Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı…
Nedim ATİLLA

2019 yılı çok değerli bir yıl… 19 Mayıs’ın 100. Yılını kutladık coşkuyla… Bugün de Mustafa Kemal’in laik demokratik cumhuriyet yolunda çok önemli bir girişiminin yıldönümünü; Erzurum Kongresi’nin toplanmasının 100. Yılını kutluyoruz.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkemizin büyük bölümünün işgaline karşı canla başla bir bütün olarak verilen onurlu mücadele 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıysa, bu ulusal birlik ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı kahramanlık destanının önemli merhalelerinden biridir Erzurum Kongresi…

Büyük Atatürk önderliğinde girişilen kurtuluş hareketimiz, Gazi’nin Samsun'a çıkışıyla fiilen başlamış, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması ve Erzurum ile Sivas kongrelerinin toplanmasıyla hız kazanmıştır. Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasından kısa süre sonra toplanan Erzurum Kongresi, kurtuluş sürecinde, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün korunması konusundaki kararlılığımızın ortaya konulması yönünden büyük önem taşımaktadır.

Zaferlerle dolu tarihimizin önemli dönemeçlerinden olan Erzurum Kongresi'nde, geleceğimizin sağlam temeller üzerinde biçimlenmesinin yolunu açan Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve esasları saptanmış, Kongre'de alınan ve yurdumuzun tümünü ilgilendiren tarihsel kararlar, kurulması düşünülen yeni Türk Devleti'nin temel ilkeleri için dayanak oluşturmuştur.

Erzurum Kongresi'nde, Anadolu’da yaşayan insanların kendi kaderini kendisinin belirleyeceği, kendi geleceğini saptama hakkına sahip olduğu, hiçbir biçimde boyunduruk altına girmeyeceği, bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden asla ödün vermeyeceği tüm dünyaya duyurulmuştur. 

Türkiye halkının bu kararlılığı, bağımsızlığımızı yeniden kazandıran Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırmış, tüm yurttaşlarımızın özverisi ile gerçekleştirilen savaşın sonucunda, ulusal egemenliğe dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Gönül isterdi ki Erzurum Kongresi'nin 100. Yıldönümü daha geniş programlarla kutlansın, bütün Türkiye Erzurum’a aksın, başta Büyük Atatürk olmak üzere, Kongre'ye katılan değerli üyeler ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla ansın…

Erzurum Kongresi’nin 100. Yıldönümünü kongrenin kahraman katılımcılarını saygıyla anarak kutluyorum…Sayfa Adresi: http://www.egedesonsoz.com/yazar/erzurum-kongresi-nin-100-yili-/13496