HABERLER>POLİTİKA
27 Şubat 2020 Perşembe - 17:44

CHP İzmir’in sonuç bildirgesi tamam!

İzmir İl kongresinin sonuç bildirgesi hazırlandı.

CHP İzmir’in sonuç bildirgesi tamam!

EGEDESONSÖZ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nün geçtiğimiz 8 Şubat’ta gerçekleşen kongresi için sonuç bildirgesi hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığının 37.Olağan İzmir İl Kongresi Sonuç Bildirgesi yayınlandı. 8 Şubat 2020 tarihinde yapılan CHP İzmir 37.Olağan İl Kongresinde delegelerin önergesiyle kurulan ve Kazım Umdular, Yasemin Menokan, Galip Dinçer Cengiz, Binali Gül, Ahmet Yıldız, Gözde Yiğit, Ahmet Bahri Yalaz ve Mümtaz Rodos’tan oluşan İl Kongresi Sonuç Bildirgesi Komisyonu’nun hazırladığı bildirge CHP İzmir İl Başkanlığının resmi web sitesinden yayınlanarak, kamuoyuna sunuldu.

Bildirgede şu ifadeler yer aldı:

Bugün ülkemiz demokrasi mücadelesindeki yeri ve önemi tartışılmaz olan Güzel İzmir'imizin İl delegeleri olarak, İl Kongremizi bir demokrasi şölenine dönüştürme sorumluluğuyla gerçekleştirdiğimiz kongremizde aşağıdaki değerlendirme, tespit ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna duyuruyor, yeni dönem yönetim kurulumuz ile il disiplin kurulu ve kurultay delegelerimizin çalışmalarını bu anlayış ve ilkeler doğrultusunda, tüm üyelerimizle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz.

Demokratik cumhuriyeti, parlamenter sistemi yok etme projesi olan 16 Nisan 2017 tarihindeki Referandum sürecinde bütün baskılara rağmen özveriyle, fedakarca karşı duran başta partimiz, diğer siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla oluşan hayır bloğunun ‘’bir olma, birlikte olma’’ anlayışını 24 Haziran 2018 seçimlerinde de daha da geliştirilerek yaşama geçirilmesi istekliliğimize ve çok yönlü çabalarımıza rağmen seçimlerde ortak özlemimiz olan iktidar olma sonucuna ulaşılamamıştır. Ancak 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ve 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Yerel Seçimlerinde CHP öncülüğünde gerçekleşen toplumumuzun yüzde 65’ine ulaşan başarı iktidara giden yolumuzun umudu, coşkusu olmuş ve iki mavi gözün ışığındaki yürüyüşümüzün kararlılığını daha da güçlendirmiştir.

Genel Merkezimizin kongreler takvimiyle birlikte İlimizde muhtarlık bölgelerinde ve ilçe kongrelerimizde parti içi demokrasinin, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini vererek “birlikte üretmek, birlikte yönetmek” anlayışını yaşama geçirip, tazelenip, yenilenerek CHP’nin gücüne güç kattık. Bugün de aynı anlayışla İl kongremizi, birlik, beraberlik içinde geleceğe umutla bakarak ve coşkuyla gerçekleştiriyoruz.

Biliyoruz ki Türkiye bugün sosyal bir bunalım ve ekonomik krizin içerisindedir. 96 yıllık Cumhuriyetimiz, hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük sorunlarla karşı karşıyadır. AKP iktidarı 17 yıldır ülkemizi ‘’tek adam’’ın iki dudağı arasına hapsetmiş, emeği ve üretimi yerlerde süründürmüş, eğitimi, kültürü ve sanatı yozlaştırmıştır. AKP İktidarı, yargıyı kuşatan kendine bağımlı kılan, hukuksuzluklarıyla, adaletsizlikleriyle, eğitimi yap-boza döndürerek çağdışı kılacak gerici unsurları derinleştiren yasalarıyla, üretim yerine gelir eşitsizliğini arttıran rant, borç ve faize dayanan, ithalat ve sıcak para eksenli ekonomi politikalarıyla, yeraltı ve yerüstü kamu kaynaklarımızı çevreyi, doğayı ve tarihi kültürel değerlerimizi katleden yağma politikalarıyla ülkemizi yangın yerine çevirmiştir. İşsizlik rekor seviyelere ulaşmış, can alıcı noktaya taşınmıştır. İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle aileleri ile birlikte yaşamını sona erdiren insanlarımızın trajedisi, insanlık utancı olarak toplumumuzda onulmaz acılar yaratmaktadır.

AKP iktidarı, 17 yıldır; siyaset, tarikat, ticaret örgütlenmesini derinleştirip iktidar gücünü sivil dikta boyutuna taşımıştır. Emperyalist güçlerin bölgesel politikalarının maşası AKP, ülkemizi uluslararası karanlık maceralara itmiş ve itmektedir.

Tüm bunlara karşı duran işçiye, memura, köylüye, emekliye, öğrenciye, iş insanına, sanatçıya, gazetecilere, aydınlara toplumun yandaşı görmediği her kesimine 'taraf olmayan, bertaraf olur' söz ve uygulamalarıyla, seçilmiş yerel yönetimleri vesayet altına almaya yeltenen, çalışamaz duruma düşürecek düzenlemeleriyle ve hatta seçilmiş yerel yöneticileri görevden alıp yerine kayyum atamaları yaparak seçmenlerin iradesini gasp ederek ülkemizi bir korku imparatorluğuna dönüştürmüştür. Bu en zorlu koşullarda dahi Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak zorundayız.

Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partililer, cumhuriyetin kurucusu olan, “Egemenlik Ulusundur” diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçılarıyız…

Biz Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini başlattığını bildiğimiz ve asla unutmadığımız için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Biz Cumhuriyetimizin ve Partimizin temeli olan Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayacağımız için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Bugün Türkiye’de adı konulmamış bir devlet sistemi var.

Biz söylüyoruz!...

Bu AKP’nin yandaşları için oluşturduğu bir devlettir.

Bu devlet yapısında adalet yoktur;

Hukuk yoktur;

Demokrasi yoktur.

Bu bir tek adam rejimidir.

Bu devlette, yargı yürütmenin emrindedir, basın büyük baskı altındadır, üniversiteler susturulmuştur, sendikalar-sivil toplum kuruluşları dışlanmış, yok sayılmıştır.

Bu tek adam rejiminin en büyük düşmanı, Halkımızın ise en büyük dostu Cumhuriyet Halk Partisidir.

Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi yok olursa, demokratik cumhuriyet yok olur. Ama asla unutmasınlar ki; Cumhuriyet Halk Partisi, darbelere ve diktatörlere boyun eğmemiştir ve hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, halkımızın var olma iradesinin adıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsızlık ve özgürlük sevdasıdır; yurttaşlarımızın birlik ve kardeşlik andıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, ülkesini ve herkesi ayırt etmeden sevmenin adıdır.

Türkiye'nin bugünkü gündemi özgürlük, barış ve demokrasidir. Öncelikle “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesiyle barış istiyoruz. Demokratik ve özgür bir toplum istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Referandumda demokratik parlamenter rejim için toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşıp hayır blokunun öncülüğünü yaptık. Biliyoruz ki; mühürsüz referandumda alınan meşru olmayan sonuçla, Kuvvetler Ayrımı ve Demokratik Parlamenter Rejim sona erdirilip yargı erki siyasetin emrine verilerek tek adam rejimi fiilen uygulamaya konulmuştur. Ardından Hak, Hukuk, Adalet yolunda yürüyerek Maltepe Meydanı’nda milyonlarla tek yürek, tek akıl “herkes için adalet” diye haykırdık. 24 Haziran 2018 genel seçimlerine bu anlayışla yine partimizin öncülüğünde Millet İttifakı’nı oluşturarak katıldık. Ortak özlemimiz olan iktidar olma yolunda istediğimiz sonucu alamasak da bu yolda azımsanamaz başarı elde ettik ve bu kararlı anlayışımızın karşılığında 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmir’e ve diğer illerdeki partimiz çalışmalarına da destek vererek dayanışma içinde tüm ülkemize umut olan başarılara hep birlikte imza attık.

Çünkü biz insanca ve hakça yaşamak istiyoruz. Demokrasinin önündeki tüm engellerin ancak sol ve sosyal demokrat bir partiyle aşılacağına inanıyoruz.

Sosyal gelişmenin, ekonomik gelişmeyle taçlandırıldığı bir düzen istiyoruz. Üreten ve ürettiğini hakça paylaşan, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Eşitlik, özgürlük ve demokrasiden ödün vermeden, ekonomik gelişmeyi sağlamak ve toplumsal refahı yaygınlaştırmak için bilime, bilgiye, birikime dayalı, açık ve dürüst bir devlet yönetimi oluşturmak zorundayız. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Kadınlara, gençlere, çocuklara gereken önemi ve değeri vermeden Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunmak, geliştirmek, özgür, laik ve çağdaş demokrasiyi yaşatmak olanaksızdır. Kadınlara ve gençlere inanan ve güvenen, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşan, çocuklarımızı geleceğimiz olarak gören bir parti olduğu için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımcılığını reddetmek, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmak demokrasinin temel unsurudur. Hiçbir ayrım ve ayrıcalık yapmadan, tüm yurttaşlarımızın kültürlerini ve inançlarını korumak, güçlendirmek ve yaşatmak sosyal demokratların görevidir.

Türkiye'nin demokratik parlamenter rejiminden, üniter devlet yapısından hiçbir ödün vermeden, öncelikle şiddeti ve terörü reddederek, ivedi ve akılcı, ekonomik, sosyal ve demokratik açılımlarla, Kürt yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız. Demokrasi, barış konusunda kararlı ve öncü olan, insan hak ve özgürlüklerini ilke edinmiş bir parti ancak bu sorunu çözebilir. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Özgür bireylerin toplum içinde birlikte mutluluklarını savunmak, emekten ve halktan yana olmak, emperyalizme, militarizme karşı durmak, devrimci ve sol politikalar üreterek sürekli gelişimi sağlamak için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

AKP iktidarı, farklı görüşleri susturmaya yönelik soruşturmalarıyla, mahkemeleriyle, medya ve özel sektör üzerinde uyguladığı mali dahil her türlü baskıyla, sivil toplum örgütleri ve sendikalar üzerindeki hukuksuz baskıcı uygulamalarıyla yarattığı yoksulluğu, eşitsizliği, adaletsizliği yönetmeye çalışmaktadır.

CHP'nin iktidarındaki yerel yönetimlere her geçen gün artan, taciz boyutuna varan baskı uygulamaları; AKP’nin bu ilkel, gerici ve faşizan anlayışının bir başka göstergesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerimiz CHP’nin onurudur. CHP yerel yönetim anlayışında rant odaklı değil insan odaklı projeler esas alınır. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük esas alınır. Hak, hukuk, adalet esas alınır. İşte bu yüzden biz, dün de boyun eğmedik, yarın da boyun eğmeyeceğiz. Devrimci ozanımız Adnan Yücel’in dediği gibi “Durmak yok bu koşuda/teslim olmak yok/ağıt yok dilimizde/Dizlerde titreme yok/……/Sizin sesiniz olup sizi haykıracağız/Biz kazanacağız’’

Adalet için, özgürlük için sonuna kadar direnmeliyiz. Çünkü biz İzmirliyiz. Çünkü biz düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in torunlarıyız. AKP iktidarı, seçimlerde dize getiremediği İzmir’i abluka altına almaya çalışmaktadır. Ancak biz partililerimizle el ele verip, halkımızla kucaklaşıp bu ablukayı dağıtacağız. Çünkü biz insanca bir yaşam ve herkese adalet için; çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokrasiyi kurmak için, sosyal hukuk devleti anlayışını egemen kılmak için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Ortak tek bir hedefimiz yerelde ve genelde, Cumhuriyet Halk Partisi’ni tek başına iktidar yapmak olmalıdır. Önce İnsan, Önce Türkiye, Önce Birlik diyerek İl örgütümüzün kurumsal birikimleri ve deneyimleri, gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın şefkati ve çalışkanlığıyla, ak saçlılarımızın tecrübesiyle ve yenilenmenin sinerjisiyle İl örgütümüzü daha etkin ve güçlü kılmalıyız.

Çünkü asıl değişimin ve yenilenmenin siyasi kültürden, sol ideolojik tutarlılıktan geçtiğini biliyoruz. Bugün bu tutarlılığı yaratarak halkımızla kucaklaşmak, örgütümüzü daha etkin, daha güçlü kılmak ve Cumhuriyet Halk Partimizi yerelde ve genelde iktidara taşımak için bir aradayız.

Genelde ve yerelde halkın iktidarı hedefine ulaşmak için, demokratik, çoğulcu, katılımcı, dayanışmacı, üretken, etkin ve güçlü, birlikte üreten, birlikte karar alan, birlikte uygulayan CHP İl Örgütü’nü oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

İl kongremizin tamamlanmasıyla birlikte, yeni dönem il çalışma programında aşağıdaki konulara yer verilmesini talep ediyoruz.

1) Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışı egemen kılınarak “ortak akıl” geliştirilip kurumsal derinliği ile dinamik, daha etkin ve yaygın olarak yaşama müdahil olan bir İzmir İl Örgütü yapısı, katılımcılık ve dayanışma esas alınarak daha da geliştirilmelidir.

2) Siyasal, toplumsal, bilimsel, kültürel alanlardaki evrensel gelişmelerimizin ülkemize ve İzmir yereline yansımalarını üyelerimizle birlikte tartışma olanakları sağlayacak toplantılar düzenlenmelidir. İdeolojik açıklık ve berraklığı hedefleyen, bu ortamlarda Parti Tüzüğümüz ve programlarıyla bütünsellik sağlanmalıdır.

3) İzmir özelinde yer alan üniversiteler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle işler ve işlevsel iletişim ortamı yaratılmalıdır. İl komisyonlarımıza bu kurum ve örgütlerden partili üyelerimizin katılımına azami özen gösterilmelidir. Bu amaçla AR-GE Bilim Yönetim Kültür Platformu çalışmaları kurumsal yapısı güçlendirilerek devam ettirilmelidir.

4) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Partili Meclis Üyelerimizin katılımıyla farklı ilçelerden temsiliyet esasıyla “Sürekli Yerel Yönetim Çalışma Grubu” kurulmalı ve yerel yönetimler, İl-İlçe yönetimleri arasındaki çalışmaların eşgüdümüne ve siyasal sinerji yaratılmasına katkıda bulunulmalıdır.

5) Yerel ve ulusal basınla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu alanda uzmanlığı ve deneyimi olan üyelerin katılımıyla “Basın-Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Çalışma Grubu” oluşturulmalıdır.

6) İzmir İl Örgütü Çalışmalarının üyelere, halkımıza duyurulması amacıyla haftalık periyotlarda “E-Bülten” ve en geç iki aylık periyotlarda “CHP İzmir Bülteni” yayımlanmalıdır.

7) İzmir İl sınırları içerisinde İlçe Örgütlerimize bağlı mahalle temsilcilerinin, sokak, apartman ve iş yeri temsilcilerinin nicelik ve nitelik olarak etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amacıyla anılan birimlerin seçimle oluşturulması sağlanmalı ve kurumsallığını geliştirici uygulamalara tüm örgütümüz ağırlık vermelidir.

8) Partimize yeni üye kazandırılması yönünde özendirici, etkin çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

9) Parti içi sürekli eğitim çalışmalarının işler ve işlevselliğini geliştirmek hedefiyle “Parti Okulu” çatısı altında Genel Merkezimizle, İl yönetimimizle koordinasyon içerisinde tüm üyelerin parti içi eğitimden yararlanması sağlanmalıdır.

10) Dünyada ve Ülkemizde kutlanan özel günler, haftalar ve Partimizin siyasi değer ve ilkeleri ile örtüşen günlerde katılımcı, çoğulcu bir anlayışla çok amaçlı etkinlikler düzenlenmesi örgütümüz çalışma programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

11) Gençlik kollarımızın, üniversiteli ve işsiz gençlerimizi hedefleyen çalışmalara ağırlık vermesi yönünde politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

12) Kadın kollarımızın, başta ev kadınlarını siyasallaştırmaya ve çalışma yaşamına dahil etmeye yönelik çalışmaları genişletilmeli, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırıcı süreli/sürekli etkinlikler gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

13) İl Danışma Kurulu toplantıları; “birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” anlayışını yaşama geçirecek, çalışma program ve planlarını oluşturacak şekilde üç aylık periyotlarda en geniş katılımla gerçekleştirilmelidir.

14) Parti içi demokrasi kültürünü içine sindirmiş, toplumda ve örgütümüzde saygın ve güvenilir bir yeri olan partililerin, öncelikle gençlerin ve kadınların yönetim kademelerinde görev almaları özendirilmelidir.

15) İl Örgütümüzle, yerel yönetimlerimiz ve halkın birlikte el ele yürüyebileceği katılımcı, dinamik bir örgüt yapısı oluşturulmalıdır.

16) Üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını tanımlayan yönetmeliğin uygulamaya geçirilerek genel ve yerel seçimlerde aktif üyelerin katılımıyla önseçim yapılması, demokratik kitle örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınması ve demokratik katılımcılığın işler ve işlevsel kılınması esas kabul edilmelidir.

17) İzmir’de partimizin iktidarda olduğu Büyükşehir ve İlçe yerel yönetimlerimizin çalışmalarının halkımıza etkin ve yaygın olarak anlatılması için İl ve İlçe örgütlerimiz seferber edilmelidir.

18) Bölgesel ve ülke genelini ilgilendiren sorunların çözümünde Ege Bölgesi’ndeki İl örgütlerimizle sürekli ve etkin koordinasyon sağlanmalı, İl örgütümüz bu çalışmalarda öncü rol üstlenmelidir.

19) İl örgütümüzün yukarıdaki çalışmaları gerçekleştirmek için fiziki çalışma koşullarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla yeni dönemde İl örgütümüze bina kazandırılması çalışmalarına ağırlık verilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

Hedefimiz; geçmişten aldığımız güçle yenilenerek ve gençleşerek çağdaş, demokratik, katılımcı, üretken, dürüst, çalışkan, umut ve güven veren, sevgi ve dayanışmayı egemen kılan;

Bir CHP İzmir İl Örgütünü hep birlikte yaratmak olmalıdır.

Sonuç bildirgemizdeki program ve hedeflerimizi yaşama geçirmek üzere, tüm delegelerimizi ve örgütümüzü katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Bu bildiri yeni dönem İl Yönetim Kurulumuzun yol haritası olacaktır.

Halkımız ve örgütümüz, tek dayanağımızdır, umudumuzdur, yarınımızdır.

Bugün Türkiye’nin CHP’ye, CHP’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak Güçlü ve Etkin Örgüte ihtiyacı vardır.

 
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı virüse yakalandı!
 
Robin Hood bu kez İzmir'de ortaya çıktı!
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Altuğ alatlı 27 Şubat 2020 Perşembe 17:55

Buna imza atan insanlar mahalleye değil kendi dükkanının önüne 2 tane yağmur kanalı açtırıyorsa chp halkın değil delegasyonun partisidir......Rantçı umarcı kullanıcı temizlenmedikçede aynı kalacaktır.

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
CHP İzmir'e ziyaretçi akını!
CHP İzmir’de gerçekleştirdiği il kongresinin ardından üst üste ikinci ...
Erdoğan: İdlib'te üç şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşuyor. ...
İzmir siyasetinde 'üniversite' kapışması!
Demokrasi Üniversitesi kampüsü planlarına Karabağlar Belediyesi tarafından ...
 
Gruşçu, konsey için Başkan Soyer’e seslendi: İade-i itibar istiyorum!
İzmir Kent Konseyi eski Başkanı Çağrı Gruşçu, Cumartesi günü gerçekleşecek ...
Başkan Taş’tan mesaj yağmuru: İktidar olmak dışındaki hiçbir savaşa girmem!
CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, “Örgütümü de kucaklayarak, dışarıda CHP’ye ...
'Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki rejim saldırılarına ilişkin 'Bütün ...
 
Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent ...
Deprem adımı: Büyük İstanbul planı hazırlıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası büyük İstanbul depremi için büyük ...
CHP'li Serter’den bakanlara 'Corona virüs' sorusu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, dünyaya ...
 
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Bu da geçer
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Trafikte yardımlaşma!
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Hoşgörü- Müsamaha- Tahammül- Tolerans…
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Ata’nın sayesinde yüzmeyi öğrendi!
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Tahammül sanatı
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Sessiz bir başkaldırı
Cumhur BULUT
Cumhur BULUT
Soyer’in İZSU ile ilgili bir yazı
Filiz SEZER
Filiz SEZER
Dinleme Sanatı
Metin ÖNEY
Metin ÖNEY
Devlet olmak…
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Beka…
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva