşımlara değil sade ve kendiniz olmayı sürdürdüğünüz tavırlar geliştirmeye ihtiyacınız var. Kabul görmek için yapılması gerekenlerle zaman kaybetmeyin. Nasıl algılandığınızla ilgilenmek yerine nasıl daha kendim gibi yaşayabilirim konusuna öncelik verin. Kendinizle ve toplumla gerçek kimliğiniz üzerinden bağ kurun. Zihinsel ödeviniz; yüksek idealler, amaçlar için çalışmanın nasıl bir gelişmişliğe işaret ettiğini anlamaktır. Bu fikri gelişmişlik şimdiye kadar görünmediğiniz kadar özel görünmenize sebep olacak. Bu ödev; kısa süreli, kısa mesafeli düşünce ve eylemlerden özgürleşerek ufkun ötesini keşfetme yansıması yapabilmeye örnektir.  

AKREP

Güçlü, sabırlı ve azimli olduğunuz doğrudur. Şimdiye kadar maddi-manevi değerlerinizi yaratmak ve korumak adına kimseden destek almak istemediğiniz de. Geçmişten gelen borç-alacak konuları dendiğinde sadece krediler, borçlar, miras gelmesin aklınıza. Size sorulsa kimseden alacağınız olmadığını söylemenizde mümkündür. Somut değerlerin değil geçmişe dayalı hakkedişlerin dağıtılmaya başladığı bir dönemindesiniz. En iyiyi, en kolayı hak ettiğinize ilk inanan siz olun. Zihinsel ödeviniz; ‘’hakkedişler yasasını’’ anlamak adına önünüze geleni ve olmuş olanı mücadelesiz kabul etmektir. Bu ödev; bolluk ve bereketin önündeki engellerin akışı kesmesine son verme ödevidir.  

YAY

Yansıttığınız ana enerji ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden irdelenmelidir. İlişkilerde özünüze uygun davranış biçimlerinden vaz geçerek size ait olmayan davranış kalıpları edinmiş olabilirsiniz. Geliştirilmesi gereken alan; ortaklıklar ve ikili ilişkilerde kendiniz olmak adını verdiğiniz tutumun size zarar verdiğini görebilmektir. Benliğinizi ve kişiliğinizi korumak adına harcadığınız eforu, ortaklıklar ve  ikili ilişkilerin dengesini korumaya aktarma vaktiniz geldi. Zihinsel ödeviniz; ben olmakta kararlı olmanızın biz olmaya engel olan taraflarını saptamaktır. Bu ödev; iki kişi olmanın, ikilik yaratmak anlamına gelmediğinin anlaşılması ile ilgilidir.    

OĞLAK

Yaşamınız boyunca yeteri kadar sorumlu ve disiplinli davranamamış olmaktan korktunuz. Bireysel koşullarınızı zorlayarak ulaştığınız ustalığı topluma yansıtmakta da oldukça başarılı oldunuz. Dünya sorumlu ve disiplini yaşamayı en çok sizden öğrendi. Şimdi yapmanız gereken ‘’hizmet ilkesiyle bütünlenmiş’’ bir toplumu yönlendirecek bir zihinsel süreci başlatmaktır. Hayal ve hedeflerinize doğru ilerlerken ‘’günlük yaşamı yadsımayan’’ pratik çözümlerin yaşamınıza dahil olmasına izin veren bir tutum benimsemelisiniz. Ödeviniz; sorumluluk ve disiplinin toplum hizmetiyle dengelenmesine uygun bir formüle ulaşmaktır. Bu ödev; dünya yaşamındaki yetenek ve yeterliliklerin kolektif alanla bağlantısını izah ödevidir.

KOVA

Benliğinizi sosyal çevrelerde kalabalıkların içinde sergilemekte ustalaştınız. Gerçek ustalığı kişiliğinizi oluşturup tamamlayan parçaların hayatınızda aktif olmasına izin vermekte göstermelisiniz. Şimdiye kadar öncelik tanıdığınız pek çok konunun aslında çok da önemli olmadığına dair bir farkındalık geliştireceksiniz. İdealleriniz ve mutluluğunuz arasında bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Sizde bütünün bir parçasısınız; kendinizi mutlu etmek kolektife hizmet etmeye ters bir davranış değildir. Ödeviniz; özgünlüğünüzden taviz vermeden bireysel istek ve ideallerinize doğru yol almanın toplumsal ve ruhsal düzlemdeki anlamını kavramaktır. Bu ödev; insanın evrensel değerinin anlaşılmasını amaçlamaktadır.  

BALIK

Yaşamın hangi alanında bir zırha büründünüz ve kendinizden kaçıyorsunuz? Şimdiye kadar köklenmeye çalıştığınız alan; toplumun size verdiği değer, mesleki başarı ya da sahip olduğunuz güç ve zenginlik oldu. Artık köklerinizin başka bir alanda tutunmayı başarması gerekiyor. Belki aile ve yuvaya dair zihinsel kodlarınızı değiştirmekle başlayabilirsiniz. Yuva ve aileye atfettiğiniz anlam benliğinizin ihtiyaç duyduğu gerçekliği yansıtmalı. Tenin, zihnin, kalbin, ruhun öz istekleri bilinç altınızda ezilmiş ve yaralı. Zihinsel ödeviniz; dünyasal kimliğinizle uyumlu bir yuvanın ruhsal tanımını yapmaktır. Bu ödev; ruh ve maddeyi bir eden zihinsel bir yansımanın gerekliliği ile ilgilidir.    
Tutulmanın etkilerinin önümüzdeki yıla sarkacak olmasına önemle dikkat etmenizi, başlayan bu zihinsel süreci yönetmenin imkansız olmadığını bilmenizi, olanın hayrından ötesi bir fikre tutsak olmamanızı dilerim.  (Seçkin İlbuğa - Milliyet)

 

                                        

 
1,5 yaşındaki bebeğin koronavirüsten ölümü meclis gündeminde
 
CHP'li Bakan'dan '2B arazi rayiç bedelleri' için iktidara çağrı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
23-29 Kasım haftası nasıl geçecek?
Bu hafta gökyüzü hareketleri neler söylüyor? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.
Mevcut sistemler yıkılıyor
Jüpiter ve Satürn Oğlak burcundaki 3. ve son kavuşumunu gerçekleştiriyor. ...
Haftalık burç yorumları – 16-22 Kasım
Astrolog Aslıhan Kozluca 15 Kasım’daki Akrep burcu yeniayının etkileriyle ...
 
2020 yılının son süper ayı
15 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Akrep burcunda bir yeniay gerçekleşecek. ...
Haftaya enerjik başlıyoruz
Gökyüzü hareketleri 19 -25 Ekim haftası ile ilgili neler söylüyor? Astrolog ...
12-18 Ekim haftası nasıl geçecek?
Merkür retrosu ile başlayan 12 Ekim haftasında 16 Ekim Cuma günü bir de ...
 
5-11 Ekim haftası için gökyüzü hareketleri ne anlatıyor?
Hangi günler nelere dikkat edilmeli? Bu hafta hangi burçlar nasıl etkiler ...
Sonbaharın vurgusu: Mars
Mars gezegeni bizim mücadele şeklimizi, rekabet duygumuzu, tutkularımızı, ...
Haftaya Merkür’ün akrep burcuna geçişiyle başladık
Merkür 14 Ekim-3 Kasım arasında gerçekleşecek olan retro süreci ile birlikte, ...
 
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Cahille sohbeti kestim
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Vitrindeki (*) agrandisman fotoğraf...
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Eskisinden güzel olacak!
Filiz SEZER
Filiz SEZER
Aristo’dan Metaverse’e imgenin gücü
Neşe ÖNEN
Neşe ÖNEN
Nobranım, nobransınız, nobranlar!
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Bu devlet kimin devleti?
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Haydi gençler meslek lisesine!
Kemal ARI
Kemal ARI
Bir Mumcu ölür, bin mum birden yanar!
Oya DEMİR
Oya DEMİR
Demokrasinin anahtarı: Kent konseyi
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Sıtkı Şükürer ne söyledi?
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva