HABERLER>EGE
27 Mayıs 2022 Cuma - 14:10

'Kıyak' iddialarına başkanın kızından yanıt: Siyasi rant peşindeler!

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yaşanan ‘rant’ iddialarıyla ilgili geçtiğimiz gün MHP Manisa İl Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama gelmişti. Bugün ise konunun öznelerinden olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün yazılı açıklamada bulundu.

 Kıyak  iddialarına başkanın kızından yanıt: Siyasi rant peşindeler!

EGEDESONSÖZ - MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçen Ocak ayındaki olağan meclis toplantısında, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı tartışmalara yol açmıştı. Bu alanın ormanlık alan veya tarım arazisi olduğu iddialarına karşın Manisa Büyükşehir Belediyesi basın açıklaması yaparak bu iddiaları reddetmişti. Tartışmaların odak noktası ise bu alanın tapu sahibinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kızı Merve Ergün olmasıydı. Bu konuya ilişkin yanıt veren Ergün, iddiaları asılsız olduğunu belirterek kendisi üzerinden ‘siyasi rant’ yapmak istendiğini ifade etti.

SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞUYORLAR
Yaptığı açıklamasında bu alanlarda eko turizm yapmayı hedeflediğini belirten Ergün, bazı kişilerin ‘siyasi rant’ uğruna yalan açıklamalar yaptığını söyleyerek “Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen program ve projeler ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi amaçlanırken, Dünya'nın en büyük sorunlarından biri olan toprağın canlılığını yitirmesi üzerine yapılacak olan çalışmalarda öncü olmayı hedefleyen bir vizyon taşıyan bir kadın girişimci olarak şahsım hakkında gerçeklere aykırı bir şekilde yayınlanan haberleri üzülerek okumakta ve izlemekteyim. Babamın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı sıfatından dolayı, siyasi rant peşinde koşan birtakım çevrelerce; "Kalıcı Tarım" anlamına gelen ve doğanın hareketlerini esas almış bir sürdürülebilir tasarım bilimi olan permakültür hakkında en ufak bilgisi olmayan ancak çiftçilerin yanındayız imajı çizmeye çalışan bir takım siyasi kişilerin "ağaçları kesiyorlar, dağları deldiler, havuzlu villalar yapacaklar, rant sağlıyorlar, hukuksuz işler yapılıyor vb." şeklinde beyanları gerçekleri yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKULÜ EDİNDİKTEN SONRA İTİRAZ ETME GEREĞİ DUYMUŞ!
Açıklamada kendi mesleki hayatından bahseden Ergün, eko turizm yapmak için aldığı yer hakkında da bilgilendirme yaparak “Şöyle ki, Öncelikle her sıfattan ari şekilde, şahsım Merve Ergün olarak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olup, yıllardır merak duyduğum ve inandığım değerler doğrultusunda onarıcı tarım ve permakültür hakkında 2018 yılından bu yana HerbaFarm tarafından düzenlenen Tıbbı Bitki Yetiştiriciliği, Anadolu Meraları tarafından düzenlenen Bütüncül Yönetime Giriş, Murat Onuk tarafından düzenlenen Permakültür Tasarımı ve çeşitli kurumlardan Ekolojik Çiftlik, Biyodinamik Tarım vb. ilaçsız, sürdürebilir tarım, toprak verimliliğinin arttırılması ve doğal ekosistemlerin korunmasını esas alan tasarımlar yapmak üzerine eğitimler aldım. Almış olduğum eğitimler neticesinde bu eğitim ve uygulamaları hayata geçirmek gayesiyle, Manisa 2. İdare Mahkemesi 2022/258 E. Sayılı dosyada davacı sıfatına haiz Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/5000 lik imar planına evet oyu verilmiş olan ve oy birliği ile 13.07.2021 tarihinde kabul edilerek Manisa Büyükşehir Belediyesinden geçen imar planına sahip gayrimenkulü 25.10.2021 tarihinde 1/5000 lik imar planı kabul edildikten sonra satın almış bulunmaktayım. Hatta yapılan açıklamalardan öğrendiğim ve anladığım üzere bir başka CHP Belediye Meclis üyesinin 1/5000 imar planına yaptığı itiraz yine içinde CHP Meclis üyesi Bülent Mersin bulunduğu belediyesi meclisinde tüm üyelerin (Bütün CHP Meclis üyeleri dâhil) oy birliği ile red edilmiştir. CHP Meclis üyesi Bülent Mersinli'nin evet oyu da dâhil olmak üzere oy birliği ile karar alındığı hususu Manisa Büyükşehir Belediyesinin Facebook sayfasında yer alan kayıtlı meclis yayını ile de sabittir. 1/5000'lik imar planına evet oyu veren ve partili meclis üyesinin yaptığı itiraza reddedilmesi yönünde oy kullanan Sayın Meclis üyesi Bülent Mersinli maalesef gayrimenkulü ben edindikten sonra 1/1000'lik plana partili meclis üyesinin itiraz dilekçesindeki aynı gerekçelerle itiraz etmek gereği duymuş!” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ’ İMAJI VERME ÇABASINDALAR
Eko Turizm alanına evet oyu verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını iddia eden Yalçın Arcak'ın samimiyetine inanmak istediğini ve evet oyu veren kendi Meclis Üyesi ve müvekkili Bülent Mersinli başta olmak üzere öncelikle evet oyu kullanan tüm CHP'li meclis üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını beklediğini ifade eden Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere mal edinme ve çalışma hakkı anayasal bir hak olup, her bir kadın girişimci gibi eğitim almış olduğum alanlarda faaliyet göstermek, istihdam yaratmak üzere eko turizm alanı imarlı gayrimenkulü satın aldım. Anılı imar planı geçerken bahsi geçen gayrimenkulu "eko turizm alanı" için evet oyu kullanan siyasilerin, bahse konu gayrimenkulü ben satın aldıktan sonra tamamen babamın Büyükşehir Belediye Başkanı olması sebebiyle aslında siyasi rant sağlamak amaçlı 1/5000'lik imar planına verdikleri oyu hiçe sayarak, dava açmaları ve sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatmalarını anlamış değilim. Gerek yazılı basını gerek sosyal medyayı kullanarak "eko turizm diye bir şey yok, bizim haberimiz yok vb" beyanları yalnızca kendi siyasi geleceklerini oluşturmak için kamuoyunu kandırmaya ve yanıltmaya yöneliktir. Nitekim çiftçinin yanındayız izlenimi vermek isteyen kişilerin, genç kadın bir çiftçinin/girişimcinin, permakültür esaslarını baz alarak, onarıcı, ilaçsız tarım yapılmasının yaygınlaştırılması için adım atmasını siyasi basamak olarak görmeleri de bir kadın çiftçi ve girişimci olarak beni derinden yaralamaktadır. Eko turizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir.

PROJEM DOĞAYI KORUMAYI ESAS ALIYOR
İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın "8.4.9. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan plan hükümlerinde; "Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir. Alanda yapılaşma koşulları: emsal =0,10, yapı yapılabilecek parsel büyüklüğü =5.000m2 olarak uygulanacaktır.” Hükmü yer almaktadır. Anılı hüküm uyarınca asılsız bir şekilde iddia edildiği gibi gayrimenkulün havuzlu villalar ile dolması imkansızdır. Aksine projem, doğayı korumayı baz alarak oluşturulurken, toprağa zarar vermemek adına, yapılacak olan konutların ve misafirhanelerin bile parça parça araziye getirilip birbirine monte edilmesi, topraktaki canlılığın korunması ve devam etmesi adına yalnızca yükseltilmiş temellerin kullanılması, tüm yapıların yağmur suyu hasatlarının, gri ve siyah su atıklarının toplanarak, bitki yataklarında arıtılıp, tarım arazilerinin sulama sistemlerinde kullanılacak şekilde dönüştürülmesi, arazide bulunan kirli su kaynaklarının yine bitki sistemleri ile arındırılarak doğal göletlere dönüştürülmesi ve geri kazandırılması, tesisin tüm gıda atıklarının kompost olarak dönüştürülüp doğal gübre yaratılması ve bununla birlikte ilaç kullanılmadan, doğal reçetelerle, bitkilerin etkileri baz alınarak, permakültür ve bütüncül yönetim kuralları ile tarımsal üretim yapılarak ülke ekonomisine ve çevreye yararlı bir tesis kurulmasıdır. Hatta ve hatta, doğal kimliğin korunması adına, arazinin geçmiş senelerdeki uydu görüntülerinden alınan ağaç haritalarından yola çıkılarak, yoğun bir ağaçlandırılma çalışması yapılmış ve arazinin eski kimliğine dönüştürülmesi amaçlanmıştır.”

KENDİLERİYLE ÇELİŞİYORLAR!
Yaptığı açıklamada bu iddiaları kabul etmediğinin tekrar altını çizen Ergün, kendileriyle çeliştiklerini belirterek, “Bahsettikleri gibi ‘Eko Turizm Alanına yönelik kanunsuz ve hukuksuz 1/5000'lik imar planına’ Bülent Mersinli ve CHP komisyonunca ne gerekçeyle ve oy birliği ile evet dedikleri tarafımca anlaşılamamıştır. Evet oylarının akabinde asılsız iddialar ile kendileri ve oylarıyla çelişmeleri açıkça iyi niyet kurallarına aykırı olup, iddiaların aksine ortadaki rant iddiası aslen konunun yalnızca bir siyasi rant kavgasından ibaret olduğunu gözler önüne sermektedir. Adımı kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışmaları, kişisel verilerimi (adresimin ve T.C. kimlik numaramın yer aldığı evraklar göstererek) açık ederek hedef halinde getirme çabalarını anlamam ve bu linç kültürünü kabul etmem mümkün değildir. Bu konuyu servis eden siyasilerin bir de meslek olarak savunma mesleğini icra ettiklerini üzülerek öğrendikten sonra gerek haberlerin asılsız olması gerekse kişisel haklarımın ve verilerimin ihlaline ilişkin her türlü şikayet ve dava haklarımın saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgilerine arz ederim” ifadelerini kullandı. 

 
Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı
 
Yardım eli uzattı... Saldırıyla sonuçlandı!
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Skandal! 27 Mayıs 2022 Cuma 17:06

Şaka gibi ama değil.

Yorumu oyla      1      0  
Aklımızla alay etmeyin 27 Mayıs 2022 Cuma 17:01

Açıklama diye ciddi ciddi bunlar mı söylenmiş? İmamoğlu böyle bir şey yapsa, bütün haber kanalları bunu tartışır, istifası istenir, soruşturma açılırdı.

Yorumu oyla      1      0  
Ttt 27 Mayıs 2022 Cuma 14:46

İyi de siz de maddi rant peşindesiniz.

Yorumu oyla      2      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Uşak'ta fabrika yangını çıktı
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde durdurulan 5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı, ...
Yaz sıcaklarının ortasında düşen yıldırım ortalığı yaktı!
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ...
 
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'da 'Başkanın kızına kıyak' iddiaları... Belediye ne yanıt verdi?
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan 'rant' iddiaları ile ilgili tartışmalar ...
Seabourn Encore, Bodrum'a 268 turist getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer 268 yolcuyla ...
 
Muğla'da korkutan yangın!
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ...
Lokantadan dönüyordu... Aracına giderken canından oldu!
Manisa'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına ...
6 çocuk yetim kaldı... Göçükten dram çıktı!
Krom madeninde meydana gelen iş kazasında,göçük altında kalarak hayatını ...
 
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Sikkeler ışığında antik kentler
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Madımak'tan Gezi'ye protesto hakkı!
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Bir ateş ki...
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Yönetimde istikrar... Temsilde adalet mi?
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Mehmetçik ağlamaz! Sen niye ağlıyorsun?
Dr. Hakan Tartan
Dr. Hakan Tartan
Türkiye ne zaman kazanacak?
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap vardır
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Burada bir yanlışlık var
Ender ALDANMAZ
Ender ALDANMAZ
Aşk Gemisi’ne bıçaklı karşılama!
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Gitmesini Bilmek
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva