HABERLER>EKONOMİ
10 Nisan 2019 Çarşamba - 11:35

Albayrak: Kıdem tazminatı reformu hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı.

Albayrak: Kıdem tazminatı reformu hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'nın açıklandığı toplantıda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ağustos ayında yeni ekonomi yaklaşımımızı paylaştık. Ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak güçlü temeller üzerine inşa edeceğimizi ifade ettik. Eylül ayında orta vadeli programı yeni ekonomi programı ile kamuoyuyla paylaştık. Ortaya konulan hedeflere ulaşmak için reform programını hayata geçireceğimizi ilan etmiştik. Bugün reformların ilanı için buradayız. 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz adımları paylaşacağız. 2020 yılında önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüz adımları seneye anlatacağız.

Türkiye bir kez daha seçim dönemini geride bıraktı. Adeta demokrasi şöleni olarak başarını bir şekilde çıktı. Cumhur İttifakı vatandaşlarımızdan güçlü bir güvenoyu almıştır. Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. 

"KAMU BANKALARININ SERMAYESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. İlk alan bankacılık. Reel sektörü finanse etmeye devam etmesini temin etmek en önemli önceliklerinden biridir demiştik. Tahsili gecikmiş kredilerin oranı yüzde 4,2 düzeyinde. Tahsili gecikmiş alacakları bankacılık sektörü için bir risk oluşturmuyor. Sektörün daha dirençli hale gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda bir dizi önlemi alıyoruz. Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi için 28 milyar TL'lik DİBS kamu bankalarına verilecek. Bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. 

Özel bankalarımızın tarafında ise, Bankalar Birliği koordinasyonunda, BDDK ile birlikte sermayelerini güçlendirmek için, 2018 yılı karlarının dağıtılmaması ve buna benzer bir dizi adımı içeren stratejinin devamlılığını sağlayacağız. Özel bakalarımız yeniden sermaye planlarını yürütüyorlar. İhtiyaç halinde bu sermayelendirmeyi yapacaklar. Ulusal veri merkezini de kuracağız. 

Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, özellikle, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve olacak. 

"KIDEM TAZMİNATI REFORMUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan biri. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek. Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine kanalize edilmesini sağlayacağız.

Önümüzdeki süreçte güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz.  Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız.  Bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile, tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak. Hedefimiz her iki reformu da bu yıl hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu fonları hayata geçirmektir.   

Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır.

Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu hayata geçirilecek. Sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız. 

Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu işlemlerini bu yıl içinde tamamlayacağız. Bu şekilde reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi ve sağlıklı değerlendirme imkanı sağlanmış olacak.

"TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ MAYISTA AÇIKLANACAK"
Bir diğer adım enfasyon konusu. Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda geliyor. Bu konuda en önemli adımımız tarımda milli birlik projesi olacak. Mayıs ayında tüm kamuoyu ile paylaşılacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

"SERA A.Ş. KURULACAK"
Mevsimsel dalgalanmalarla enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera A.Ş kurulacak. Sera A.Ş bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5.000 hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek.

Yine bir diğer önemli adımı küçükbaş hayvancılık alanında atacağız. Ülkemiz coğrafi gerçeklerine uygun şekilde kırmızı et fiyat istikrarını Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi ile destekleyeceğiz.

Hal yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içerisindeki payının artırılması hedeflenerek toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının oluşturulmasını sağlayacağız. 

Bu kapsamda tarladan sofraya daha kısa, daha etkin, daha rekabetçi ve daha denetlenebilir bir değer zinciri oluşturacağız.

"MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Diğer adım bütçe disiplini. Sıkı maliye politikası en temel politikaların başında geliyor. Bütçeyle ilgili spekülasyonlara karşı güçlü tablonun farkında olmalarını arz ediyoruz. Bütçe hedefleriini tutturacak tasarruf adımları devam edecek. Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz. Bir kısım sektörlere vergi teşvikleri sağladık. Yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak, enflasyon etkisi minimum olacak bazı adımlar atacağız. 

"DOLAYLI VERGİLER AZALTILACAK"
Vergi dönüşümü reformu. Detaylarını bu yıl içinde sunumla ortaya koyacağımız bu çalışma sürüyor. Yeni vergi mimarimizde, istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi’ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız. 

Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız. 

Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız.

"SOSYAL GÜVENLİK REFORMU BU YIL İÇİNDE AÇIKLANACAK"
Sosyal güvenlik reform paketini bu yıl içinde açıklanacak. Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız.  Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız.

Bir diğer reform alanı yargı alanı. Kapsamlı bir katılımla hazırlanan bu reform paketi Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.  Yargı reformunun vizyonu; "güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi" olacaktır.Ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki çalışma alanı. Yargı sisteminin kalitesi hızı yatırım ortamını geliştirmenin temel şartarı arasındadır. 

"İHRACAT MASTER PLANI AĞUSTOSTA DUYURULACAK"
İhracat noktasında Ticaret Bakanlığımız, ağustos ayında açıklayacağı plan ile kısa-orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ülkemiz ihracatının arttırılması için sürdürülebilir bir stratejinin yürürlüğe konması ve bu stratejiden sapmadan doğru adımların atılmasını sağlayacak.  İhracatın ithalatı karşılama oranının sürdürülebilir bir şekilde artırılması için stratejiler oluşturulup bunların uygulanması için gerekli adımlar ortaya konulacak.

Ağustos ayında açıklanacak plan ile katma değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması amacıyla, etki analizleri yapılarak ihracatta devlet yardımlarını yeniden düzenlemek, hedef ürün ve pazarlara odaklanmış bir bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının yükseltilmesini sağlanacak. 

"300 ÜRÜN İÇİN YERLİLEŞTİRME PROGRAMI"
Sanayide yerlileştirme programı. Sanayi Bakanlığımız, bu program ile, Ar-Ge’den yatırım ve ihracata tüm adımların tek pencereden yönetildiği, arz-talep bileşenlerinin desteklendiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik stratejileri hayata geçirilecek. 300 ürünün yerlileştirmesini ortaya koyacak bu programı Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşacak.

"TURİZM MASTER PLANI EYLÜLDE"
Turizm master planı. Turizm Bakanlığımız Turizm Master Planı'nın hazırlığına başlamış olup tüm paydaşların katılımı ile hazırlanacak olan Turizm Master Planı Turizm Bakanımız tarafından Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu plan çerçevesinde turizmde hem ülke ve desitnasyon çeşitliliğini hem turist sayısını hem de turist başına düşen geliri arttırarak 4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecektir. Bu plan çerçevesinde gastronomi, inanç, kültür, golf, kış ve kongre turizmleri kıyı turizmine çeşitlilik ve turizm gelirimize katkı sağlayacaktır." (NTV)

 
Çavuşoğlu: İkinci bir S-400 de alabiliriz
 
Gaziemir’de özel konser
YORUMLAR
Toplam 6 yorum var, 6 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
TC misafir 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:07

Asıl amaçları kıdem tazminatı fonu ile boşalan devlet kasasına para aktarmak gerisi amiyane tabirle hayali ihracat. Tarımda yerli tohum, mazot ve gübre teşviki yok bunlar olmayınca gerisi laf salatası. Dolaylı vergilerin azaltılacağını iddia etmişler, boşalan devletin kasası için bunu yapmanız imkansız. Turizm master planı sezon kapandıktan sonra eylül ayında açıklanacakmış mükemmel çözüm! Hem mali disiplinden bahsedeceksin hem de dolaylı vergilerin azaltılmasından bahsedeceksin bunların biri gece biri gündüz ikisi bir arada olmaz işten anlamadığınız bu kadar açık ve net.

Yorumu oyla      4      2  
Işık Dikicigil 10 Nisan 2019 Çarşamba 14:44

İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ. 10000 MUHTARI HACCA GÖNDERECEKTİNİZ. O DA MALİ DİSİPLİNİN İÇİNDE Mİ ? BU ARADA AHLATTA SARAY YAPIMINA BAŞLANMIŞ. SADECE HALK TASARRUF YAPSIN

Yorumu oyla      4      2  
.. 10 Nisan 2019 Çarşamba 14:38

Kıdem Tazminatlarımızı GASP edemezsiniz. ettirtmeyiz..

Yorumu oyla      4      2  
Gürkan 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:09

Bugün bu açıklamanın olacağı belli olmasına rağmen döviz 2 gündür yükseliyor. Bunun anlamı bellidir.

Yorumu oyla      4      2  
Benim reform isteğim 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:31

Bütünşehir kanunu ile köyleri mahalleye çevirdiniz tarlalar arsa oldu tarım ve hayvancılık bitti. Bu yanlıştan acilen dönülsün yatlara verilen fiyattan çiftçiye mazot verilsin. Gübre kdv indirisin ve devlet sübvanse etsin. İnşaat ve ithalattan ve yap işlet devret modelinden acilen vazgeçin. Dünya standartlarına göre de gideri astronomik olan kışlık külliye masraflarını kısın, 500 milyon dolara aldığınız vıp jumbo jeti satın, Marmarise yapılan yazlık külliyeyi derhal durdurun. Bunları yapmak için Milli ve Yerli olmak gerekiyor. Yerli ve Milli iseniz bunları yapın başka paketlere reformlara gerek yok

Yorumu oyla      5      2  
Işık Dikicigil 10 Nisan 2019 Çarşamba 11:49

AKP, MALİ DİSİPLİNE ÇOK ÖNEM VERİR BİLİYORUZ. AYİNESİ İŞTİ KİŞİNİN LAF'A BAKILMAZ. BAKANIMIZ EKONOMİDE DEVRİM YAPTI. BELKİ DE DEVRİMCİ OLDU.

Yorumu oyla      5      2  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Çandarlı Otoyolu için kamulaştırma kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun güzergahında ...
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Dolar kuru, seçim sonuçlarındaki belirsiz nedeniyle TL üzerinde oluşan ...
Pamukkale Turizm hakkında yeni karar!
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Pamukkale Turizm hakkındaki iflas ...
 
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Dolar kuru dün İstanbul üzerinde yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 meselesiyle ...
Dolar haftaya nasıl başladı? İlk veriler
Dolar kuru 8 nisan sabahı hafif yukarı yönlü hareketle başladı ve 5.64 ...
Reform Paketi'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Paketi'ni 10 Nisan çarşamba günü kamuoyuna duyuracak
 
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi
Sigarada paket başına beklenen 2 liralık fiyat artışı geldi. Global tütün ...
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İnegöl Fırıncılar ...
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yeniden belirledi
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden ...
 
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Üstü tozlu tarih kalmasın!
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Küresel veya ülkesel
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
El verirseniz hepsi iyileşecek
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Atatürk modern Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyonu ve kuruluşunu nasıl tasarladı?
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Cumhuriyetçi demokrasi için…
Serdar DEĞİRMENCİ
Serdar DEĞİRMENCİ
Cumhuriyet ve Atatürk
Oya DEMİR
Oya DEMİR
Biz bu Cumhuriyet'e aşığız
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’
Kemal ARI
Kemal ARI
Cumhuriyet onurumuzdur!
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Machiavelli’yi yaşatmak!
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva