Tüzel kişilere elektronik tebligat dönemi başladı
Metin AKSOY

Bu konu gündemimize ilk kez gelmiyor.

Daha öncede gündeme geldi hatta konuya yabancı olan arkadaşlar “Benim yıllardır kullandığım bir mail adresim var, onu kullanalım buna ne gerek var” diye itiraz etmişlerdi.

Ama hem tebligat yapacak, hem de tebligatı alacak taraflar yeteri kadar hazır olmadıklarından iş sürüncemede kalmıştı.

01.01.2016 tarihinde zorunlu olan Elektronik Tebligat’taamaç yerli bir elektronik tebligat adresi oluşturup, eskiden postacı veya yetkili memur aracılığıyla yapılan tebligatların, elektronik olarak yapılmasını sağlamaktı.

Maliye, süreli iş ve işlemlerin yasal sıkıntıları nedeniyle kendi tebligat sistemini oluşturdu. Maliye devreden çıktıktan sonra Elektronik Tebligat işlemleri daha sınırlı bir kesimi ilgilendirdiği için konu önemini kaybetmişti.

Kurumlar hazırlıklarını tamamladı herhalde ki…

06 Aralık 2018 tarihinde "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" 30617 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektronik Tebligat yeniden gündemimize geldi. Ve denildi ki;

Yazımızı kısa tutabilmek amacıyla listeyi daha uzun tutmak istemedim.

Bu sayılan kurumlar tebliğ edecekleri belge ve bilgilerini elektronik olarak yapacaklar.

Kimlere Elektronik Tebligatyapılacak?

 Kapsama alınan ve bizi daha çok ilgilendiren kurumlar ise,

Bu kurumlar, 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT’ ye başvuru yaparak kendilerine elektronik posta adresi oluşturacaklar.

PTT’ye elektronik tebligat adresini oluşturmak üzere gidecek kurum yetkilisinin, imza sirküleri, kimlik belgesi, mersis numarasını içeren belge yanında olmalıdır.

Bütün bunları yaptık ve elektronik tebligat adresini oluşturduk. Asıl sorun ondan sonra başlayacak.

Elektronik Tebligat yoluyla gelen bilgi ve belge 5 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağından sürelerde beş günden sonra başlamış olacak.

Yani mahkeme, SGK ya da belediyeden size ulaştırılacak belge önceden elinize posta yoluyla yazılı olarak geliyordu.

Artık telefonunuza ya da bilgisayarınıza gelecek.

“Benim haberim olmadı, bana yazılı bir belge ulaşmadı” deme şansınız olmayacak.

İyi kullanabildiğiniz akıllı telefonunuz, sürekli kontrol etmeniz gereken bir bilgisayarınız ya da bu işleri sizin adınıza yapacak dikkatli bir yardımcınız olması şart.

Süresini kaçırdığınız bir işlemin sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Onun için bu sistemde çok dikkatli olmak zorundasınız.

Cevabını bilmediğim ama merak ettiğim bir konu var…

Yıllardır “e.Devlet” şifresiyle zaten dava, tapu, emlak vergisi, vergi borçları, sosyal güvenlik gibi bir çok bilgiye ulaşabiliyorken, Elektronik Tebligatı başka bir prosedüre bağlamanın gerekçesini anlayamadım.

Şirketlerde, yöneticilerin “e. Devlet” sistemi üzerinden tebligatları yapılabilirdi diye düşünüyorum.

Gerekçe güvenlikse…

“e. Devlet”i güvenli hale getirmek hepimiz için daha doğru olurdu.

 Sayfa Adresi: http://www.egedesonsoz.com/yazar/tuzel-kisilere-elektronik-tebligat-donemi-basladi/12753