HABERLER>GÜNCEL
16 Temmuz 2020 Perşembe - 14:34

Güçbirliği A.Ş.'den ‘Basmane Çukuru’ için veryansın: Odaya hiç yakışmadı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile TMSF Başkanı Muhiddin Gülal arasında gerçekleşen “Basmane Çukuru” görüşmesinin yankıları sürüyor. Şehir Plancıları İzmir Şubesi Yönetim Kurulu açıklamasında Basmane Çukuru‘ndaki özel mülkiyete geçirilen hisselerin hileli olduğu iddiasına Güçbirliği A.Ş.’den sert yanıt geldi.

Güçbirliği A.Ş. den ‘Basmane Çukuru’ için veryansın: Odaya hiç yakışmadı!

EGEDESONSÖZ- 3 Temmuz tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile TMSF Başkanı Muhiddin Gülal arasında geçen görüşmenin detayları ile ilgili olarak Gazeteci Fatih Yapar’ın kaleme aldığı köşe yazısı ile ilgili olarak bir açıklama da Güçbirliği A.Ş.’den geldi.

Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamanın eleştirildiği yazıda Güçbirliği A.Ş.’nin kooperatif mantığı ile kurulduğu ve 3 bin kişinin ortak olduğu belirtilerek “sermayeye peşkeş çekilme iddiası, odaya yakışmamış olup, müvekkil şirketlere de hukuki yönden zarar verici bir beyandır. 'Hukuksuz ve hileli bir evrak' gibi iftiraları, öne süren oda, bunları açıklayacak maddi bulgular gösteremeyeceği cihetle haklarında hukuken yapılacak olan gereğine katlanmak zorunda kalacaklardır” denildi.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI'NIN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

KÖŞE YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Güçbirliği A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal’ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yaptığı ziyaret sonrası, bir internet sitesinde yayınlanan kulis yazısında, Basmane Meydanı ile ilgili bir pazarlığın yapıldığı ifade edilmişti.

Bu yazı üzerine Şehir Plancıları Odası’ndan gerçekleri tüm açıklığıyla yansıtmayan, hukuka ve vicdana sığmaz ifadelerle dolu bir açıklama gelmiştir.

İlk olarak; TMSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen, Şehir Plancıları Odası gibi resmi bir kurumdan, kulis bilgilerine dayanarak yapılan bu açıklamayı yadırgadığımızı ve manidar bulduğumuzu ifade etmek isteriz.

Kamunun hukukundan bahsedenler, öncelikle kamu hukukunu bilmelidir. Kamu hukukunu koruduğunu ifade eden Şehir Plancıları Odası’nın,  Basmane Meydanı ile ilgili yaptığı ve Güçbirliği Holding’i hedef alan beyanları, gerçek dışı ifadeler, iftira ve hakaret içermektedir. İzmir’deki meslek odalarının her zaman İzmirli saygın avukatları olmuştur. Ancak, beyanları büyük yanlışlıklarla dolu olan Şehir Plancıları Odası’nın, bu açıklamayı hukuki görüş almadan yaptığı açıkça ortadadır. Yanlış gözlemlerle beyanda bulunan oda, hem kamu hukukunu, hem herhangi bir şirket hakkındaki olumsuz beyanlarının tazminat yükümlülüklerini, bunun sorumlularının da yönetim kurulu üyeleri olduğunu bilmelidir.  Oda Yönetimi ancak böylece, açıklama yaparken hakaret etmemeyi öğrenecektir.

Bilindiği gibi belediyeler komün idareleridir. Yani yerel halkın idareleridir. Yerel halkın, siyasi partilerin temsilcilerinin oluşturduğu belediye meclislerinin kararı ile imar vs. eylemleri yaparlar. Böylece yerel halk temsil edildiği üyeleri vasıtası ile imar vs. hareketlerini onaylar veya reddeder. Bu hususu öncelikle Şehir Plancıları Odası’nın bilmesi gerekir. Zira bu meslek odasının da işlerinin dayanakları imar planlarının yapılması sürecinde de böyle oluşturulur. Yani bir meclis kararı olmadan inşaat sözleşmesine gidilemez, sermayeye arsa vs. gibi unsurlar peşkeş çekilemez, bununla da bitmez. Yasa gereği, yapılacak işin devlet ihale kanununa uygun olarak ihaleye çıkarılması zorunludur. Şunun altını çizmek gerekir ki, resmi ihalede Şehir Plancıları Odası’nın peşkeş kavramı ileifade etmiş olduğu her hangi bir imtiyaz olmaz. Basmane Meydanı ihalesi kamu idaresi sayılan belediye tarafından yapılmıştır. Şimdi buna “yasal dayanağı yok” diyebilen Şehir Plancıları Odası’nın görüşünün, yasal dayanağı nedir? İşte bu iftira beyanı mesuliyetlerinin kaynağıdır. 

GÜÇBİRLİĞİ 3 BİN ORTAKLI BİR BİRLEŞİMDİR
Basmane Meydanı Proje ihalesini kazanan iş ortaklığı’nda ortaklardan Güçbirliği, adeta bir kooperatif mantığıyla 3000 ortakla kurulmuş ve adını da bu birleşimden almıştır. İş Ortaklığının diğer şirketi halka açık bir şirket olan EGS Gayrimenkul Yatırım’dır. Bu şirketler, bu günlerde sıkça basında adı geçen belli bir sermaye grubuna ait imtiyaz sahibi diye olumsuz nitelendirilebilecek kuruluşlar değildir. Yani sermayeye peşkeş çekilme iddiası, odaya yakışmamış olup, müvekkil şirketlere de hukuki yönden zarar verici bir beyandır. 

Diğer yandan bu ihale sonucu yapılması zorunlu olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi iş ortaklığı’nın bileşenleri olan Güçbirliği ile EGS Gayrimenkul Yatırım iken, Şehir Plancıları Odası basına yaptığı beyanlarda kasıtlı olarak sadece Güçbirliği’ni hedef almış, pazarlık usulü ile sözleşme yapıldığı yalanını öne sürmüş ve şirketimize zarar vermiştir. Yukarıda da beyan ettiğimiz gibi yapılan ihale yarışma niteliğindedir. Asla pazarlık usulü değildir. İncelemeden basına görüş açıklamak gerek Belediye gerekse iş ortaklığı olan taraflar bakımından iftira suçunu oluşturmaktadır.

İNŞAAT HUKUKİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE TAMAMLANAMAMIŞTIR
İnşaatın öngörülen sürede bitirilemediği ifade edilmiş ise de; inşaat yüklenici şirketler nedeniyle değil, imar planlarını hukuka uygun yapamayan belediyenin kusurlu olması sonucu “Hukuki imkansızlık” nedeniyle bitirilememiştir. Yüklenici şirketler, belediyeye sözleşme gereği maddi ödemeleri süresinden önce yapmış, Kahramanlar Otoparkı’nı karşı edim olarak yapıp teslim etmiş ve çok ciddi bedellerle teminatlarının yıllık ödentilerine tahammül ederken, arsa sahibi belediyenin, imar planındaki hatalarının giderilmesine tahammülü devam etmiştir.

Üstelik Basmane Meydanı’nda tarafımızca yapılan proje ve inşaat masrafları, milyon dolarları bulan gelir kaybıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de defaatle ifade ettikleri gibi imar planı sorunları çözülememiştir.

Yani Şehir Plancıları Odası’nın açıklamasında vurgulandığı gibi; Basmane Meydanı’nın Basmane Çukuru’na dönüşmesine neden olan süreçte, Güçbirliği Holding’e bağlı Güç Yapı şirketinin, maddi ve hukuki hiçbir sorumluluğu yoktur. Şunu da belirtmeliyiz ki, Basmane Meydanı ile ilgili olarak İş Ortaklığı PİLOT FİRMA’sı Güç Yapı Şirketi olarak, çözümcü yaklaşım olasılığı ile her dönemde belediyeye iyi niyetle bir çok alternatif çözüm yolu sunulmuş, ama hiç birinden sonuç alınamamıştır.

Güçbirliği’nin çok ortaklı yapısı yanında EGS GYO A.Ş.’nin halka açık olması sebebi ile on binlere ulaşan ortak sayısı ile hukuki süreçte tartışılan kamu menfaati unsurunun esaslı olarak bu projenin bitirilmesi ile oluşacağı açıkça ortadadır. Nitekim bugün ortaklardan biri olan EGYO A.Ş.’nin Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Başkanlığı’nca temsil ediliyor olması da projeye kamusal bir nitelik ve sorumluluk kazandırmış bulunmaktadır.

GERÇEK DIŞI VE YANILTICI BİLGİ VERME (BÜYÜK YALAN)
Şehir Plancıları Odası’nın beyanında belirttiği gibi 2001 yılında Güçbirliği’ne ait şirketlere TMSF tarafından el konulmamıştır. Bu beyan tamamen gerçek dışıdır. Bankalar yasasına tabi olmayan şirketlerin yönetimine, TMSF tarafından el konulması mümkün olmadığı gibi, müvekkil şirket hukuken ve fiilen halen ayakta olup, bu yalan beyanla çok sayıda ortağın endişelenmesi amacı güdülmesi suretiyle, şirket hukukuna verilen zararın sorumluları da doğru araştırma yapmadan basına beyanda bulunan oda yöneticileridir. Oda yöneticileri bu beyanla ticari itibar zedeleme suçu işlemişlerdir.

Bu meselede TMSF’nin mevcudiyeti, şirketimiz nedeniyle değil, EGS’nin yönetimini üstlenmiş olması nedeniyledir. Oda yöneticileri ise gerçeği araştırma zahmetine girmeden, Güçbirliği’ni hedef almış ve bu beyanlarıyla sorumlu olmuşlardır.

Öte yandan, TMSF’den Basmane Meydanı arazisini ihaleyle alan ve inşaata yasal sürede başlayamadığı için geçen yıl iade eden şirket, yaptığı ön ödemeyi, tüm masraflarıyla birlikte geri almışken, İş ortaklığı taraflarının 30 yıl önce bu projeye yatırdığı büyük rakamların tek kuruşunu geri alamamış olması, tarafımıza yapılan haksızlığın boyutunu açıkça ortaya koymaktadır.

“Hukuksuz ve hileli bir evrak” gibi iftiraları, öne süren oda, bunları açıklayacak maddi bulgular gösteremeyeceği cihetle haklarında hukuken yapılacak olan gereğine katlanmak zorunda kalacaklardır.

“Gözü doymak bilmeyen sermaye” gibi bir hakarete maruz bırakılanlar, bu şirketleri oluşturan çok ortaklı yapılardaki vatandaşlardır.

Kamu idaresi elbette resmi ihale ile kurduğu hukuki ilişkinin gereği olan tazminatları ödemek suretiyle kihaklarında dava açılmıştır; ilişkiyi sona erdirme iradesine sahip olup, bir meslek odasının korumasına ihtiyaç duymayacaktır.

Ne acıdır ki, Şehir Plancıları Odası’nın açıklaması; resmi bir kurumun, resmi bir ihale sonucu kurmuş bulunduğu hukuki sözleşmeye ilişkin ödemenin önemli bir bölümünü aldıktan sonra, “Burada kamu yararı var” diyerek hiçbir bedel ödemeden geri almasını meşru kılacak bir tavrı desteklemektedir. Böyle bir tavrın, bir hukuk devletinde onay görmesi, mümkün değildir. Üstelik bu işin muhatabının, çok ortaklı halka açık bir şirket olması, yapılan haksızlığın geniş bir kitleye yönelik olduğu gerçeğini de doğurmaktadır”

 
Konsolos Başaran'dan Soyer'e şükran ziyareti
 
Teslim olan PKK'lı ailesiyle buluşturuldu
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
İzmir'e LGS gururu: Enes tam puan çekti!
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda sınava 42 farklı ilden katılan 181 ...
Bakanlıktan Kuş Cenneti’ne koruma kalkanı: Ot toplamak bile yasak!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı flamingoların yaşam alanı olan kuş cennetini ...
'Cenazeye katılmadın' kavgası: 2 ölü!
Antalya'da, cenazeye katılmama nedeniyle 6 aydır husumetli olan iki aile ...
 
Uyuşturucu kuryesi Seda: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Bolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 ...
Cumhur BULUT yazdı... Mustafa Kemal’in Ayasofya’sı
Cumhur BULUT yazdı... Mustafa Kemal’in Ayasofya’sı
İzmir'in turizm cennetinde o plaja çifte sertifika
Pandemi nedeniyle turizmdeki önceliğini güvenlik ve hijyen olarak belirleyen ...
 
CHP 'çoklu baro' için AYM'ye başvurdu
CHP kamuoyunda “çoklu baro düzenlemesi” olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık ...
Bir kamyonet dolusu adamla kavgaya gittiler!
Esenyurt'ta kamyonetle baskına gelip bir kişiyi bıçaklayan saldırganlar serbest bırakıldı.
İlçede şok: Nişana giden 75 kişiye karantina!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişana katılan 1 kişinin koronavirüs testi ...
 
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
İbn Rüşd’ü birazcık anlasa şu dünya
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
‘Tosun’ Ailesi’nin ağlatan hikayesi!
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Little Boy-Minik Oğlan
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Birleşik Krallık’ta sosyal medyaya kontrol baskısı
Fatih YAPAR
Fatih YAPAR
FETÖ’nün kripto hamlesi!
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Tezgahtaki etiketler keşke böyle kalsa!
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Alaçatı’yı yazmak…
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Nasıl anlamalı?
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
İktidara taşıyan bildirge!
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
Ormanlarımız için ne yapmalıyız!
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva