İzmir de  Eğitim 4.0  yolculuğu başladı
İzmir'de 'Eğitim 4.0' yolculuğu başladı
Geleceği Paylaş sivil insiyatifi, İzmir Educators Network (IEN) SENTEZ toplantısı ile Eğitim 4.0 yolculuğunu başlattı. 
15 Ocak 2018 Pazartesi  13:58

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen  IEN SENTEZ toplantısı kapsamında; üç aydır 6 ayrı etapta gerçekleştirilen İzmir Educators Network katılımcıları eğitimi odak noktasına alarak; gelecek vizyonu, geleceğin eğitiminde dersler, gelecek için sürdürülebilir sorumluluk projeleri, geleceğin eğitiminde ihtiyaç haritası sorularına cevap aradı ve Eğitim 4.0 geleceğinin adımlarını attı. 

DİSİPLİNLERARASI PAYLAŞIM 
Her ay gerçekleştirdikleri İzmir Educators Network etkinlikleri ile eğitim alanında fark yaratan uzman eğitimcileri bir araya getirdiklerini belirten Özge Can Görgün ‘Bu platform içerisinde; bilgi alışverişinde bulunmayı, ortak projeler için çalışmalar gerçekleştirmeyi ve farklılıkları paylaşarak fark yaratmayı hedefliyoruz. Etkinliklerimize katılan eğitimcilerin network oluşturması amacı ile interaktif bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bireysel gönüllülük ilkesi ile Drama Eğitmeni Onur Kara ile başladığımız ve sorumluluk bireyseldir anlayışı ile Sivil Toplum Gönüllüsü Oya Demir ile oluşturduğumuz Geleceği Paylaş Platformu tarafından desteklenen etkinliklerimizin ilk etabı tamamlandı. Bugün ikinci adım olan IEN SENTEZ toplantısını geniş bir katılım ile gerçekleştirdik.  Amacımız eğitime gönül vermiş, gelecek için eğitimin önemine inanan herkesi biraraya getirmek.’

HERŞEYİN TEMELİ NETWORK
Teknolojide yaşayan gelişmelerin iletişim biçimlerini etkilediğini belirten Drama Eğitmeni Onur Kurtuluş Kara ‘İletişim ve sosyalleşmenin geldiği nokta bireyler arası yüzyüze ilişkilerin ve paylaşımların önemini gittikçe daha fazla ortaya koyuyor. Özellikle geleceğin belirlenmesinde çok önemli bir role sahip eğitmenlerin bir araya gelmesi ve interaktif ortamda yüzyüze paylaşımlarda bulunmaları, tanışmaları artık vaz geçilmez bir şart. Amacımız IEN kapsamında eğitim alanında emek harcayan kişileri bir araya getirerek sosyal bir platform yaratmak. Hem yeni uygulama modellerini konuşmak hem de gelecek için farklı işbirliklerinin gelişmesini sağlamak. Artık sadece tanışmak yeterli değil. Bu iletişimi sürdürmek çok daha fazla önemli. Gerçekten sürdürülebilir projeler gerçekleştirebilmenin temelinde network var.’

ÖĞRENEREK ÖĞRENMEK, ‘BİRLİKTE’ ÜRETMEK
Dünyadaki hızlı değişimin yaşam şekillerini, sorumluluk anlayışını ve iş yapma biçimlerini değiştirdiğini belirten Oya Demir, ‘Geleceği Paylaş; sorumluluk kavramının bireysel olduğu fikrinden hareket ederek temelini ‘bilgi’ ve ‘eğitim’ olan bir sürece yaymayı planlıyoruz. Bu süreci; sürdürülebilir, inovatif, öğrenerek öğreten bir süreç olarak gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bilgi ve eğitimin bir araya getirilmesi, paylaşılması, analiz edilmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi, en önemlisi ise doğru yorumlanması ile; sonuç odaklı stratejik kararlar almak, riskleri yönetmek, inovatif fikirleri hayata geçirmek ve yapılan herşeyi farklılaştırmak mümkün. En önemlisi ise; bütün bunları uygulayarak sorumluluk projeleri, iş yapma şekilleri ve hayatın her alanı ‘gelecek için’ daha ölçülebilir, etkin ve verimli hale getirilebilir. Buradan yola çıkarak Geleceği Paylaş düzenli olarak gerçekleştirmeye başladığı İzmir Educators Network çalışmalarımızın ikinci adımı olan IEN SENTEZ toplantıları ile Eğitim 4.0 geleceğinin adımlarını attık. Bu sürece katkı sağlayan,  ‘birlikte’ çalışma ve fikirler üretme sürecini gerçekleştirdiğimiz bütün eğitimcilerimize teşekkür ederiz. ‘ Sayfa Adresi: http://www.egedesonsoz.com/haber/izmir-de-egitim-4-0-yolculugu-basladi/973932